Dit is mijn wonder: Emmy van der Heijden

Emmy (30) dacht dat niemand van haar hield, totdat God tot haar hart sprak. Dit is haar wonder.

’Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin met vier kinderen. Van jongs af aan werd ik elke zondag meegenomen naar de kerk. Thuis werd er elke dag uit de Bijbel voorgelezen en met mij gebeden. Ik ben nog altijd erg dankbaar hiervoor.

Hoewel ik christelijk ben opgevoed, moest ik wel zelf een ervaring met God hebben. Toen ik ongeveer tien jaar oud was, dacht ik dat niemand van mij hield, omdat niemand dat ooit tegen mij had gezegd. Ik zat ermee, maar sprak er met niemand over. Maar God wist het.

Op een zondagmorgen was ik, zoals gewoonlijk, op de zondagsschool. Tijdens een speciale tijd van gebed sprak God tot mij en zei: ‘Mijn dochter, Ik houd van jou en Ik zal altijd bij je zijn.’ Dat was de eerste keer dat ik die woorden hoorde. Mijn hart werd vervuld met Gods liefde. Hij nam mijn pijn weg en vulde mij met blijdschap en vrede. Ik wist nu dat God mij zag, mij kende, van mij houdt en altijd bij mij is.

Toen nam ik de beslissing om Gods liefde te beantwoorden en Hem te volgen. Ik ging nu niet meer naar de kerk omdat mijn ouders mij meenamen, maar omdat ik het zelf wilde. Tot op de dag van vandaag ben ik zo blij met deze keuze. Elke dag voel ik Gods liefde en blijdschap. En als ik soms ergens doorheen ga, dan weet ik dat Hij met mij is en voor mij zorgt.’

Tags:
Next Post

NIGERIA: John T. L. Maasbach