Deel Gods zegen met je kinderen en

Geef Gods zegen door aan je kinderen en kleinkinderen!

Speciaal voor Vaderdag heeft John T.L. Maasbach drie devotionals geschreven om vaders te bemoedigen. Als vader wil je altijd het beste voor je kinderen. Daarom is Gods zegen voor je kinderen wel het belangrijkste wat je hun wilt doorgeven.

‘De zegen van de Heer maakt rijk. Hij voegt er geen verdriet aan toe.’ – Spreuken 10:22

Mijn vader heeft ons op het hart gedrukt hoe belangrijk Gods zegen is voor je leven en voor je nageslacht. Velen leven voor ‘nu’ en denken niet aan de volgende generaties. Vooral in landen waar men erg materialistisch is ingesteld. In Japan is men wel erg bewust van de impact die je hebt op je kinderen en kleinkinderen. De Bijbel laat dit zeker ook zien.

Wij voelen nog steeds de effecten en genieten van de zegen die komt van onze geloofsvader Abraham. Maar ook koning David heeft een zegen nagelaten waarvan wij nog de vruchten plukken. En wat dacht je van de impact van Mozes? En we mogen onze broeder Paulus natuurlijk niet vergeten. Zijn leven van overgave heeft nog altijd een diepe indruk op de Kerk van vandaag.

In Genesis 27 lees je hoe Isaak zijn zoon Jakob zegent. Hij gaf door wat hij van zijn vader Abraham had ontvangen. En Jakob op zijn beurt zegent zijn zonen in Genesis 49. In Deuteronomium 33 lezen we hoe Mozes het volk zegent, waarover hij vader is. Prachtig! Door Christus – of eigenlijk IN Christus – heeft God, mijn hemelse Vader, Zijn zegen aan mij gegeven. Ik zeg IN, omdat je die zegen niet ‘los’ van Jezus kunt hebben. Maar zolang Christus in jou is en jij in Hem, mag je onder die zegen leven.

Mijn vader liet mij zien dat Gods zegen belangrijker is dan wat deze wereld je kan bieden

Mijn vader liet mij zien dat Gods zegen belangrijker is dan wat deze wereld en de duivel je ook kan bieden. We hebben zo veel voorbeelden in de Bijbel, maar ook in de geschiedenis van vandaag. Dan zei hij: ‘John, let op hun einde!’ Het leven van iemand onder de zegen van God is niet altijd het makkelijkste leven. Er is vaak strijd en tegenstand. Er kunnen moeilijkheden en problemen zijn. Maar het grote geheim is dat God ons uit al die dingen redt en ons, door Zijn beloften, altijd als overwinnaar uit de strijd brengt (Psalm 34:20).

De echte zegen komt van God alleen. Toch hebben wij de macht gekregen om Zijn zegen door te geven, of te veranderen in een vloek die we doorgeven. Kijk maar naar de verhalen van koning Saul, Josafat en vele anderen. Ik heb dit met eigen ogen gezien in onze tijd. Vaders die een zegen van God hadden ontvangen, waarvan nu niets meer over is in hun nageslacht.

Oh, als dat met mij zou gebeuren, dan zou ik de meest ongelukkige man ter wereld zijn! Al zouden mijn kinderen het grootste huis hebben, een naam van eer ontvangen enzovoort, maar de zegen van God niet hebben… Als je het bekijkt met ogen die gericht zijn op de eeuwigheid, dan is dat allemaal niets waard.

Armoede is geen teken van de zegen van God, maar aardse rijkdom ook niet. De zegen krijg je niet omdat je perfect bent. Nee, het is een genadegift van God. Dit betekent dat je het niet verdiend hebt. Maar de keuzes die uit je hart komen, zijn heel belangrijk. God zegt:

‘Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig. En gebruik je tijd goed. Want we leven in een slechte tijd. Denk daarom altijd eerst goed na en probeer uit te zoeken wat de Heer van jullie wil.’ – Efeziërs 5:15-17

Mijn vader heeft gebeden en geleefd op een manier die ons Gods zegen gaf

Mijn vader leerde ons te denken aan de consequenties die ons leven zou hebben op onze kinderen en kleinkinderen. Hij heeft gebeden en geleefd op een manier om ons Gods zegen te geven. Ik geniet daarvan en doe mijn best om de zegen van God door te geven aan mijn kinderen. En ook ik heb deze Bijbelse principes doorgegeven aan mijn drie zonen.

Lees ook: ‘Open armen’

Tags:
Next Post

Open armen