Doe je masker af

Als we echt het karakter van Christus willen hebben, moeten we onze zwakheden blootstellen, onze huichelarij laten vallen en stoppen met het doen alsof. God roept ons om transparant te zijn en zonder masker te leven.

Jaren geleden, toen mijn dochters nog klein waren, werd ik boos op mijn nu overleden schoonvader, omdat hij slecht met zijn medicijnen omging. Hij had de gewoonte om ze op de vloer te leggen. Ik had hem er al vaker aan herinnerd om dit niet te doen. Op een avond, toen ik na het avondeten de afwas aan het doen was, zag ik dat zijn medicijnen verspreid over het vloerkleed lagen. Ik werd erg boos. Ik was bezorgd over het welzijn van de kinderen. Wat als zij het medicijn opaten? Maar ik zei geen woord.

Plotseling keek mijn oudste dochter van vier naar mij en vroeg: ‘Papa, waarom bent u boos op opa?’ Niet wetend wat ik moest zeggen, bleef ik stil. Maar mijn schoonvader, die toevallig naast mijn vrouw stond, keerde zich naar mijn dochter en zei: ‘Sharon, papa is niet boos op mij. Waarom zei je dat?’ Zij bevestigde haar bewering met een glimlach, terwijl ze zei: ‘Ja, opa, papa is boos op u.’ Ik was stomverbaasd. Hoewel ik had geprobeerd mijn boosheid te verbergen door stil te blijven, had mijn dochter de toestand van mijn hart gezien.

Dit incident liet mij zien hoe belangrijk ons hart is bij God. Hij is meer geïnteresseerd in wat er in ons binnenste is, dan in wat we doen of zeggen. In onze moderne tijd hebben we de neiging ons meer te richten op het uiterlijk dan op het innerlijk.

In werkelijkheid besteden we veel tijd om te proberen ons echte ‘ik’ te vermommen. En veel dingen die we doen, doen we uit een verkeerd motief. We glimlachen vrolijk, omdat onze baas ons dat zegt. We groeten onze klanten vriendelijk, omdat we een deal willen scoren. We willen liever leiden dan dienen.

We maken ons meer zorgen hoe wij er zelfverzekerd uit kunnen zien, dan dat we een zegen zijn voor anderen. We doen verschillende taken in de gemeente, alleen als opstapje naar ons ultieme doel. We gebruiken en misbruiken mensen voor ons eigen voordeel.

We willen hogerop, maar we willen nooit naar beneden komen om onszelf te vernederen. We jagen groei na, overvloed, prestige, succes, reputatie en faam, zodat we er aan de buitenkant goed uitzien ten koste van onze inwendige mens.

Maar God maakte duidelijk dat niet de buitenkant voor Hem belangrijk is, toen Hij tegen Samuël zei:

‘Beoordeel een man niet op zijn uiterlijk of zijn lengte, want dit is niet de man die Ik bedoel. Ik beslis op andere gronden dan u! De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar Ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is.’ – 1 Samuël 16:7

Samuël moest een van de zonen van Isaï zalven als de nieuwe koning van Israël. Hij was in de verleiding gekomen om andere criteria dan God te gebruiken bij deze keuze.

De Bijbel vertelt ons dat toen Salomo de tempel bouwde, hij het fundament legde met ‘grote, kostbare, gehouwen stenen’ (1 Koningen 5:17). Hij wilde dat het fundament het beste was, zelfs al werd het door niemand gezien.

Als wij de bouwers waren, zouden wij meer geneigd zijn om gewone stenen te gebruiken om het fundament te bouwen, zolang ze maar sterk zijn. We zouden waarschijnlijk niet extra geld uitgeven aan kostbare stenen voor iets wat niet gezien zou worden. Maar Salomo was anders. Het fundament was belangrijk voor hem.

Voor God is het fundament net zo belangrijk. God is een geestelijk huis aan het bouwen, en wij zijn de geestelijke stenen waarmee Hij het bouwt (zie 1 Petrus 2:5). Hij legt veel nadruk op het hart en op de gedachten, die onzichtbaar zijn voor de natuurlijke ogen. Waarom? Omdat wanneer ze vernieuwd zijn, deze onzichtbare dingen onze houding, gewoonten en karakter zullen veranderen en ons zullen leiden naar onze bestemming. Hij bereidt ons van binnenuit voor.

Eerst het natuurlijke, dan het geestelijke
Toen ik jong was, zat ik op kungfu. Toen ik de eerste paar maanden naar de training kwam, gaf mijn leraar mij verschillende klusjes. Ik deed die opnieuw en opnieuw, uren lang, en dan kreeg ik weer een andere opdracht. Elke keer als ik naar de training kwam, vroeg hij mij dezelfde dingen te doen. Na een paar maanden werd ik boos, omdat ik niet naar de training kwam om klusjes te doen; ik wilde kungfu leren.

Op een dag, toen ik extra gefrustreerd was, gaf mijn kungfu leraar mij onverwachts een knal. Uit reflex blokkeerde mijn ene hand zijn slag, terwijl de andere hand zich automatisch voorbereidde om actie te ondernemen. Mijn beide voeten bleven stevig op de grond staan.

