Geniet van elk seizoen van je leven!

Mensen zijn vaak ongeduldig; we willen alles meteen hebben. Maar het is belangrijk dat we geduld hebben en leren genieten van elk seizoen van het leven. Je leven wordt namelijk zoveel rijker aan ervaringen als je door alle bergen én dalen in het leven heen gaat.

Het verhaal van Peter
Peter is een jongeman die heel ongeduldig is. Hij is altijd ontevreden over de situatie waarin hij zit. Als Peter op een dag in het bos wandelt, komt er een vreemde, oude vrouw op hem af. Ze zegt: ‘Peter, wat zou jij zeggen als jij de mogelijkheid hebt om alle nare en moeilijke momenten te kunnen overslaan?’ Peter denkt: dat is het antwoord!

Dan pakt de vrouw een zilveren bal met een gouden draad uit haar tas en zegt: ‘Peter, die gouden draad is jouw levensdraad. Elke keer als je een moment wilt overslaan, trek je aan die gouden draad. Als je dat doet, dan zal één uur als één seconde zijn. Maar, let op: als je aan het einde van die gouden draad bent, ben je aan het einde van je leven gekomen en kun je niet meer terug.’ Peter pakt de bal aan en gaat enthousiast naar huis.

De volgende morgen zit Peter op school. De les is zo saai dat hij bijna in slaap valt. Als de meester hem weer bij de les roept, denkt Peter aan de zilveren bal met de gouden draad. Hij haalt de bal tevoorschijn en trekt voorzichtig aan de gouden draad. En voordat hij het weet, hoort hij de bel en staat hij op het schoolplein. Hij denkt: Wat een heerlijkheid! Geen gezeur op school! Maar wacht even: als ik dit kan, waarom zou ik dan wachten en door die hele nare schoolperiode heen gaan? Hij pakt de zilveren bal en trekt aan de draad.

Daarna gebruikt Peter de zilveren bal met de gouden draad elke dag. En zo slaat Peter hele perioden van zijn leven over. Alles waar hij tegenop ziet, wat niet makkelijk lijkt, slaat hij over. Maar dan schrikt hij. Hij komt aan het einde van de gouden draad. En dan beseft Peter hoe die zilveren bal met de gouden draad hem beroofd heeft van alle rijke ervaringen van het leven. Als hij ten slotte alleen nog maar het graf vóór zich heeft, denkt hij: had ik die zilveren bal met de gouden draad maar nooit gebruikt!

Ongeduld is een verkeerde levenshouding
De clou van dit verhaal is dat veel mensen vandaag ongeduldig zijn, ook christenen. We willen alles nu hebben. Instant, à la minute, direct. Zo zijn wij hier in het Westen grootgebracht en zo brengen wij onze kinderen groot. Ongeduld ontwikkelt een verkeerde levenshouding.

Het jagen naar dingen die we graag willen hebben of bereiken, zonder dat we aandacht hebben voor wat God ons nu geeft, heeft hetzelfde effect als Peters zilveren bal met gouden draad. Als je zo gehaast leeft, dan geniet je niet van het volle leven dat God je wil geven. Je slaat juist belangrijke stukken in je leven over, die je eigenlijk niet mag missen.

God wil dat je geniet van elk seizoen in je leven. Hij wil dat je leert om in alle omstandigheden op Hem te vertrouwen. Als je geduld hebt en het goede én het kwade accepteert, dan ga je het leven zoveel meer waarderen. Je leven wordt zoveel rijker aan ervaringen als je door alle bergen én dalen in je leven heen gaat.

God doet alles op Zijn tijd, en Zijn timing is perfect. Iets goeds op de verkeerde tijd, kan ook iets slechts zijn. Leer geduld te hebben, te wachten en te genieten van elke dag en elk seizoen in je leven.

Men is de Bijbelse principes kwijt
Door de ongeduldige mentaliteit in het Westen, groeien kinderen tegenwoordig steeds sneller op. Hierdoor nemen kinderen veel te vroeg deel aan volwassen activiteiten. Ze hebben niet eens tijd om kind te zijn. Veel ouders corrigeren hun kinderen niet eens meer, en leren hun niet om geduld te hebben. De reden is dat men de Bijbelse principes kwijt is. Gods Woord zegt:

‘Mijn zoon, onthoud alles wat ik je leer en bewaar mijn geboden in je hart. Zij zullen je leven verlengen, goed als ze zijn voor lichaam en geest. Houd liefde en trouw in ere! Draag Gods geboden als een sieraad en prent ze in je hart en geheugen. Dat levert je genegenheid en instemming van God en de mensen op. Vertrouw met heel je hart op de Here en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Here en ga het verkeerde uit de weg. Dat werkt als een medicijn voor je lichaam en dringt diep in de botten door.’ – Spreuken 3:1-8

De Bijbel is een Boek voor vandaag. Als wij onze kinderen opvoeden volgens de Bijbelse principes, dan zullen we later de vruchten van deze goede opvoeding plukken in het leven van onze kinderen.

Alles heeft zijn tijd
Elk seizoen heeft zijn schoonheid. Elk seizoen speelt zijn eigen rol. Elk seizoen heeft zijn eigen waarde. Elk seizoen is nodig. Het ene seizoen is niet beter dan het andere. Een boer kan ook niet een seizoen overslaan of versnellen, omdat hij wil oogsten. Misschien zeg je: ‘Ja, maar hoelang moet ik dan nog wachten?’ Wacht op de Here. Vertrouw Hem op Zijn Woord. Wees niet bang. God is bezig, ook al zie je het misschien niet.

‘Wees sterk en wacht op de Here. Laat je hart sterk zijn en krachtig door altijd op de Here te wachten.’ – Psalm 27:14

Plotseling zal het op je pad komen; ineens zal het daar zijn. Geef niet op. God heeft een perfect plan voor jouw leven. Ga voorwaarts in goede tijden, maar ook in slechte tijden. Ga over de bergen én door de dalen. Deze ervaringen maken je leven zoveel rijker. En als je gevallen bent, sta dan weer op en vertrouw op God.

Het geheim om door te gaan
De Bijbel zegt:

‘Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft.’ – Filippenzen 4:13

Met andere woorden: God geeft je kracht in elke situatie, ook in moeilijke tijden. Hij geeft je kracht in elk seizoen van je leven. Alles wat je hoeft te doen, is Hem vertrouwen op Zijn Woord. Want Jezus heeft beloofd:

‘En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij je, tot het einde van de tijd.’ – Mattheüs 28:20

Samen met Jezus kom je erdoorheen. Ook in moeilijke tijden heb je die zilveren bal met de gouden draad niet nodig, want God is dichterbij dan jouw handen en voeten!

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U dat U altijd goed bent. Help mij om geduld te hebben en te genieten van elk seizoen van mijn leven. U bent altijd bij mij, op de bergtoppen én door de dalen. Ik geloof dat U aan het werk bent, ook al zie ik het misschien niet. Samen met Jezus kom ik erdoorheen. Dank U dat U dichterbij bent dan mijn handen en voeten. U heeft een plan voor mijn leven en ik vertrouw op U. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen.’

Tags:
Next Post

In voor- en tegenspoed: God is goed!