Er is een geneesmiddel DEEL 2

Vandaag zijn veel mensen op zoek naar een geneesmiddel. Denk aan een oplossing voor de wereldwijde pandemie; bevrijding van angst, depressie en eenzaamheid; uitkomst uit moeilijke situaties. Iedereen is wel op zoek naar een antwoord, een oplossing of een geneesmiddel. Daarom wil ik jou vertellen: er is een geneesmiddel, en dat is Jezus!

Er is nooit iemand geweest zoals Jezus. Hij was God, maar Hij functioneerde niet als God. Hij functioneerde als de Mens Jezus Christus. Nooit kwam er iemand in Zijn tegenwoordigheid zonder genezing te ontvangen, als die persoon dat nodig had. Iedereen die kwam voor een wonder, ontving zijn wonder door Jezus.

Het maakte niet uit wat je deed of wie je was; Hij wees nooit iemand af. Hij zei nooit tegen iemand: ‘Jij hebt zonde in je leven. Ik kan je niet genezen.’ Jezus stond altijd klaar om te genezen en wonderen te doen. Hij was genadig voor de mens. Daarom volgden velen Hem. Wel duizenden mensen volgden Jezus en zagen de wonderen die Hij deed.

Hij deed wonder na wonder en verbaasde de mensen met Zijn wijsheid, kennis en inzicht. De wonderen die Jezus deed, werden overal verteld. Veel mensen getuigden van de wonderen die ze hadden gezien of hadden ontvangen. Jezus maakte onmogelijkheden mogelijk en wekte zo het geloof op bij de degenen die een wonder nodig hadden.

Zo ook bij de bloedvloeiende vrouw. Zij was al 12 jaar lang ziek. Ze had alles geprobeerd en was bij elke dokter geweest, waarvan ze dacht dat die haar zouden kunnen helpen. Maar de dokters waren niet haar redding en hadden geen geneesmiddel voor de ziekte waaraan zij al 12 jaar lang leed. Ze had al haar geld aan dokters besteed en haar ziekte werd alleen maar erger.

Niets en niemand kon haar helpen. Haar hoop op genezing had ze losgelaten, totdat ze hoorde over de wonderen van Jezus. Zij wist dat Jezus haar enige hoop op genezing was. Waar Jezus was, daar werden mensen genezen. Waar Jezus was, daar werden mensen bevrijd. Waar Jezus kwam, daar moest de dood wijken. Waar Jezus kwam, daar kon zonde niet blijven.

Zij wist met zekerheid dat Jezus haar zou genezen. Zij wist dat één ontmoeting met Jezus haar hele leven zou veranderen. Zij was vastbesloten om Hem te ontmoeten. Zij was haar situatie zat. Zij was klaar met die ziekte die haar leven belemmerde. Zij was klaar met ziek zijn en pijn lijden. Zij maakte de bewuste keuze om Jezus te ontmoeten en Hem aan te raken.

Op het moment van haar genezing was Jezus’ bediening op zijn hoogtepunt. Hierdoor was het moeilijk om bij Jezus te komen. Wilde zij bij Jezus komen om Hem aan te raken, dan moest ze door een grote menigte van wel duizenden mensen heen. Dit was een grote uitdaging. Maar zij liet zich niet door de omstandigheden ontmoedigen. Zij liet zich niet tegenhouden door haar situatie. De wet zei dat ze onrein was en haar lichaam zei dat ze zwak was.

Maar ze wist dat als ze Jezus zou aanraken, ze genezen zou zijn. Zij zag uit naar Jezus en strekte zich naar Hem uit. Ze deed moeite om door de menigte bij Jezus te komen. Ze moest zich door de menigte heen wringen. Ze wist dat ze dit moment niet aan haar voorbij kon laten gaan.

Deze weg was niet makkelijk. Maar ze zette door en kwam bij Jezus. Ze raakte Hem aan in geloof en onmiddellijk was zij genezen. Zij voelde meteen dat het bloeden was gestopt en dat zij genezen was. Ook Jezus wist dat er iets was gebeurd.

