Lifestyle - Evolutie feit of fabel

Evolutie: feit of fabel?

In 1871 introduceerde Charles Darwin de leer dat de mens van dieren afstamt. Sindsdien wordt de evolutieleer algemeen als waarheid aangenomen. Aan de andere kant zijn er mensen die geloven in God als Schepper van alle leven. Wat is waar? Stel je het volgende gesprek voor tussen een evolutionist (E) en een niet-evolutionist (N).

E: Gelijkenissen in de structuur van levende wezens betekenen dat die levensvormen verbonden zijn en eenzelfde voorouder hebben. Het skelet van een alligator kan, bot voor bot, lijken op dat van een hond of een mens. De verschillenden zitten hem alleen in grootte, vorm en functie. Ze zijn door evolutie geschikt gemaakt voor verschillende doelen.

N: Het feit dat de ontwerpen op elkaar lijken, wijzen juist op eenzelfde Maker. God heeft de mens en dieren gemaakt volgens hetzelfde model, simpelweg omdat die structuur het beste werkt.

E: Door alle veranderingen die er tijdens de evolutie hebben plaatsgevonden, zijn sommige lichaamsorganen overbodig geworden. Denk aan keel- en neusamandelen en de blindedarm.

N: Deze zogenaamde ‘overbodige’ lichaamsdelen blijken toch nuttig te zijn. De keelamandelen en blindedarm produceren antilichamen (stoffen die vechten tegen ziekte).

E: Het menselijke staartbeen (botje aan het einde van de wervelkolom) zijn overblijfsels van een staart, die onze voorouders hadden.

N: Het staartbeen heeft een doel, want sommige nuttige spieren zitten eraan vast.

E: Mutaties zijn een sterk bewijs voor evolutie. Dit zijn plotselinge kleine veranderingen in het DNA of de genen die worden doorgegeven aan de nakomelingen van een organisme.

N: Mutaties zijn zeldzaam en gewoonlijk schadelijk. Sommige organen, zoals het oog, zijn extreem complex. Evolutionisten zeggen dat deze organen zich geleidelijk hebben ontwikkeld door mutaties, en niet in één keer. Maar wat heb je aan een oog dat maar voor een deel ontwikkeld is? Een ander punt over mutaties is dat ze nooit een nieuw soort hebben ontwikkeld.

E: Het bestaan van ontelbare fossielen is een bewijs van evolutie. Fossielen zijn sporen van dode planten en dieren die bewaard zijn gebleven in de rotsen, inclusief bladeren, botten en voetafdrukken. De overblijfsels van simpelere levensvormen zijn gevonden in de lagere rotslagen, en die van meer complexe levensvormen in de bovenste rotslagen. Complexe levensvormen zijn dus ontstaan uit simpelere levensvormen.

N: Levensvormen in de lagere rotslagen zijn complex, niet simpel. De laag uit het Cambrische tijdperk bevat fossielen van trilobieten die verbazingwekkend ingewikkeld zijn. Ook verschenen de simpele en complexe levensvormen in het Cambrische tijdperk en andere tijdperken plotseling.

En er is nog nooit één fossiel gevonden die een verandering in levensvorm laat zien. Dit is een serieus probleem voor evolutionisten. Verder worden er ook genoeg simpele levensvormen gevonden in rotslagen boven de complexe levensvormen.

E: De ontwikkeling van het paard bewijst de evolutieleer. Het begon met een klein dier, de ‘Eohippus’. Langzaam kwamen er veranderingen, totdat het moderne paard, ‘Equus’, is ontstaan.

N: De evolutieleer legt niet uit waar de Eohippus vandaan kwam. Ook zijn er geen fossielen die laten zien dat de zogenaamde fossielpaarden zijn geëvolueerd. Er bestaat geen bewijs dat de Eohippus echt een paard is. En het ene paardenras kan niet veranderen in een ander ras.

E: De fossiele overblijfsels van mensen van vroeger verschillen van die van de moderne mens, homo sapiens. Door de jaren heen is er een aantal menselijke of mensachtige botten ontdekt. Denk aan de cro-magnonmens, de neanderthaler mens, de Javamens, de Heidelbergmens en de Zuid Afrikaanse aapmens. Deze overblijfselen laten zien dat de mens van een aapachtig schepsel is overgegaan naar een volledig ontwikkeld mens.


N: Wetenschappers zijn het erover eens dat de cro-magnonmens en de neanderthaler mens ontwikkelde mensen waren. Eerst dacht men dat de Javamens een aapmens was, maar veel evolutionisten zeggen nu dat hij een echt mens was.

De Heidelbergmens kan moeilijk gezien worden als missende schakel tussen aap en mens, omdat hij ‘gereconstrueerd’ is op basis van alleen een kaakbeen. De Zuid-Afrikaanse aapmens, of Australopithecines, werd eerst gezien als de ontbrekende schakel. Maar later zei Louis Leakey, gebaseerd op de ontdekking van een totaal schedel fragment, dat het een aap was en niet een mens.

Dus menselijke fossielen zijn óf apen óf mensen. Er is geen tussenliggende link. Fossielen van mensen en apen worden vaak samen gevonden. Als de mens van apen afstamt, zou je verwachten dat de fossielen van apen ouder zijn dan die van mensen, maar dat is niet altijd het geval.

Daarnaast verschillen mensen van apen in het feit dat de mens geschapen is naar Gods beeld. De mens is zowel een lichamelijk als een geestelijk wezen. De mens is moreel verantwoordelijk voor zijn daden, terwijl geen dier enige morele verplichting heeft tegenover God. De mens is de kroon op Gods schepping, en niet het resultaat van een lang proces van ontwikkeling uit simpelere levensvormen.

Waarom Jezus kwam
De mens viel in zonde, en dit bracht een breuk in de relatie tussen de mens en God. Daarom stuurde God Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde. Terwijl Hij stierf aan het kruis, droeg Hij de zonden van de wereld. Onze zonden hielden ons gescheiden van God. Maar er is vergeving door te geloven in Jezus Christus.

‘Ieder die inziet wie Zijn Zoon is en op Hem vertrouwt, heeft eeuwig leven.’ – Johannes 6:40

‘Christus heeft, als een onschuldige voor schuldigen, geleden voor onze zonden, voor eens en altijd, om ons bij God terug te brengen.’ – 1 Petrus 3:18

Door op Jezus Christus te vertrouwen als jouw Redder, krijg je vergeving van jouw zonden en het cadeau van eeuwig leven. De Bijbel zegt:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Wil je God vertellen dat je in Jezus gelooft? Bid dan het volgende gebed mee.

Gebed

Lieve God, ik geef toe dat ik een zondaar ben. Ik heb Uw vergeving nodig. Dank U dat U Uw enige Zoon, Jezus Christus, hebt gestuurd om te sterven aan het kruis voor mijn zonden. Ik geloof dat U mijn zonden heeft vergeven en neem het cadeau van eeuwig leven aan. Amen.

Tags:
Next Post

Share your story: Martin & Judith Sloesarwij