Boodschap - Elke dag is vrijdag

Elke dag is vrijdag

Het is een feit dat mensen over het algemeen blijer zijn op vrijdag dan op maandag. Dit laat zien dat veel mensen hun blijdschap laten afhangen van de omstandigheden. Maar jij kan vandaag de keuze maken om elke dag blij te zijn.

‘Deze dag heeft de Here gemaakt, het is goed dat wij deze dag jubelen en grote blijdschap ervaren.’ – Psalm 118:24

Wat je problemen en moeilijkheden ook zijn, jij bepaalt zelf hoe je daarop reageert. Het hangt allemaal af van de keuze die je maakt als je ’s ochtends opstaat. Want blijdschap is een keuze. Sta jezelf toe om elke morgen op te staan met een blij hart. Dus niet alleen op vrijdag of als het weekend voor de deur staat.

Verander je denken
Veel mensen staan maandagochtend op met de gedachte: bah, het is maandag; het zal wel een rotdag worden, of: het wordt een rotweek. Door met zo’n deprimerende geest uit bed te stappen, heb je inderdaad een rotdag of een rotweek.

Dit komt omdat je jouw geloof de verkeerde kant laat opgaan. Maar we moeten ons denken veranderen. Daarom zegt de apostel Paulus:

‘Je moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. Je moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kun je ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.’ – Romeinen 12:2

‘Richt daarom je gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is.’ – Filippenzen 4:8

‘Richt daarom je gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde.’ – Colossenzen 3:2

Een verkeerd perspectief
Veel mensen hebben een verkeerd perspectief. Nederland zit vol met doemdenkers. Ze kijken door een negatieve bril. Men klaagt over van alles en nog wat, terwijl we het in Nederland zo goed hebben.

‘Ik heb geen geld om nieuwe schoenen te kopen.’ Zal ik je meenemen naar iemand in een rolstoel zonder voeten? ‘Ik heb een rotbaan.’ Zal ik je meenemen naar een iemand die al jaren op zoek is naar een baan? ‘Ik heb een veel te klein huis.’ Zal ik je meenemen naar iemand die op straat leeft?

Je moet je leven vanuit het juiste perspectief bekijken. Blijdschap en positiviteit hebben alles te maken met hoe je tegen de zaken in het leven aan kijkt. En als je terneergeslagen voelt, zeg dan net als koning David:

‘Waarom ben ik toch zo onrustig en terneergeslagen? Ik wil op God vertrouwen, Hem wil ik lofprijzen, want Hij is mijn bevrijder en mijn God!’ – Psalm 43:5

Elke dag is een gift van God
Elke dag is een dag om te vieren dat je leeft. Elke dag dat je leeft, is een gift van God. Zeg daarom: ‘Hallo maandag, goedemorgen! Het wordt een mooie dag vandaag en een geweldige week. Deze dag heeft de Here gemaakt. Ik wil jubelen en blij zijn. Ik adem en ik leef!’

‘Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! … De Here is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zul je de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over je hart en gedachten, omdat jij in Christus Jezus bent.’ – Filippenzen 4:4-7

Laat de omstandigheden van je leven je geest niet terneerdrukken of depressief maken. Want de dagen die voorbij zijn gegaan, komen nooit meer terug. Maak daarom vandaag de keuze om geen dag van je leven te laten roven door een negatieve houding.

Een betere levenshouding
Wanneer je opstaat, zet je zelf de toon voor de dag. Als je de dag met een positieve houding begint, heb je de halve dag al gewonnen. Wat de omstandigheden ook mogen zijn, weet dat God met je is. Begin iedere dag in en met geloof.

Verwacht het goede van God. Geloof dat God deuren voor je zal openen en nieuwe dingen zal doen. En als er een deur gesloten blijft, geef dan niet op. Geloof dat God jou via een andere weg naar Zijn zegen zal leiden. Hij kan een weg maken waar geen weg is. Zoals Hij deed voor Mozes en het volk van Israël, toen Hij een weg maakte door de Rode Zee.

‘Toen strekte Mozes zijn arm uit over de zee en de HERE liet een krachtige wind uit het oosten waaien, zodat het water wegvloeide en de bodem droog kwam te staan. Er ontstond een pad waarover de Israëlieten door de zee trokken. Links en rechts van hen rees het water op als een muur.’ – Exodus 14:21-22

Als je zo in het leven staat, heb je niet alleen meer energie, maar ook een betere levenshouding. Dit maakt weer dat je productiever bent in het leven. Het maakt dat je nieuwe open deuren ziet en dat je positief in het leven staat. Het maakt dat je de zegeningen van God kan ontvangen, die Hij voor je heeft klaarliggen.

Wees dankbaar
Het maakt niet uit hoe je je voelt, hoe de economie ervoor staat, of wat de dokter heeft gezegd. Kies ervoor om te doen wat de Bijbel zegt. Zeg: ‘Het is vandaag een goede dag. Daarom zal ik jubelen en grote blijdschap ervaren.’

Laat je blijdschap niet roven door tegenslagen, teleurstellingen, ontmoedigingen, ziekten, lasten, zorgen, verdriet enz. Focus niet op de omstandigheden, maar wees dankbaar voor al Gods zegeningen. Dank God voor al het goede wat nog gaat komen in je leven.

Dank God dat Hij die vervelende situaties in je leven gaat veranderen in jouw voordeel. Verander je perspectief. Vergroot je denken en je visie. Want het beste ligt niet achter je, maar vóór je!

‘God geeft schoonheid in plaats van as, vreugde in plaats van rouw, lof in plaats van neerslachtigheid.’ – Jesaja 61:3

Wil jij vandaag de keuze maken om te genieten van elke dag die God je geeft? Bid dan het volgende gebed met mij mee:

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, dank U voor al Uw zegeningen. U bent zo goed voor mij. Ik maak vandaag de keuze om te genieten van elke dag die U mij geeft. Ik kies ervoor om blij te zijn. Ik wil geen dag laten roven door een negatieve houding. Help mij om mijn denken en perspectief te veranderen. Ik wil niet langer focussen op de omstandigheden. Dank U dat ik alle zegeningen mag ontvangen die U voor mij heeft klaarliggen. In Jezus’ naam. Amen!’

Tags: