Elke-vrouw-bouwt-haar-huis

Elke vrouw bouwt haar huis

God heeft de mens geschapen als kroon op Zijn schepping. Hij maakte de mens naar Zijn beeld. Man en vrouw schiep Hij als gelijken, met verschillende kwaliteiten, zodat ze elkaar kunnen aanvullen.

‘Wijze vrouwen bouwen hun huis op, maar een die zeer dwaas is, breekt het met haar handen af.’ – Spreuken 14:1 (HSV)

De vrouw is een aanvulling op de man. Zij is naast de man geschapen om de schepping gelijk, compleet en in balans te maken. Er zijn verkeerde opvattingen over de rol van de vrouw die door veel mannen in stand worden gehouden.

Een van die opvattingen is dat men zegt: ‘Adam is eerder geschapen dan Eva. En daarom is de man belangrijker dan de vrouw.’ Als je dat gelooft, heb je niet het hele scheppingsverhaal gelezen, want de dieren zijn eerder dan de mens geschapen. Dus dat zou betekenen dat dieren belangrijker zijn dan de mens. Terwijl de Bijbel zegt dat de mens de kroon op Gods schepping is.

De tekst in Spreuken betekent heel eenvoudig dat de vrouw een zelfstandige schepping is. Met andere woorden: zij kan alleen leven, als ze dat zou willen. De vrouw heeft volgens dit vers het recht van God gekregen om zelfstandig te denken, zelfstandig te handelen en zelfstandig te leven… als zij hiervoor zou kiezen.

Het feit dat God de vrouw zelfstandig heeft geschapen, is voor veel mannen moeilijk te accepteren. Maar zo is het nu eenmaal. Helaas zien we dat veel vrouwen door het huwelijk vastzitten aan een man die niet juist voor hen was. Ze waren veel beter af geweest, als ze alleen waren gebleven.

Er zijn veel mannen die in hun leven maar een beetje zitten te luieren en niets van hun leven maken. De vrouw die met zo’n man getrouwd is, heeft eens een keuze voor hem gemaakt en zit nu haar hele leven aan deze man vast.

Het aparte is dat die mannen meestal ook vóór hun huwelijk niet veel met hun leven deden. Maar toen zagen hun vrouwen dat niet. Het is echt zo dat liefde blind maakt. Maar het is soms ook nog het geval dat sommige vrouwen denken dat ze hun man na het huwelijk kunnen veranderen of verbeteren.

Maar dat is net als een duif die opmerkte dat de gier zo gulzig was. De duif nam zich voor om de gier te gaan verbeteren en te veranderen. De duif zei tegen zichzelf: ‘Ik ben altijd zo zachtmoedig gestemd. Ik hou van vrede en rust. Ik ben opgevoed in de stille en rustige omgeving van onze duiventil. Weet je wat? Ik ga de gier veranderen door met hem te trouwen.’

De gier besloot zijn vleesetende levenswijze af te zweren en niet meer te verlangen naar het bloed van lammetjes en schaapjes. Zo werd op een mooie zomerdag het huwelijk tussen deze twee voltrokken. Voor het altaar beloofde de gier om voor zijn duifje te zorgen en haar lief te hebben tot de dood hen zou scheiden. ‘Ik beloof het’, antwoordde de gier op alle vragen die hem gesteld werden.

Maar op zekere dag betrapte de duif de gier erop, dat hij weer een lammetje had gegrepen. De duif schreeuwde vol verdriet uit: ‘Toen wij trouwden, heb je me beloofd dat je je levenswijze zou veranderen!’ ‘Ja’, antwoordde de gier, ‘maar als mijn levensstijl en mijn manieren jou niet aanstaan, dan hoepel je maar op!’ En met een venijnige en gemene stoot beroofde de gier de arme duif van haar leven. En alle vogels die overvlogen, zeiden: ‘Dat komt er nou van als je met een gier trouwt!’

Veel vrouwen zijn door hun huwelijksverbintenis vastgeketend aan zelfzuchtige, gemene en arrogante mannen. Ook zitten ze vaak vast aan dronkaards, drugsverslaafden, driftkoppen, overspelers, gokverslaafden, leugenaars, luiaards, bedriegers, luiaards of lompe kerels. Hoe ik deze dingen weet? Omdat veel vrouwen mij en mijn vrouw hierover schrijven en e-mailen. En het zijn er veel!

Laat de vrouw haar eigen architect en opzichter zijn. Laat de vrouw haar eigen bestemming invullen. Elke vrouw bouwt haar eigen huis. Ik wil de alleenstaande vrouwen en moeders op het hart drukken, dat het huwelijk niet noodzakelijk is om gelukkig te zijn of te worden.

Wat je écht gelukkig maakt, is om Jezus in je hart, je huis en je gezin te hebben. In Hem is de volheid van God! Hij geeft je echte vrede, rust en blijdschap. Hij vertroost en bemoedigt je in alle perioden van je leven.

Lieve vrouwen en moeders, ga voor hulp en steun naar de Here Jezus. Zoek niet naar een man om mee te trouwen, omdat je denkt dat je iemand nodig hebt die voor jou en je kind of kinderen zorgt. Zoek steun bij God.

Met andere woorden: wie jou echt gelukkig maakt als alleenstaande vrouw of moeder, is Jezus Christus en Zijn liefde, zorg en aandacht voor jou. Hij geeft je kracht wanneer je het nodig hebt. Hij vertroost je als je het even niet meer ziet zitten.

Je staat er niet alleen voor. God is met je en Hij houdt van je! De Here weet waar je doorheen gaat. Hij ziet je en wil je helpen, als je het Hem toestaat. Ga tot Jezus in gebed en ontvang de kracht van de Heilige Geest in je geest, ziel en lichaam. •

Tags: