Trouw blijven!

De wereld is vandaag in grote duisternis. Veel mensen zijn depressief en leven in angst en onzekerheid. Wat moeten we doen om in deze stressvolle tijden te overleven? Het enige antwoord is: trouw blijven aan het Woord van God!

‘Dor wordt het gras en bloemen verwelken, maar het Woord van onze God houdt voor eeuwig stand.’ – Jesaja 40:8

De brief aan Timotheüs
In de Bijbel lezen we dat de apostel Paulus een brief schreef aan een jongeman genaamd ­Timotheüs. Paulus had Timotheüs achtergelaten om de gemeente en het zendingswerk in de stad Efeze te leiden. Omdat dit een ­loodzware taak was, wilde hij deze jongeman ­bemoedigen. Zelf zat Paulus vanwege het evangelie in de gevangenis in Rome.

In zijn brief draagt hij ­Timotheüs op om gefocust te zijn op zijn taak en bediening, wat van eeuwigheidswaarde is. In zijn tweede brief aan Timotheüs lezen we de volgende woorden:

‘Ik vraag je ­dringend het Woord van God door te geven als je daar de kans voor krijgt, of het je nu gelegen komt of niet. Wijs de ­mensen in de gemeente ­terecht en bestraf hen als het nodig is; ­moedig hen aan en onderwijs hun geduldig in het Woord van God.’
– 2 Timotheüs 4:2

Paulus geeft ­Timotheüs de opdracht om: 1) het Woord door te geven, 2) erop aan te dringen, gelegen of ongelegen, 3) terecht te wijzen, 4) te bestraffen, 5) aan te moedigen met geduldig onderwijs.

Geestelijke hongersnood
Paulus gaat verder:

‘Want er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraars zoeken die hun vertellen wat zij graag willen horen.’ – 2 Timotheüs 4:3

Ondanks het feit dat Paulus deze brief 2.000 jaar geleden schreef, geldt dit ook vandaag nog. Onze maatschappij van vandaag verwerpt ook het Woord van God. Paulus wilde dat de nieuwe generatie de waarheid van de Bijbel zou vasthouden.

Hij wilde dat ze trouw daaraan ­zouden blijven, zodat Gods Woord – het levende brood – niet verdraaid zou worden, maar rechttoe en rechtaan gepredikt zou worden. Maar mensen hebben tegenwoordig liever verwende oren dan een vernieuwd hart.

Als het gaat om het Woord van God, dan leven we vandaag in ons Nederland in een grote geestelijke hongersnood. Het probleem ligt niet bij het brood, maar bij onze oren. We passen onze oren niet aan het brood aan, maar andersom. Mensen luisteren alleen nog maar naar wat ze graag ­willen horen.

Het eenvoudige Woord van God
Lieve lezer, wat wij vandaag in Nederland nodig hebben, zijn niet allerlei moeilijke leerstellingen en dogma’s. Wij hebben het echte, ­eenvoudige Woord van God nodig. Wij ­hebben de ­belangrijke taak om het evangelie van ­Jezus Christus in de wereld uit te dragen naar onze medemens: onze collega’s, familieleden en vrienden.

Jezus zei, vlak voordat Hij terugging naar de hemel:

‘Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ – Handelingen 1:8

Wees een getuige van ­Jezus Christus
Het is belangrijk dat wij Gods Woord uitdragen met ­liefde, autoriteit, passie en vuur. Het Woord van God moet in je leven en in je hart gegraveerd zijn. De Bijbel wordt al eeuwenlang betwist door sceptici en tegenstanders. Wees maar niet ongerust: God doet wat Hij zegt in Zijn Woord. De kracht van de Heilige Geest en de tegenwoordigheid van God in jouw leven zullen jou helpen om ‘terecht te ­wijzen, te bestraffen en aan te moedigen’.

Trouw blijven aan Gods Woord
Wat moeten we doen om in deze stressvolle tijden te overleven? Trouw blijven! Trouw blijven aan God en Zijn Woord. Als alles in ­elkaar stort, dan blijft het Woord van God staan als een paal boven water. Jezus zegt:

‘De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zeker niet.’ – Mattheüs 24:35

De Bijbel is het meest accurate en best gedocumenteerde boek ter wereld. De Bijbel is het meest verkochte, het meest gedrukte en het meest vertaalde boek ter wereld. Gods Woord doet vandaag nog altijd vele ­wonderen!

Het Woord van God geeft je vrede en rust in tijden van turbulentie. Het geeft je kracht in tijden van zwakheid. Het troost je in tijden van verdriet. Het geeft je ­leiding ­wanneer je niet meer weet welke weg je moet gaan. Gods Woord maakt je blij; laat je huilen; openbaart je zonden; ­openbaart je ­de toekomst; openbaart je God; geeft je overwinning.

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’ – Psalm 119:105

De wereld is vandaag in grote duisternis. Maar het licht van de Bijbel zal het helderst ­schijnen in de donkerste dagen van ons leven. Het Woord van God brengt licht en leven. En daar waar het licht van Gods Woord helder schijnt, zal de duisternis moeten wijken!

Gebed
Bid met mij mee

… voor vergeving
‘O machtige God van Abraham, Isaak en Jakob, ik roep Uw naam aan en ik vraag U: wees mij, zondaar, genadig en vergeef al mijn fouten naar Uw grote genade. Ik open mijn hart voor U. Reinig mij door het bloed van Uw lieve Zoon, Jezus Christus, die voor mijn zonden stierf aan het kruis van Golgotha. Dank U wel daarvoor. Amen!’

… voor genezing
‘Vader in de hemel, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon Jezus. Ik voel mij zwak, ellendig en ziek, maar mijn oog is op U gericht. Ik geloof dat ik door de wonden in Jezus’ lichaam genezen ben. Ik roep U aan in mijn nood. Hoor mijn gebed, o God. Ontferm U over mij en genees mij. Ik dank U dat U een goede God bent en dat U doet wat U belooft. Amen!’

… voor andere noden
‘Grote God, U hebt gezegd in Uw Woord: ‘Roep Mij te hulp in moeilijke tijden, dan zal Ik jou redden en jij zult Mij loven en prijzen’ (Psalm 50:15). Here God, ik roep U aan in mijn moeilijke situatie. U kent mijn zorgen, moeite, strijd en problemen (vertel Hem jouw nood). Ik zie geen uitweg meer, maar ik vertrouw op U. Ik geloof dat bij U alle dingen mogelijk zijn. Dank U dat U mij helpt uit al mijn moeilijkheden. Amen!’

Tags:
Next Post

Hoe je vervuld kunt worden met de Heilige Geest