Een-ouderwetse-opvoeding-is-niet-slecht

Een ouderwetse opvoeding is niet slecht

Als we vandaag naar de jonge generatie in onze maatschappij kijken, dan zien we dat kinderen steeds minder respect hebben voor hun ouders. Er zijn tegenwoordig verschillende theorieën over het opvoeden van kinderen. Maar wat is volgens de Bijbel de juiste opvoeding?

‘Kinderen zijn een geschenk van de Here. Hij beloont u met een nageslacht.’ – Psalm 127:3

Kinderen: een geschenk van God
De tekst in Psalm 127 vertelt ons 2 belangrijke dingen: 1) Hoeveel een kind waard is; 2) Hoeveel zegen een kind voor ons kan zijn. Een kind is een geschenk, een erfdeel dat we van God ontvangen. Hij schenkt het jou, met het vertrouwen dat je je kind of kinderen opvoedt in de ‘vreze des Heren’. Dit betekent dat je hen opvoedt in Gods wegen en in Zijn normen en waarden.

Op het moment dat je kinderen nog thuis wonen, heb je als ouders de verantwoording en de verplichting om de Bijbelse en goddelijke principes in het hart van je kinderen te planten. Het is belangrijk dat wij onze kinderen zien zoals God hen ziet. God houdt van de kinderen!

God ziet hen – hoe moeilijk ze ze soms ook kunnen zijn – als vaten die Hij wil gebruiken voor Zijn heerlijkheid en glorie. Wij zullen de gaven en talenten die God in onze kinderen heeft gelegd, moeten vinden en erkennen. Als wij onze kinderen helpen om het Woord van God te begrijpen, dan zullen we een Godsbesef in hen leggen. Hierdoor zal het geloof in God en Zijn Woord in hun kinderleven groeien en bloeien. Het is belangrijk dat wij als ouders onze kinderen al vroeg leren over hun roeping. Om de roeping van God op hun leven te waarderen, na te volgen en uiteindelijk te volbrengen.

Gebrek aan discipline
Het grootste probleem in onze maatschappij vandaag is een gebrek aan discipline. Discipline betekent: gehoorzaamheid aan voorschriften en bevelen. De oorzaak van dit gebrek aan discipline ligt bij de opvoeding die kinderen thuis krijgen. De Bijbel zegt:

‘Wie nooit straft, bederft zijn zoon. Maar wie zijn zoon liefheeft, straft hem reeds op jonge leeftijd.’ – Spreuken 13:24

De laatste jaren wordt er veel gesproken over het opvoeden van kinderen. Veel mensen zijn tegen de Bijbelse principes van opvoeding. Dit laat duidelijk zien dat onze maatschappij in Nederland meer beïnvloed wordt door een wereldse manier van opvoeden dan Gods manier.

Maar laten we eens kijken hoe wij er vandaag in Nederland voor staan. Deze wereldse opvoeding van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat kinderen onbeleefd, ongedisciplineerd, tuchteloos, slordig, brutaal, en zelfs verward zijn. De jonge generatie denkt dat alles mag en alles kan. Jongeren hebben het idee dat hun daden geen consequenties hebben.

Corrigeren in liefde
De Bijbel zegt verder:

‘Onbezonnenheid is kenmerkend voor de jeugd; alleen straf kan iemand daarvan bevrijden.’ – Spreuken 22:15

Lieve ouders, laat je geen zand in de ogen strooien door mensen die tegen Gods Woord ingaan en straf meteen bestempelen als kindermishandeling. Straf heeft namelijk niets te maken mishandeling. Corrigeren is een teken van liefde, terwijl blauwe plekken een teken zijn van mishandeling.

Straf mag nooit leiden tot blauwe plekken op het lichaam van een kind. Alle discipline moet gegeven worden uit en in liefde, en niet uit boosheid. Hardheid en wreedheid is slecht ouderschap; zulke ouders produceren kinderen met een slecht gedrag. De apostel Paulus zegt:

‘Ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Here leren volgen en liefhebben.’ – Efeziërs 6:4

Ouderwetse opvoeding
Wat wij vandaag in ons Nederland nodig hebben, is een ouderwetse opvoeding. Kinderen hebben liefde en grenzen nodig. Als je Gods principes toepast in de opvoeding, dan ga je gegarandeerd een positief resultaat zien in jouw kinderen. Het is droevig dat veel mensen vandaag niet weten wat Gods Woord zegt. En daarom geven ze hun kinderen niet de opvoeding die zij nodig hebben. De Bijbel zegt:

‘Leer een kind al vroeg wat hij moet weten; dan zal hij later daarnaar leven.’ – Spreuken 22:6

‘Leren’ betekent dat je je kind discipline bijbrengt, waardoor zijn of haar karakter wordt gevormd. Alleen door hen consequent te trainen en te disciplineren, leren ze het. Je kunt kinderen niets leren als ze thuis niet gehoorzaam zijn. Het is de verantwoording van de ouders dat het kind zich zowel binnenshuis als buitenshuis netjes gedraagt.

Verschillende opvoedingen
Sommige ouders zijn zo bang voor de negatieve invloeden van buitenaf, dat ze hun kinderen isoleren. Andere ouders zijn passief in hun opvoeding. Dit betekent dat zij geen enkele invloed uitoefenen op hun kind. Maar hun passieve houding maakt wel dat anderen een invloed krijgen op hun kind. Ook zijn er ouders die alle keuzes aan hun kind overlaten. Maar het trieste daarvan is dat het kind moet lijden onder de gevolgen van zijn eigen verkeerde beslissingen.

Ten slotte zijn er ouders die hun kinderen leren en trainen in de vreze en liefde van de Here, in de principes van Gods Woord. Ze nemen verantwoordelijkheid over de opvoeding van hun kinderen. Zij schuiven die verantwoording niet op anderen, zoals: de school, de maatschappij, de overheid of vrienden. In plaats daarvan zijn ze oplettend en kieskeurig met wie hun kinderen omgaan. Zulke ouders helpen hun kinderen met het maken van de juiste keuzes in hun leven.

Grenzen trekken
Lieve ouders, het is belangrijk dat je consequent bent en duidelijk grenzen trekt in de opvoeding. Zo weten je kinderen waar ze aan toe zijn en hoe ver ze kunnen gaan. Afhankelijk van hun leeftijd, moeten er regels en grenzen zijn waaraan je kinderen zich horen te houden.

Wanneer je kind een van de regels overtreedt, corrigeer en disciplineer hem of haar dan in liefde. Maar leg geen vergrootglas op alle dingen die je kind verkeerd doet. Wettisch ouderschap is ook niet goed. Wees een voorbeeld in je handel en wandel, want kinderen kopiëren!

Communiceer en spendeer tijd met je kinderen. En als je geen tijd hebt: maak dan tijd voor hen! Laat hen voelen dat je hen belangrijk en waardevol vindt. Laat hen voelen dat je van hen houdt. Omarm je kinderen en geef hen een kus. Kinderen zijn een geschenk van God!

Tags: