Gods beste geheimen

Geopende ogen | Gods beste geheimen

Vandaag lijkt het of de tijd sneller gaat, omdat we minder stilstaan. Maar in de snelheid van de maatschappij blijft het noodzakelijk om elke dag tijd te nemen voor Gods Woord en gebed. God wil in die tijd Zijn geheimen aan ons bekendmaken en Zijn aanwezigheid en liefde aan ons laten zien. Ontdek vandaag het geheim van de geopende ogen.

‘HERE, open de ogen van mijn dienaar en laat het hem zien … HERE, open nu hun ogen en laat hen weer zien.’ – 2 Koningen 6:17, 20

Hoe wonderlijk werd het gebed van Elisa voor zijn dienaar beantwoord! De jonge man zag de berg vol vurige paarden en wagens rond Elisa. Het hemelse leger was door God gestuurd om zijn dienaar te beschermen.

Daarna bad Elisa een tweede keer. Deze keer bad hij dat de ogen van het Syrische leger gesloten werden. God maakte het Syrische leger blind, waardoor Elisa het leger met gemak Samaria kon binnenleiden. Daar bad Elisa dat hun ogen geopend werden, en ze waren hulpeloze gevangenen in de hand van de vijand.

Geopende ogen voor de Geest van God

Deze gebeden moeten we ook gebruiken in de geestelijke sfeer. Als eerste om te vragen dat we geopende ogen krijgen als het gaat om de doop met de Heilige Geest. Door de doop met de Heilige Geest staan alle hemelse krachten tot onze beschikking, tot eer en glorie van Gods Koninkrijk.

Geopende ogen | 'God wil ons kracht geven om Ook wil Hij hun kracht geven om met vreugde te getuigen van Hem en Zijn werk.'

Onze ogen moeten hiervoor opengaan, want er zijn maar weinig kinderen van God die geloven in de kracht van de Heilige Geest. Terwijl de Heilige Geest bij hen, in hen en om hen heen wil zijn om zo hun eigen geestelijk leven te versterken. Ook wil Hij hun kracht geven om met vreugde te getuigen van God en Zijn werk en zo Gods Koninkrijk te bouwen.

Geopende ogen voor de Gemeente

Maar we zullen merken dat wij dat tweede gebed voor geopende ogen ook nodig hebben. We hebben nodig dat God geopende ogen zal geven aan Zijn kinderen. Zij die nog niet zien wat voor macht de wereld en de zonde nog hebben over Gods kinderen.

Door deze macht van de wereld op Gods kinderen is de Gemeente zwak en niet in staat om zielen te winnen voor Christus. Ook kunnen gelovigen dan niet opgebouwd worden tot een leven van heiligheid, groei en vruchtbaarheid.

Geopende ogen voor de fundamentele nood

In het bijzonder moeten wij bidden dat God geopende ogen zal geven voor de fundamentele nood van de Gemeente. Onze ogen moeten geopend worden om Gods zegen naar beneden te bidden,zodat de kracht van de Heilige Geest gekend zal worden zonder beperking. Hij wil Zijn kracht laten zien door Goddelijke uitkomst en zegen.

Dagelijks gebed

Onze Vader in de hemel, er zijn geen woorden om uit te drukken hoe U ernaar verlangt om ons de Heilige Geest te geven in Zijn kracht. Hoor ons nederig gebed. Geef ons geopende ogen. Wij bidden dat we bewust zullen worden van de nood die we hebben. Dat we zullen inzien dat we Uw rijke genade en kracht nodig hebben, die U ons wilt geven als antwoord op het vurige gebed van een verenigde Gemeente. Amen.

Lees ook: ‘Voorbede | Gods beste geheimen’

Tags:
Next Post

Het huwelijk: Gods wil & Gods weg