Er is een geneesmiddel

Er is een geneesmiddel DEEL 1

Vandaag zijn veel mensen op zoek naar een geneesmiddel. Denk aan een oplossing voor de wereldwijde pandemie; bevrijding van angst, depressie en eenzaamheid; uitkomst uit moeilijke situaties. Iedereen is wel op zoek naar een antwoord, een oplossing of een geneesmiddel. Daarom wil ik jou vertellen: er is een geneesmiddel, en dat is Jezus!

Geen situatie is te hopeloos voor Jezus. Misschien hebben de mensen om je heen zich bij de situatie neergelegd. Ze hebben de hoop opgegeven. Weet dan dat Jezus het onmogelijke kan doen.

In Lucas 8 lezen we over een man. Hij was bezeten door een legioen demonen: ongeveer 2.000 demonen. Hij kon niet meer normaal leven en niemand kon hem helpen. De mensen konden hem simpelweg niet in bedwang houden, want hij was te sterk.

Ze probeerden hem zelfs met kettingen en boeien vast te binden, om hem tot rust te brengen, maar ook dat hielp niet. Hij rukte alles los. Zijn situatie was echt hopeloos. Niets wat de mensen deden, hielp hem uit de situatie waarin hij terecht was gekomen. Uiteindelijk werd hij aan zijn lot overgelaten, woest en wild levend tussen de graven.

Hij had een eenzaam leven. Hij had geen controle over zijn eigen lichaam. Hij bevond zich in een situatie waaruit hij zichzelf niet kon redden. Er was niemand die hem kon helpen. Hij was alleen en niemand kon hem tot rust brengen.

Ik kan me voorstellen dat hij zich eenzaam en verloren voelde. Hij had geen uitzicht op een toekomst met vrede en rust. Zijn hele leven zou een strijd zijn. Toch was er voor deze hopeloze situatie een geneesmiddel. Jezus was het geneesmiddel voor de bezeten man.

Jezus bevrijdde hem van de demonen, die zijn leven een ware hel maakten. In één klap veranderde een hopeloze situatie in een leven vol hoop en goede moed. Jezus herstelde deze man. Hij had weer controle over zijn leven, zijn gedachten en zijn lichaam.

Jezus deed dit wonder voor hem en Hij wil ook een wonder voor jou doen. Het maakt niet uit hoe hopeloos jij je voelt of hoe uitzichtloos de toekomst ook lijkt. Jezus is het geneesmiddel. Leg je niet neer bij de situatie, de ziekte of bij de gevoelens. Nee, ga staan en ontmoet Jezus Christus, het geneesmiddel.

Zoals Hij voor die bezeten man het geneesmiddel was, zo zal Hij dat ook zijn voor jou. Jezus zal jou herstellen. Hij zal jou weer controle geven over jouw situatie. Jezus zal jou genezen. Hij heeft alle macht en is onbeperkt. Jezus zegt:

‘Bid en je zult ontvangen waarvoor je bidt. Zoek en je zult vinden wat je zoekt. Klop en de deur zal voor jou worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open.’ – Mattheüs 7:7-8

De Here wil een wonder voor jou doen, als jij in Hem gelooft. Zet de stap in het geloof en verwacht jouw wonder van Hem. Hij is het geneesmiddel en de oplossing voor elk probleem. Geen situatie is onmogelijk voor God.

‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’ – Efeziërs 3:20

Lees ook: ‘Er is een geneesmiddel DEEL 2’

Tags: