NL0220-Dit-is-mijn-wonder-Rachella

Dit is mijn wonder: Rachella

Rachella Olsem (29) kwam in een psychose terecht en werd opgenomen in een psychiatrische kliniek. Dit is haar wonder.

‘In 2010 startte ik de opleiding Pabo. Het was mijn grote droom om juf te worden en te werken met kinderen. De opleiding verliep in het begin heel goed. Maar tegelijkertijd zorgde mijn perfectionisme ervoor dat ik onzeker werd. Die onzekerheid werd steeds erger, waardoor ik besloot te stoppen met de studie.

Later had ik veel spijt van deze keuze, want ik had het idee dat mijn droom wegviel. Ook was ik boos op God en keerde Hem de rug toe. Op een gegeven moment werd ik depressief. Ik sliep niet goed en besloot niet meer naar buiten te gaan. Daarna kwam ik in een psychose terecht.

Noodgedwongen werd ik opgenomen in een psychiatrische kliniek, omdat ik een gevaar was voor mezelf en anderen. De klachten werden door veel medicatie onderdrukt, maar niet weggenomen.

In de kliniek herinnerde ik mij de Bijbelverhalen die ik als kind bij de zondagsschool had gehoord. Van kleins af aan ging ik namelijk altijd met mijn ouders naar de kerk. Ik moest bijvoorbeeld denken aan Jona in de vis en Daniël in de leeuwenkuil. Terwijl ik mij zo alleen voelde, knielde ik naast mijn bed neer en riep naar God om hulp.

Na 4 weken mocht ik onder toezicht een weekend met verlof. Zoals gewoonlijk ging ik naar de kerk. Tijdens de zangdienst werd het lied ‘Stronger’ gezongen. Dat lied zegt: ‘God is sterker dan de dood, de zonde en elke nood.’ Dat raakte mij. Na de zang was er tijd voor gebed.

Ik wist dat ik God nodig had en liet voor mij bidden. Op het moment dat er ‘amen’ werd gezegd, viel er een last van mij af. Ik wist dat ik genezen was. Ik was weer vrolijk en kon weer mezelf zijn. Toen ik terugkwam in de kliniek, zagen de artsen een verandering in mij.

Ze vroegen: ‘Wat is er aan de hand?’ ‘Hoe kan dit?’ Ik vertelde dat God mij had genezen, en dit zagen zij ook. Na een week werd ik uit de kliniek ontslagen en na een maand mocht ik de medicatie afbouwen. Ik ben God dankbaar voor alles wat Hij heeft gedaan in mijn leven. Nu mag ik alsnog met kinderen werken in een kinderdagverblijf als Tutor en Coach. Ook ben ik dankbaar dat ik samen mijn man, Dwain, mag dienen in The Blessing Utrecht.’

Tags: