Esther

Esther DEEL 2

De komende maanden bestuderen we de fascinerende Bijbelverhalen uit The Blessing Bijbel. David Maasbach doet dit op een unieke en levendige manier, waardoor ze makkelijker te begrijpen zijn. Hieraan zullen jij en het hele gezin veel plezier beleven! Deze keer deel 2 van het verhaal van Esther.

Mordechai wordt geëerd
Nadat koning Ahasveros samen met Haman bij koningin Esther had gegeten, was hij naar zijn paleis gegaan. Maar die nacht kon hij niet slapen, dus liet hij een dienaar verslagen lezen over zijn koninkrijk uit de geschiedenisboeken. De dienaar begon een verslag te lezen over het plan van twee poortwachters om de koning te vermoorden. Dit plan mislukte, omdat Mordechai koningin Esther waarschuwde.

De koning vroeg daarna aan zijn dienaren: ‘Wat voor beloning hebben wij Mordechai hiervoor gegeven?’ De dienaren antwoorden en zeiden: ‘Hij heeft nooit iets gekregen.’ De koning vroeg zich af wie hem hierin advies kon geven. Juist op dat moment kwam Haman het paleis binnenlopen om de koning te vragen of hij Mordechai aan de galg mocht ophangen.

De koning riep Haman en vroeg: ‘Wat kan ik doen voor iemand aan wie ik graag eer wil bewijzen?’ Haman dacht: aan wie anders zou de koning eer willen bewijzen dan aan mij? Daarom antwoordde hij: ‘Als ik u was, zou ik zo’n man een koninklijke mantel omdoen. Laat hem op een koninklijk paard zitten, en een van de hooggeplaatste hofleden moet hem door de stad leiden en voor hem uitroepen: ‘Dit doet de koning met de man aan wie hij eer wil bewijzen!’’

De koning vond dit een prachtig idee en zei: ‘Haal snel de mantel en het paard. Doe precies wat u hebt voorgesteld bij de Jood Mordechai.’ Haman kreeg haast een hartverzakking, maar was gehoorzaam. Na afloop van dit eerbetoon haastte Haman zich diep vernederd naar huis. Toen hij dit vertelde aan zijn vrouw en vrienden, zeiden ze: ‘Als Mordechai een Jood is, lukken je plannen tegen hem nooit.’

Haman door Esther ontmaskerd
’s Avonds zaten koning Ahasveros en Haman aan bij het diner bij Esther. Tijdens de maaltijd vroeg de koning opnieuw: ‘Wat is je wens, koningin Esther? Ik zal het je geven, zelfs al is het de helft van mijn koninkrijk!’ Esther antwoordde: ‘Er is iemand in het paleis, die een complot heeft gesmeed om mij en mijn hele volk uit te roeien.’

De koning wist nog steeds niet dat Esther een Jodin was en kon het niet geloven. ‘Waar heb je het over?’ vroeg de koning verbaasd. ‘Wie durft het in zijn hoofd te halen jou iets aan te doen?’ Toen draaide Esther zich naar Haman en zei: ‘Daar zit de schurk! Haman is de vijand die ons bedreigt!’

Woedend sprong de koning van tafel op. Haman trok lijkbleek weg en pleitte voor zijn leven bij koningin Esther, door op haar rustbed neer te vallen. ‘Wat?’ bulderde de koning. ‘Durf je ook nog de koningin in mijn paleis, onder mijn ogen aan te randen?’

Daarna zei een dienaar: ‘Haman heeft bij zijn huis een galg van twintig meter hoog laten bouwen om Mordechai aan op te hangen, de man die uw leven heeft gered.’ ‘Hang Haman daaraan op’, beval de koning. Zo viel Haman in de kuil die hij zelf gegraven had.

De overwinning van de Joden
Nu was er nog één probleem: de wet van Meden en Perzen die Haman had uitgevaardigd. Deze wet was onherroepelijk. Koning Ahasveros schonk alle bezittingen van Haman aan koningin Esther en stelde Mordechai aan in de plaats van Haman. Ook kreeg hij de koninklijke zegelring om zijn vinger.

Esther pleitte opnieuw bij de koning voor haar volk, waarop Mordechai in naam van de koning een brief mocht opstellen naar alle 127 landen van het rijk. Dit besluit gaf de Joden in alle steden toestemming zich te verenigen voor hun verdediging. De Joden kregen de opdracht die dag klaar te staan om zich op hun vijanden te wreken.

In elke stad en elk gewest waar het koninklijk besluit werd bekendgemaakt, juichten de Joden van blijdschap en vierden feest. Toen eenmaal de dag aanbrak dat de vijanden van de Joden hoopten hen te kunnen vermoorden, werden de rollen omgedraaid. De Joden mobiliseerden zich tegen de aanvallers en ze behaalden een grote overwinning!

Poerimfeest
Dit verhaal lijkt misschien een sprookje, maar het is waar gebeurd. Koningin Esther redde haar volk, omdat ze niet bang was haar leven prijs te geven. Maar God gaf haar het leven terug. Zij deed iets groots voor God, waarna God iets groots voor haar deed. Dat is de reden dat Joden vandaag, 3000 jaar later, nog altijd het Poerimfeest en de verjaardag van koningin Esther vieren, en gedenken hoe God Zijn volk heeft bewaard voor uitroeiing.

Handeling van geloof
God wil ook jouw situatie veranderen. Als je een handeling van geloof durft te doen, net als Esther en Mordechai. God kan je in één moment uit je moeilijkheden en problemen halen. Om je te helpen een handeling van geloof te doen, kan je je handen op het beeldscherm leggen en het gebed met mij mee bidden.

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader, ik dank U voor Uw liefde en genade. Ik geloof dat U vandaag dezelfde God van wonderen bent. Bij U zijn alle dingen mogelijk. Ik doe op dit moment een handeling van geloof. Dank U dat U voor uitkomst zult zorgen in mijn situatie. Laat nu Uw reddende, genezende, bevrijdende en verlossende kracht uitgaan. U bent een goede en trouwe God, machtig om oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Lees ook: Het inspirerende Bijbelverhaal van ‘Abraham’!

Tags: