grouplightstock_72175_small_heather

Gebed: Bid met mij mee

Bid met mij mee:

‘Vader in de hemel, dank U dat U zo veel van de wereld houdt dat U Uw enige Zoon, Jezus Christus, gaf om voor mij te sterven aan het kruis. Here, ik geloof in U. Ik geloof dat U de Enige bent die mij kan redden. En vandaag wil ik U aannemen als mijn Redder en Verlosser. Wilt U mij vergeven van al mijn fouten? Was mijn hart schoon, en kom in mijn hart. Dank U voor het leven dat ik nu samen met U mag hebben. En dank U dat ik later voor altijd bij U mag zijn, in Jezus’ naam. Amen.’

Huwelijk hersteld
‘Ik had een tijdje geleden gebed gevraagd voor mijn echtgenoot, en ik kan u met vreugde vertellen dat de Heer heeft ingegrepen in ons huwelijk. De rust en vrede die er nu heerst, is absoluut een zegen.’
Mevr. v. A.-H uit Amsterdam

Heb je een nood?
Wij willen graag voor je bidden en samen met jou geloven voor een wonder! Vul hier je gebedsverzoek in.