Geschiedenis: Willem van Oranje

Willem van Oranje (1533 – 1584), ook wel bekend als Willem de Zwijger, wordt de ‘Vader des Vaderlands’ genoemd. Ook wordt hij als de grondlegger van de Nederlandse Republiek gezien.

Zijn jeugd
Willem van Nassau werd in 1533 geboren als oudste zoon van Willem de Rijke en Juliana van Stolberg. Hij groeide op in Slot Dillenburg (tussen Keulen en Frankfurt) en kreeg een protestantse opvoeding.

Prins van Oranje
Willems leven kreeg een onverwachte wending toen in 1544 zijn neef, René van Chalon, plotseling werd doodgeschoten. Deze graaf van Nassau en prins van Oranje had zelf geen erfgenamen en liet zijn volledige erfenis na aan zijn neefje Willem. Maar om deze erfenis te kunnen krijgen, moest hij wel katholiek worden opgevoed. Zijn vader stemde daarmee in en toen Willem 11 jaar was, vertrok hij naar de Nederlanden. Daar kreeg hij in Breda en later in Brussel een katholieke opvoeding. Willem veranderde van onbelangrijk protestants jongetje in een rijke, katholieke, prins van Oranje.

Willem aan het hof
Nederland werd op dat moment bestuurd door keizer Karel V. In 1555 werd hij opgevolgd door zijn zoon, Filips II. Willem bekleedde onder Karel V en Filips II belangrijke functies. Hij was legeraanvoerder en in 1556 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van het Gulden Vlies. In 1559 werd hij stadhouder van de provincies Holland, Zeeland en Utrecht. Tijdens de tachtigjarige oorlog leidde hij de opstand tegen de Spaanse machthebbers.

Moord op Willem van Oranje
Willem ging openlijk in tegen de extreem katholieke Filips II. Omdat hij hem als zijn grootste vijand zag, werd er een prijs van 25.000 dukaten op Willems hoofd gezet. Nadat hij eerdere aanslagen had overleefd, vluchtte Willem in 1572 naar Delft. Op 10 juli 1584 sloeg het noodlot toe. In het Prinsenhof in Delft schoot de Franse Balthasar Gerards – een fel voorstander van het katholieke geloof – Willem in de zij en in de borst. Volgens de overlevering waren dit zijn laatste woorden (vertaald uit het Frans): ‘Here God, wees mijn ziel en dit arme volk genadig!’ Willem van Oranje werd begraven in de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft.

Niet lang na zijn dood ontstond in 1588 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Willem van Oranje werd beschouwd als de grondlegger van deze nieuwe staat.

Tags:
Next Post

Dit is mijn wonder: Jerusha Bruin