Er is iemand die om je geeft!

Je bent niet alleen. De sterke en liefhebbende hand van God strekt zich op dit moment uit om jouw hand vast te pakken. Hij weet precies waar jij doorheen gaat en Hij zegt: ‘Wees niet bang.’ God staat klaar om je te troosten en je nieuwe kracht te geven, wat je problemen ook zijn.

God belooft bij de mensen te zijn die bij Hem horen. Hij heeft gezegd: Ik zal altijd voor jou zorgen, Ik zal jou nooit in de steek laten. – Hebreeën 13:5

Kracht voor elke nood
De Bijbel belooft:

‘Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht.’ – Jesaja 40:29

Daarom nodigt God ons uit om met onze nood naar Hem toe te komen. Breng niet een deel van je nood, maar alles bij Hem.

‘Breng al jouw moeilijkheden bij de Here. Hij zorgt altijd voor jou.’ – Psalm 55:23

‘Geef al jouw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van jou en zorgt voor jou.’ – 1 Petrus 5:7

Licht in jouw duisternis
Voor ontelbare mensen is het leven een donkere steeg, een zinloos mysterie. Maar Jezus Christus, de Redder van de wereld, zegt:

‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft.’ – Johannes 8:12

Je bent inderdaad gelukkig als je kunt zeggen:

‘De Here is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik dan bang zijn? De Here is mijn levenskracht. Zou ik dan nog angst voor iemand hebben?’ – Psalm 27:1

Als je op dit moment door een moeilijke situatie gaat, onthoud dan: God is licht en er is in Hem geen spoor van duisternis. – 1 Johannes 1:6

Gods cadeau voor jou
De liefde van God blijkt uit het ultieme cadeau dat Hij jou aanbiedt. En dat terwijl je van Hem gescheiden bent door de zonde. Dat cadeau is het eeuwige leven. De Bijbel zegt:

‘De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ – Romeinen 6:23

De Bijbel vertelt ons ook het volgende:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon.’ – Johannes 3:16-18

Gelukkig hangt onze redding niet af van onze eigen rechtvaardigheid. De Bijbel noemt onze goede werken ‘smerige vodden’, ofwel vuilnis. Onze redding hangt af van Jezus Christus, de Zoon van God, die van ons houdt en Zichzelf voor ons heeft gegeven. Met Zijn dood betaalde Hij de straf voor onze fouten. Door Zijn opstanding maakte Hij de weg vrij tot het eeuwige leven.

Gods liefde voor jou
Gods liefde vraagt wel om een reactie van jouw kant. Dat is toch niet onredelijk? Jezus betaalde de hoogste prijs om jou vrij te kopen van de zonde. De Bijbel zegt:

‘Je weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om jou vrij te kopen van het lege bestaan dat jij, net als jouw voorouders, leidde. Je bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus.’ – 1 Petrus 1:18-19

Dit ongelooflijke offer komt bij God vandaan, maar de keuze ligt bij jou.

Gods uitnodiging voor jou
Ja, er is Iemand die om jou geeft en die zich op dit moment naar jou uitstrekt om je hand vast te pakken: God Zelf.

‘God heeft Zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij Zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven?’ – Romeinen 8:32

Als jij je hart opent voor Jezus, zul je Hem horen zeggen:

‘Als de lasten je drukken en je vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal je rust geven.’ – Mattheüs 11:28

Zou jij geen rust bij Jezus willen vinden?

Lees ook: ‘Jezus ziet jou!’

Tags:
Next Post

The Blessing Family Bookstore Online Update