Lifestyle - Dodenherdenking & Bevrijdingdag

Dodenherdenking & Bevrijdingsdag

Deze maand herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook vieren we de Nederlandse bevrijding van de Duitse bezetting. Wat herdenken we eigenlijk en waarom is het belangrijk deze gedenkdagen in ere te houden?

Nederlandse bevrijding
Op 5 mei is het Nationale Bevrijdingsdag en vieren we dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetting. Deze dag staan we er in het bijzonder bij stil dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het is belangrijk dat we onze dankbaarheid tonen voor de velen die hebben gevochten en zelfs hun leven hebben gegeven voor de vrijheid in Nederland. Ook mogen we blij zijn dat we in een land leven met vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Laten we deze waarden in ons land koesteren!

Jodenvervolging
Hoewel men tegenwoordig tijdens Dodenherdenking ook de Nederlandse slachtoffers herdenkt van oorlogssituaties of vredesoperaties wereldwijd, is het belangrijk dat we tijdens Dodenherdenking in het bijzonder stilstaan bij alle Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen ten gevolge van de Jodenvervolging.

Adolf Hitler had als doel om het Joodse volk volkomen uit te roeien. Tijdens de Holocaust zijn er tussen de 5 en 6 miljoen Europese Joden vermoord, grotendeels in concentratie- en vernietigingskampen. Miljoenen zijn vergast in gaskamers of om het leven gekomen door het zware werk, ondervoeding, ziekten en mishandeling. Het is verschrikkelijk dat zo’n grootschalige volkerenmoord heeft kunnen plaatsvinden in Europa.

De Joden zijn altijd in oorlog geweest en altijd omringd geweest door landen die eropuit waren en vandaag nog steeds uit zijn op hun totale vernietiging. Dit zien we ook in de Bijbel. Denk maar aan de geschiedenis van Haman, in de tijd van koningin Esther.

Het is een groot wonder dat een deel van de Joden de Holocaust heeft overleefd. Alleen God Zelf heeft hen hiervoor kunnen bewaren. God zorgt ervoor dat alles wat Hij door Zijn profeten voorspeld heeft, zal uitkomen.

Corrie ten Boom
Een van de bekendste Nederlandse verzetsstrijders is Corrie ten Boom (1892-1983), die het gruwelijke concentratiekamp Ravensbrück overleefde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood zij met haar familie onderdak aan Joodse vluchtelingen in hun huis aan de Barteljorisstraat in Haarlem.

Over haar oorlogservaringen werd het boek The Hiding Place (De Schuilplaats) geschreven, dat ook verfilmd werd. Na haar vrijlating in december 1944, als gevolg van een administratieve fout, reisde ze de wereld rond voor het evangelie. Ze sprak op vele plaatsen, schreef vele boeken, opende huizen voor oorlogsslachtoffers en hielp hen te vergeven.

Dat bleek namelijk de sleutel tot genezing. De bekendste quote van Corrie ten Boom is wel: ‘Er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat altijd dieper.’

Het Corrie ten Boomhuis is van dinsdag t/m zaterdag gratis te bezoeken voor een rondleiding.Het museum bevindt zich in het centrum van Haarlem, aan de Barteljorisstraat 19 (www.corrietenboom.com).

Ik ben op 4 mei 2 minuten stil. En jij? Vrijheid geef je door

Tags:
Next Post

Wallpaper: Corrie ten Boom