Boodschap - Een feest van blijdschap

Een feest van blijdschap

Kerstfeest is een feest van grote blijdschap! Met kerstfeest vieren we dat Jezus Christus naar de wereld is gekomen om de mens blij en gelukkig te maken. Hij is gekomen om ons leven te geven en overvloed.

Het bewijs van Gods liefde
Waarom kwam Jezus naar deze aarde? Hij is gekomen om een einde te maken aan het werk van de boze. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Hij is gekomen om ons God, de Schepper van hemel, aarde, zon, maan en sterren, te doen kennen.

Ja, God de Vader zond Zijn enige Zoon, Jezus, naar deze wereld om ons te redden van onze zonden, zodat we niet verloren gaan, maar gered worden. Besef je hoe groot de liefde van God voor jou is? Kerstfeest is niet zomaar een feest; het is het bewijs van Gods liefde voor de mens. God houdt van alle mensen. Jij, ik, iedereen! Hij wil niet dat er iemand van ons verloren gaat.

De echte betekenis van het kerstfeest is dat God Zijn grote liefde aan de mens heeft bewezen door Zijn enige Zoon naar deze wereld te sturen. Hij stierf voor onze zonden aan een kruis op Golgotha. De Bijbel zegt:

‘God heeft immers Zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij Zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven?’ – Romeinen 8:32

Gods cadeau aan de wereld
God heeft het beste wat Hij had aan de mens gegeven. Jezus is Gods cadeau aan deze wereld. Maakt dat je niet blij? Het grootste cadeau dat de mens ooit kan ontvangen is Jezus Christus, Gods Zoon. De Bijbel zegt:

‘De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ – Romeinen 6:23

Door in Jezus Christus te geloven en Hem aan te nemen in je hart als Redder en Verlosser, ontvang je eeuwig leven. Jezus zegt:

‘Wie naar Mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven.’ – Johannes 5:24

Deze maand vieren wij kerstfeest. Geloof jij in de echte betekenis van het kerstfeest? Het is heel eenvoudig! Neem jij het cadeau van God aan of niet? Het is het duurste en kostbaarste cadeau dat God ooit aan de mens heeft gegeven. Op dit mooie kerstfeest biedt God jou het grote cadeau aan en zegt:

‘Dit is Mijn Zoon. Hij is voor jou geboren, gestorven en weer opgestaan uit de dood. Als jij in Hem gelooft, ontvang je eeuwig leven. Niemand kan tot Mij komen dan alleen door Mijn Zoon. Niemand kan Mij zien of horen dan alleen door Mijn Zoon. Door Hem kun je Mij leren kennen.’

De Bijbel zegt:

‘Niemand heeft ooit God gezien, maar Zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.’ – Johannes 1:18

De kerstboodschap
God houdt van jou, heel veel zelfs! Een betere kerstboodschap kan ik je niet brengen. Ik kan het ook niet mooier maken. God heeft jou lief! Dat is het geweldige evangelie! De levende God waarover ik spreek, heeft het kostbaarste offer gebracht dat Hij had. Om je te bewijzen dat Hij je echt liefheeft, stuurde Hij Zijn Zoon naar deze wereld.

Gods liefde werd zichtbaar door het offer dat Jezus op het kruis bracht. Liefde laat je zien in wat je doet en geeft. GOD GAF! In alle religies in deze wereld gaat het om de offers die mensen aan hun goden brengen. Maar in het evangelie van Jezus Christus gaat het om het grote offer dat God Zelf bracht.


Om de mens met Zichzelf te verzoenen, gaf God het grootste, beste en kostbaarste offer dat Hij had. Zijn Zoon, Jezus Christus! De Bijbel zegt zo mooi:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Ja, God houdt van alle mensen en Jezus kwam voor alle mensen. De Belgen, Zweden, Turken, Canadezen, Tsjechen, Grieken, Marokkanen, Palestijnen, Indonesiërs, Russen, Joden, Bulgaren, Duitsers, Hollanders enz. enz. Alle mensen!

Grote blijdschap
De kerstboodschap is een melding van grote blijdschap voor alle mensen. De engel zei tegen de herders in het veld:

‘Ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here.’ – Lucas 2:10-11

Wat een melding maakte de engel Gabriël hier. Kerstfeest is een feest van grote blijdschap. Is de blijdschap van het echte kerstfeest al in jouw hart? Waarom neem je vandaag niet het geweldige, mooie en kostbare cadeau van God aan? Het is Gods grote gift aan jou. Je hoeft er niets voor te betalen. Jezus, de genadegift van God, staat aan de deur van jouw hart. Hij klopt en vraagt: ‘Mag ik binnenkomen?’

Open vandaag jouw hart en laat Jezus jou echte blijdschap geven!

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, dank U voor het grote wonder van het kerstfeest. Dank U dat U Uw Zoon stuurde om hier op aarde geboren te worden in een koude stal. Om daarna voor ons te lijden en te sterven aan een kruis, zodat wij gered konden worden. Here Jezus, ik open mijn hart voor U en vraag U: was mij schoon van al mijn zonden. Dank U dat ik nu Uw heerlijke vrede, geluk, rust en blijdschap mag ervaren. Wij hebben veel reden om U te danken voor al Uw zegeningen. In deze kersttijd willen wij ook bidden voor iedereen die een grote nood heeft. We denken aan de vele miljoenen vluchtelingen die huis en haard moeten verlaten vanwege alle oorlogsgeweld en die hun geliefden zijn verloren. Dank U dat U ons gebed hoort en wilt verhoren. Amen!’

Tags:
Vorig artikel

Een onvergetelijke kerst in Afrika

Volgend artikel

Tims Kerst