Boodschap - Droom groot & verwacht een wonder

Droom groot & verwacht een wonder van God

Veel mensen zitten vandaag in een onmogelijke situatie en hebben een wonder van God nodig. Maar ze weten niet hoe ze dit wonder kunnen ontvangen. Misschien heb jij ook een wonder nodig. De eerste stap naar jouw wonder is geloof en verwachting. Want wat je constant verwacht, zal ook realiteit worden in jouw leven.

‘Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?’ – Genesis 18:14 (HSV)

Zaad van geloof
In Genesis lezen we het verhaal van onze geloofsvader ­Abraham. God gaf Abraham verschillende keren een belofte:

‘Dan zal Ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn.’  – Genesis 12:2

‘Ik zal u zo veel nakomelingen geven dat ze, net als het stof van de aarde, niet kunnen worden geteld!’ – Genesis 13:6

‘Kijk naar boven en tel al die sterren eens als u kunt! Zo zal uw nageslacht zijn: ontelbaar!’ – Genesis 15:5

Na deze belofte van God moest Abraham nog een tijd wachten. Maar uiteindelijk kreeg hij met zijn vrouw Sara de beloofde zoon, Isaak, en uit dat geslacht is een groot volk voortgekomen. God heeft Zijn woord waargemaakt. Zoals deze woorden zaad waren in het hart van Abraham, heeft God ook zaad in mijn hart gelegd.

In de loop van de tijd is dat zaad in mijn hart gegroeid, en op een dag zou het een grote oogst voortbrengen. Door dat zaad van geloof dat God in mijn hart plantte, hebben we vanaf 2008 elke zondag om 9.00 ‘De man met de boodschap’  mogen uitzenden op een van Nederlands grootste commerciële televisiezenders: SBS6.  Na 9 jaar over deze zender te hebben uitgezonden, zijn we sinds juni 2017 elke werkdag te zien op Family7.

Maar… hoe is dit grote wonder eigenlijk tot stand gekomen? Want dat het een groot wonder is, is zeker. Dit wonder is tot stand gekomen, doordat God mijn hart had aangeraakt met Zijn kracht. En met deze kracht is alles mogelijk, ook voor jou! De Bijbel zegt:

‘Bij God is alles mogelijk.’ – Marcus 10:27

‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’ – Hebreeën 13:8

Wat God toen deed, wil Hij vandaag ook voor jou doen!

Geloof en verwachting
De eerste stap naar je wonder is dat je geloof en verwachting hebt. Je moet het onzichtbare gaan zien. Met andere woorden: het wonder dat je nodig hebt, is nog niet zichtbaar, maar door geloof en verwachting zie je het al. De Bijbel geeft een mooie omschrijven van geloof:

‘Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet.’ – Hebreeën 11:1

Als je ’s ochtends met het verkeerde been uit bed stapt en zegt: ‘Dit wordt tien keer niks vandaag’, dan mis je de zegen die God die dag voor je had klaarliggen. Je ziet die zegen niet eens, vanwege je houding. Maar als je de dag begint met: ‘Dit wordt een superdag! Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen’, zoals de Bijbel zegt, dan kan het niet anders dan dat er die dag wonderlijke dingen gebeuren.

Begin daarom de dag met een dankgebed en zeg: ‘Heer, ik dank U voor deze nieuwe dag. Something good is about to happen!’ (‘Er staat iets goeds te gebeuren!’). Wees positief! Wees enthousiast! Wees hoopvol! Zeg: ‘Heer, ik verwacht vandaag een wonder van U!’

Geloof werkt!
Het is een feit dat onze verwachtingen het leven maken zoals het is. Vaak zien mensen zichzelf als een slachtoffer. Maar als je jezelf zo ziet en je ook zo gedraagt, dan gaan mensen je ook behandelen als een slachtoffer. Verwachting is niet een eenmalig gevoel dat wij hebben. Wat je constant verwacht, zal ook realiteit worden in je leven. Dat werkt twee kanten op: positief en negatief.

We hebben vandaag heel veel doemdenkers in onze maatschappij. Als je naar het nieuws volgt, word je helemaal verdrietig. Negatieve gedachten brengen ook negatieve resultaten. Het is daarom belangrijk dat wij ons negatieve denken omruilen voor een positief denken.

Verwacht dat je een goede baan zult krijgen; verwacht dat je opslag zult krijgen; verwacht dat je goed nieuws zult horen van je dokter; verwacht dat je een goede partner zult krijgen; verwacht dat God zal voorzien in al je noden. Want de Bijbel zegt:

‘Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus jou alles geven wat je nodig hebt.’ – Filippenzen 4:19

Wonderen gebeuren namelijk in een atmosfeer van geloof en verwachting. Met andere woorden: geloof werkt! Jezus zei:

‘Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.’ – Marcus 11:24

Van overleven naar overvloed
Herinner je je nog de dromen en wensen die je vroeger had? Misschien droomde je ervan om een brandweerman, een piloot, een zakenman/-vrouw, een astronaut, of misschien zelfs de minister-president te worden. Je dacht niet aan al die obstakels die nog op je weg lagen. Je was niet bang. Je keek vooruit. Je had hoop; je had verwachting.

Je kon bijna niet wachten van ongeduld om daar te komen. Maar toen je ouder werd, sloop er toch twijfel in je denken. Je verwachting, je droom en je wensen ebden langzaam weg uit je leven. Totdat er helemaal niets meer van over was en je genoegen nam met ‘gewoontjes’.

We zetten ons leven dan zo makkelijk op de automatische piloot. En om teleurstellingen te voorkomen, leven we binnen de veilige grenzen van ‘gewoontjes’. We denken: baat het niet, dan schaadt het niet. Maar deze zelfbescherming komt voort uit angst en vrees, en niet uit geloof en verwachting.

Om je leven te veranderen, moet je vandaag uit je veilige positie van ‘gewoontjes’ komen. Je zult het beste van het beste moeten gaan verwachten in je leven. Zeg: ‘Heer, ik wil vandaag van overleven naar overvloed.’ ‘Heer, de tegenstand is groot, maar met U ben ik meer dan overwinnaar.’ ‘Heer, met U ga ik veranderen.’ ‘Heer, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees niet, want U bent met mij.’

Lieve lezer, wat zijn vandaag jouw dromen, wensen en verlangens? Ga een lijst maken; ga bidden; ga hopen; ga geloven; ga verwachten en laat God je leiden. God is een God van wonderen en jouw wonder is onderweg!

Lees ook: ‘Niet boos worden, maar doen!

Tags:
Next Post

Opwekking in de Azusa Street