‘Op dat moment draaide Jezus Zich om en vroeg: ‘Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?’ Want Hij voelde dat er kracht van Hem was uitgegaan. Zijn leerlingen zeiden: ‘Hoe kunt U dat nu vragen? U staat midden tussen de mensen!’’ – Marcus 5:30-31

Hij voelde dat er kracht van Hem was uitgegaan. Het was de kracht die nodig was om haar lichaam te herstellen en het wonder te doen. In die menigte van wel duizenden mensen merkte Jezus haar op door haar daad van geloof. Jezus keek rond om te zien wie Hem had aangeraakt.

Geschrokken kwam de vrouw naar Hem toe en viel voor Jezus neer. Zij vertelde haar verhaal en legde haar leven neer aan de voeten van Jezus. Jezus zag haar en zei tegen haar: ‘Je geloof heeft je gered.’ Door haar geloofsdaad werd zij niet alleen genezen, maar ook gered.

Jezus was haar geneesmiddel. Hij was de enige oplossing voor haar probleem. Niemand anders kon haar genezen en zeker niemand anders kon haar redden. Op het moment dat zij bij Jezus kwam, wees Jezus haar niet af. Hij was bereid om haar te genezen, ook al kwam ze onopvallend bij Hem.

God ziet jou en Hij weet waar je doorheen gaat. Leer van deze vrouw. Ondanks dat alles tegenzat, gaf zij niet op. Zij strekte zich uit naar Jezus en raakte Hem aan. Strek je vandaag uit naar Jezus en raak Hem aan. Hij is nooit te druk om jouw hartenkreet te horen.

Hij gaat op dit moment aan jou voorbij om in al jouw noden te voorzien. Strek je naar Hem uit in het geloof. Jezus is het geneesmiddel dat jij nodig hebt. Hij is de oplossing voor elk probleem en elke crisis waarmee jij te maken hebt. Zoek Hem en Hij zal jou antwoord geven. Hij zal jou genezen.

Het maakt niet uit wat de omstandigheden ook zijn. Hij staat klaar om het wonder te doen op het moment dat jij Hem aanraakt in het geloof. Het kan zijn dat alles in je leven zegt dat het onmogelijk is. Ook in het leven van de bloedvloeiende vrouw waren de omstandigheden zeker niet ideaal.

Zij moest moeite doen om bij Jezus te komen. Zij moest zichzelf moed inspreken om te doen wat haar geloof haar zei. Maar ondanks alles hield zij zich vast aan het geloof dat in haar binnenste omhoog was gekomen. Zij keek niet naar de omstandigheden, maar naar Jezus.

Blijf gefocust op Jezus. Kijk naar Hem, want Hij is jouw hulp. Houd je vast aan het Woord van God, want daar zal je hulp vandaan komen. De weg van de wereld zal je geen redding of rust geven. Kijk naar Jezus. Hij heeft op Golgotha de prijs betaald voor onze redding en genezing. Door Zijn offer aan het kruis heeft Hij de weg vrijgemaakt. Hij is het geneesmiddel voor de verloren mens. Hij is het geneesmiddel voor elk probleem en elke nood.

Bid dit gebed mee
Ontvang Jezus als jouw Redder en Verlosser:

Here God in de hemel, ik kom tot U in de naam van Jezus. Ik heb spijt van mijn zonden, de manier waarop ik geleefd heb, de dingen die ik gedaan heb. Vergeef mij alstublieft en reinig mij met Uw kostbare bloed. Met mijn mond belijd ik dat Jezus Heer is. In mijn hart geloof ik dat God Jezus heeft opgewekt uit de dood en dat Hij leeft vandaag. Op dit moment neem ik Jezus aan als mijn Redder en ik maak Hem de Heer van mijn leven. Gods Woord, dat de waarheid is, zegt dat ik ben gewassen, gereinigd en vergeven. Ik ben gered. Prijs God!

Beluister deze preek op de Message Station

Lees ook: ‘Gods ogen zijn op de rechtvaardigen’

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: William Carey DEEL 2