Gebed: het ontbijt van een christen

Een consequent gebedsleven is de basis voor een leven van overwinning. Waarom het gebed in de vroege morgen? Hier volgen negen redenen waarom het goed is om te bidden bij de start van je dag.

1. Jezus deed het
Jezus is ons voorbeeld in het gebed. Hij stond vroeg in de morgen op en vond een plaats waar Hij alleen kon zijn om Zijn dag te beginnen met gebed. De Bijbel zegt dat Jezus vaak een tuin of de bergen in ging om te bidden.

Als Jezus het nodig had om Zijn dag met gebed te beginnen, dan hebben wij dat toch zeker nodig? Hij leerde ons dat we onze binnenkamer in kunnen gaan om te bidden. Het belangrijkste is dat je een plaats vindt waar je kunt praten met God.

2. Een goed begin is het halve werk
Als je je dag start met de Heer, zal Hij ook tijdens de dag met je zijn. De manier waarop je je zeilen zet aan het begin van je dag, bepaalt de koers die je de rest van de dag zult varen. Als je elke dag op de juiste manier begint met God, kan je genieten van de reis en kom je op de juiste plaats terecht.

3. Je houding wordt aangepast
Hoe hoog je komt in je leven wordt bepaald door je houding. Als je je leven niet de juiste richting hebt gegeven, zal je nooit hoger komen. Maar als je je dag begint door je te focussen op God, dan ga je hoger en hoger vliegen. Als je houding gericht is op de dingen van boven, zal God de hele dag met je zijn.

4. Er komen veel onderbrekingen midden op de dag
Bid elke dag door je planning heen. Vraag de Heer om je te leiden, en vraag Hem om prioriteit te geven aan je activiteiten. Veel mensen springen uit bed, ontbijten haastig, gaan naar hun werk, en ergens midden op de dag, kan het zijn dat ze aan God denken. Maar dit is niet zeker, omdat ze zo’n volle agenda hebben en er zoveel dingen gedaan moeten worden. De crisissen waar veel mensen doorheen gaan, kunnen opgelost worden als ze Jezus ontmoeten aan het begin van hun dag.

5. Je ontwikkelt een relatie met God
De sleutel is om een vaste tijd in te stellen om met God te praten. De Bijbel zegt:

‘Ik zal altijd voor jou zorgen, Ik zal jou nooit in de steek laten.’ – Hebreeën 13:5

De Here is de hele dag door met jou, of je bidt of niet, of je aan Hem denkt of niet. Maar er gebeurt iets als je de tijd neemt om te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft en met Hem praat bij de start van jouw dag. Je hebt een dagelijkse relatie met Jezus nodig. Als je alleen de samenkomsten bezoekt, dan heb je nog geen relatie met Hem. Maar wanneer je jouw dag begint met gebed, zul je een relatie met God ontwikkelen.


6. Je gedachten worden gevuld met Gods Woord

Net zoals je de tank van je auto vult voordat je op reis gaat, moet je je gedachten vullen met Gods Woord en met gebed voordat je de dag begint. Als je jezelf laat vullen met Gods Woord en met gebed voordat je de dag begint, dan ben je voorbereid op tegenslagen, emotionele situaties en slechte houdingen waarmee je te maken kunt krijgen tijdens de dag. Alle frustraties en belemmeringen die je tegenkomt, kunnen er zijn, omdat je de strijd in het gebed niet hebt gewonnen voordat je de dag begon.

Er ontstaan problemen en er worden dingen van ons gevraagd. Soms wordt er meer van ons gevraagd dan we aankunnen. Als je niet elke dag bijtankt met het Woord en gebed voordat je met je dag begint, zal je tekortschieten.

7. We hebben elke morgen een fris woord van God nodig
In Exodus 16 zegt de Heer tegen het volk van Israël om hun manna op te rapen voordat de grond heet wordt door de zon. Manna is het Levende Brood: Jezus Christus. Dat betekent een fris woord ontvangen uit het Woord van God aan het begin van jouw dag. Sommige mensen zijn geneigd te denken dat ze het te druk hebben om gebed in de vroege morgen te hebben. Maar het is juist tegenovergesteld: hoe voller de agenda, hoe belangrijker het is om ‘s ochtends vroeg te bidden. Gebed is onmisbaar voor succes.

Jouw dag beginnen zonder gebed is vergelijkbaar met jouw dag beginnen zonder te douchen en aan te kleden. Maar hoeveel mensen zijn vanbuiten mooi gekleed, maar vanbinnen niet beschermd tegen de aanvallen van de duivel? Waarom zou je niet het beste deel van je dag aan God geven? Als je God het beste geeft en jezelf helemaal aan Hem toewijdt, kan je verwachten dat het beste van God ook naar jou zal terugkomen.


8. Je ontvangt openbaring, instructie, inspiratie, kracht, vrede, bevrijding van verleiding, verfrissing en vernieuwing

‘Zing een loflied wanneer je de tempelpoort ingaat. Laat het in Zijn voorhof klinken en prijs Zijn naam.’ – Psalm 100:4

‘Maar zij die hun hoop op de Here hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden, zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden, zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken.’ – Jesaja 40:31

Mensen worden moe wanneer ze de Here niet verwachten in een tijd van gebed. Als mensen praten over hoe moe ze zijn en hoe moeilijk hun geestelijk leven is, betekent het dat hun gebedsleven beneden peil is. De Bijbel zegt namelijk dat wie de Here verwachten, nieuwe kracht krijgen. Zij zullen hun zwakheid inruilen voor Gods kracht. Zij stijgen op vleugels als van arenden.

9. Het is een geestelijke wet van het geven van je eerstelingen
Als je God het eerste deel van jouw dag geeft, zal Hij je die tijd dubbel en dwars teruggeven.

‘Vertrouw met heel je hart op de Here en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen.’ – Spreuken 3:5-6

God zal je leiden op de weg die je gaat, als je Hem daarom bidt. Maar als je God niet erkent en niet vraagt om Zijn wijsheid, kan Hij recht voor je staan met het antwoord op al jouw problemen, zonder dat je het doorhebt. Je bent te druk bezig met het oplossen van je problemen en probeert dingen te bereiken in eigen kracht.

Maar als je zegt: ‘Heer, ik verneder mezelf, ik heb Uw hulp nodig vandaag’, zal Hij je genade geven.

‘Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij jou.’ – Jakobus 4:8

God wil tot jou spreken in het gebed in de vroege morgen. Als je de tijd neemt om te luisteren, zal je God horen spreken. En als je Hem je stappen laat leiden, heb je een blij en gelukkig leven.

Tags:
Next Post

Vergeving: vrede sluiten met het verleden