Op dat moment ontdekte ik dat juist de dingen die mij hadden gefrustreerd, mij de basis van hand- en voetcoördinatie leerden. Ik was kungfu aan het leren, zonder dat ik het wist. De leraar vertelde mij dat hij mij aan het observeren was en aan het kijken was in hoeverre ik zou gehoorzamen, wanneer hij mij dingen vroeg te doen die ik niet begreep.

Hij zei: ‘Vaardigheden zonder karakter zullen je beschadigen; de basis is belangrijk.’ Wanneer wij de basis onder de knie krijgen, worden onze reacties reflexen; gecontroleerde, automatische reacties op de aanval van de vijand. God is de beste instructeur en leraar.

De Bijbel zegt dat Hij ons zal leren en onderwijzen in de weg die wij moeten gaan; Hij zal ons leiden met Zijn oog op ons gericht (zie Psalm 32:8). Hij zal situaties in ons leven toestaan die ons nederig maken, om te openbaren wat er in ons hart is en om ons te testen om te zien of wij ons aan Zijn geboden houden of niet (zie Deuteronomium 8:2).

Hij weet dat wij in het gevecht met satan de basis onder de knie moeten hebben, zodat onze voeten stevig op de grond blijven. De status van onze innerlijke mens – ons karakter – zal helpen om te bepalen of we in staat zijn deze stand vol te houden.

De Bijbel zegt dat de dief komt om te stelen, te slachten en te vernietigen (zie Johannes 10:10). Hij zoekt altijd naar een geschikt moment. Wat zal ons reflex zijn wanneer dat gebeurt? Als onze basis, onze innerlijke mens, geen stevig fundament heeft in Gods Woord, dan zal het niet automatisch gaan om stand te blijven houden wanneer satan ons aanvalt.

Toen Mozes tegenover uitdagingen stond van het volk van Israël, was het zijn reactie om direct naar God te gaan. Dat maakte hem zachtmoedig. Toen Jezus werd verzocht, antwoordde Hij met een citaat uit de Bijbel. Dat maakte Hem sterk. Toen Paulus en Silas gevangen waren genomen, nadat ze geslagen waren, reageerden zij door God te danken en lof te zingen. Dat maakte hen overwinnend.

Al deze mannen reageerden op de aanval van de vijand, gebaseerd op het sterke, geestelijke fundament in hun hart. De apostel Paulus begreep dat het karakter niet wordt bepaald door uitwendige kenmerken. Hij schreef:

‘Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke voorgoed achter mij gelaten.’
– 1 Korinthiërs 13:11

Hij maakte duidelijk dat volwassenheid niets te maken heeft met onze leeftijd of ons uiterlijk. Het heeft alles te maken met ons hart. Het is het resultaat van het overgeven van onszelf aan de Heilige Geest en het blij gehoorzamen aan Hem. Volwassenheid wordt niet beoordeeld door uitwendige criteria of door wat we doen, maar door wie we vanbinnen zijn – de echte ons.

Begin vanbinnen
Helaas leven we in een cultuur die de ‘van-buiten-naar-binnen-benadering’ leert naar volwassenheid. Daarom raken veel mensen vast in de slachtofferrol. Er is altijd iemand anders de schuldige in plaats van dat zij zelf verantwoording nemen voor hun moeilijkheden.

Gods manier om ons karakter te ontwikkelen begint bij onszelf; het is een ‘van-binnen-naar-buiten-benadering’. De Heer roept ons in een diepere relatie met Hem, zodat Hij ons onze zwakheden kan laten zien en een sterk fundament kan bouwen in onze innerlijke mens.

Toen Jezus de mensen in Zijn bergrede toesprak, liet Hij zien hoe belangrijk het is wat er in ons hart is. Hij vertelde hun dat het niet voldoende was om de geboden of culturele wetten en tradities te gehoorzamen; ze moesten dieper gaan (zie Mattheüs 5).

God zal ervoor zorgen dat je dieper gaat dan je in het verleden bent geweest. Nu is het de tijd om je masker af te doen, omdat God jouw karakter wil ontwikkelen en je wil vormen om je bestemming te vervullen. Het is niet iets wat je zelf kunt doen; het is het werk van Heilige Geest binnen in je. Maar je kunt samenwerken met God door jezelf in de positie te brengen om veranderd te worden. Stel jezelf deze vragen:

Als je antwoorden je laten weten dat je hart niet in de toestand is die God zou willen, ga dan naar God toe, gewoon zoals je bent. Je hoeft je niet te verbergen achter een masker. Hij is geïnteresseerd in jou. Hij houdt van jou en wil je vrijmaken van elke veroordeling – en van de gebondenheid van de zonde.

Onthoud: Jezus kwam niet om de rechtvaardigen te zoeken, maar de zondaars! Hij heeft gezegd dat niet de gezonde mensen een geneesheer nodig hebben, maar de zieken. Zijn genade is genoeg voor jou. Terwijl God Zijn werk in jou afmaakt, ontwikkelt het karakter van Jezus zich steeds verder in jou.

Tags:
Next Post

Wat is een christen?