Inspiratie - Dit is mijn wonder Rubie Jean

Dit is mijn wonder: Rubie Jean

Rubie Jean (18) had veel last van angst en voelde zich alleen. Totdat ze Gods beloften persoonlijk leerde toe te passen. Dit is haar wonder.

‘Er was een periode in mijn leven dat ik heel erg bang was en mij alleen voelde. Terwijl God in Zijn Woord beloofd heeft dat Hij altijd bij mij is. Ik had er moeite mee om deze belofte voor mezelf aan te nemen en toe te passen in mijn eigen leven. Hoe meer ik de Bijbel las en Zijn beloften leerde kennen, hoe persoonlijker het voor mij werd.

Het is geweldig als je ziet dat God Zijn beloften in het leven van andere gelovigen in vervulling laat gaan. Maar ik wil het ook in mijn eigen leven ervaren. In Jozua 1:9 staat:

‘Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de HERE, uw God, u overal zal helpen.’

Deze Bijbeltekst heeft mij echt geholpen in mijn moeilijke thuissituatie. Het is niet altijd makkelijk om thuis als enige God te dienen. Je hebt moed nodig om nee te durven zeggen tegen je familie, wanneer zij je willen tegenhouden om de Here te dienen.

God heeft mij geholpen om alle angst en twijfel uit mijn hart te bannen. Nu heb ik de zekerheid dat God mij nooit in de steek laat en mij in alles zal helpen. Hij is mijn Voorziener.’

Tags:
Vorig artikel

CONGO: Kinshasa

Volgend artikel

Het verhaal van Jordan