Inspiratie - Dit is mijn wonder Theo Starink

Dit is mijn wonder: Theo Starink

Theo (77) was maatschappelijk werker en had voor iedereen wel een oplossing. Totdat hij zelf in de problemen kwam.

Als maatschappelijk werker had ik altijd wel een oplossing voor de problemen van mensen. Maar toen ik zelf een keer in de problemen kwam, wist ik niet wat ik moest doen. Ik ging naar andere hulpverleners, maar ook zij konden mij niet helpen.

Mijn vrouw werd door christenen uitgenodigd voor een kerstsamenkomst. Ik besloot mee te gaan. Na de samenkomst kwam de voorganger naar ons toe. Hij was beeldhouwer van beroep en nodigde ons uit in zijn atelier.

We stemden hiermee in en op een winteravond bezochten we zijn atelier. Op een gegeven moment vroeg de voorganger mij: ‘Wil jij de Here Jezus niet aannemen?’ Hij keek mij indringend aan. Ik knikte ja en in zijn atelier gingen we op de knieën. Hoewel het die avond vroor, voelde ik tijdens het gebed een warme straal door mij heen. Ik huilde en lachte tegelijk. Ik werd geweldig enthousiast. Vanaf dat moment was ik een kind van God.

Een tijdje later werden we uitgenodigd voor een tentcampagne. Uit nieuwsgierigheid namen we een kijkje. Zo’n duizend mensen kwamen daar in een tent bij elkaar. Ik keek om mij heen en snapte er helemaal niets van: mensen klapten in hun handen, zwaaiden met hun armen, spraken in vreemde talen. Maar op een gegeven moment ervoer ik dat Gods Geest werkte. Ik besloot om ook mee te doen met het loven en prijzen. Op dat moment werd ik vervuld met de Heilige Geest en sprak ik ook in vreemde talen.’

Tags:
Next Post

Wist je dat Oásis…