De-geschiedenis-van-Israel-2

Eindtijdstudie DEEL 4

Als we Gods Woord kennen en vandaag kijken naar alle gebeurtenissen in de wereld, dan weten we dat we in de ‘eindtijd’ leven. Het zal niet lang meer duren voordat Jezus terugkomt. In de eindtijdstudies van de komende maanden vind je antwoorden op allerlei vragen.

1. Wat is het hoofdpunt in eindtijdstudie?

Vragen over de eindtijd
Wat zoeken we als wij de Bijbel bestuderen over hoe en wanneer het einde van de wereld zal zijn? Willen we alle teksten begrijpen en dan een datum berekenen wanneer Jezus terugkomt en alles hier op aarde voorbij is? Begrijpen we waarom het belangrijk is de Bijbel te bestuderen over het ‘einde der tijden’ en waarom de Bijbel zo veel daarover geschreven heeft?

Mag je God vragen stellen over de eindtijd? De discipelen stelden Jezus vragen hierover:

‘Wanneer zal dat gebeuren? Waaruit kunnen wij opmaken dat U terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt?’ – Mattheüs 24:3

‘Here, gaat U nu van Israël weer een vrij land maken, met een eigen koning?’
– Handelingen 1:6

Ik denk dat bijna alle christenen zich wel eens afgevraagd hebben wanneer Jezus zal terugkomen. Zeker in deze tijd, nu er zo veel in de wereld gebeurt wat duizenden jaren geleden al in de Bijbel is opgeschreven.

Jezus staat centraal
Deze dingen staan niet voor niets in de Bijbel. Jezus zei tegen de religieuze leiders, die wilden weten wie Hij was:

‘U leest in de boeken van Mozes en de profeten omdat u denkt daarin eeuwig leven te vinden. Al die boeken getuigen over Mij.’ – Johannes 5:39

Tegen twee mannen die Hij ontmoette op weg naar Emmaüs, zei Hij dat Hij het centrale onderwerp is van alles wat er opgeschreven is in de boeken van Mozes en de profeten.

‘Hij herinnerde hen aan allerlei gedeelten uit de boeken van Mozes en de profeten. Hij legde hun uit wat ze betekenden en wat ze over de Christus zeiden.’ – Lucas 24:27

Paulus onderstreept dit in zijn brief aan Timotheüs:

‘Jij hebt van jongsaf aan geleerd wat er in de Boeken staat, die je het inzicht geven hoe je gered kunt worden door het geloof in Christus Jezus.’ – 2 Timotheüs 3:15

Het centrale hoofdpunt van de eindtijdstudie is te ontdekken dat Jezus de Christus is en dat wij Hem moeten aannemen als Redder. De hele Bijbel draait om deze waarheid. Dit is Gods boodschap aan alle generaties, ook in de profetieën over de eindtijd. Wij leven in het ‘laatste der dagen’, de ‘eindtijd’ en we wachten tot de ‘antichrist’ aan de macht zal komen, dat Jezus zal komen om de Gemeente (de kinderen van God) op te halen en naar de hemel te brengen enz.

2. Waarom is het belangrijk om iets hiervan te weten?

Als wij niets hiervan weten en de nieuwe christenen niets hierover leren, zal Jezus niet meer het centrale aandachtspunt in ons leven zijn. Dan zullen we niet uitzien naar Zijn tweede komst. Dan denken we dat Gods plan met Jezus en onze redding klaar is en begrijpen we niet dat God een fantastisch plan met ons leven heeft, wat tot een geweldige volheid zal komen wanneer Jezus zal terugkomen om ons te halen.

Alle aandacht is dan op dit leven, hier op aarde, in dit lichaam, in plaats van het uitzien naar het eeuwige leven met Hem. Als wij alleen denken aan het hier en nu, in plaats van straks en later, zal dit gek genoeg een negatief effect hebben op hoe wij nu leven voor God.

Hemel, hel, de oordeelstroon (waar alle mensen verantwoording moeten afleggen voor hoe ze geleefd hebben en daarop beoordeeld zullen worden), het nummer van het beest, één wereldorde, de nieuwe hemel en aarde, enz. We moeten hierover leren, erover praten en dit bestuderen. God heeft het niet voor niets in de Bijbel gezet.

3. Wat kan een gevaar zijn als wij de eindtijd gaan bestuderen?

Waar we op moeten letten, is dat we niet zullen vallen in de valkuil dat we denken dat we de geheime code hebben gekraakt. Dat we in alles om ons heen een diepere betekenis zien. Dat we met een datum komen wanneer Jezus terugkomt. Dat we ergens in een weiland in een bunker gaan zitten met blikken voedsel, terwijl we wachten op het einde. Dat we mensen gaan aanwijzen als de antichrist. Dat we in vrees gaan leven, bang voor de toekomst.

We kunnen niet alles uitleggen en begrijpen. Maar er zijn echt dingen die jij en ik moeten weten over deze en de toekomstige tijd. Lees meer over de eindtijd in DEEL 5!

Tags:
Vorig artikel

Gods WOW-factor DEEL 3

Volgend artikel

Nieuw Leven Juni