Getuigen-van-Jezus

Getuigen van Jezus: Smith Wigglesworth DEEL 1

Veel mannen en vrouwen werden op een buitengewone manier door God gebruikt. Hierdoor hadden ze een grote impact op de mensen om hen heen, de tijd waarin ze leefden en ook op ons vandaag. In deze serie gaan we dieper in op hun leven en bediening.

Een man gedoopt met vuur

Smith Wigglesworth werd op 10 juni 1859 geboren in het dorpje Menston in Engeland. Zijn ouders hadden het niet breed en moesten ook nog voor 5 kinderen zorgen. Daarom moest Smith op 6-jarige leeftijd al aan het werk. Eerst bij een boer in de buurt, later in een textielfabriek. Hij maakte lange en vermoeiende dagen; er was geen tijd of geld om naar school te gaan. Toen hij 13 jaar was, verhuisden ze naar het groeiende stadje Bradford, omdat daar meer werk was.

In Bradford kwam hij veel christenen tegen. In de fabriek was er een jongen waar Smith bevriend mee werd. Deze jongen leerde Smith de fijne kneepjes van het loodgietersvak. Maar dat was niet het enige, want deze jongen was ook een christen. Hij leerde Smith tijdens hun pauzes over de Bijbel.

Zo spraken ze ook over het dopen door onderdompeling. Dit inspireerde Smith om zich te laten dopen toen hij 17 jaar was. Hij werd deel van het pas opgerichte Leger des Heils, omdat hij geïnspireerd werd door hun toewijding en de kracht waarmee ze getuigden. Smith maakte gebedsnachten mee, waar velen vielen door de kracht van de Heilige Geest.

Toen hij 18 jaar was, besloot Smith voor zichzelf te beginnen. Hoewel hij goed kon rondkomen, wilde hij toch meer verdienen en ging naar Liverpool. Het was een bloeiende handelsstad, maar ook een stad met veel arme mensen. Dit raakte Smith in zijn hart. Vlak voordat hij vertrok, leerde hij Polly Featherstone kennen, een Heils-soldate. Met een verliefd hart vertrok Smith naar Liverpool.

Daar sloot hij zich weer aan bij het Leger des Heils, dat zich inzette voor de armen van de maatschappij. Smith kwam vaak onvriendelijk over. Toch zorgde hij met liefde en vriendelijkheid voor de kinderen. Hij kocht van zijn eigen geld eten en kleding voor arme kinderen die niet veel hadden en vertelde hun ook over Jezus’ liefde.

3 jaar later ging hij terug naar Bradford. Daar begon hij een eigen zaak en besteedde al zijn vrije tijd aan evangelisatie. Eind 1882 trouwde hij met Polly, die toen 22 jaar was. Polly leerde hem lezen en schrijven, zodat hij zich beter kon uitdrukken. Aangemoedigd door zijn vrouw, vond Smith een geschikte ruimte voor samenkomsten.

Het preken moest Polly doen, want hij kon moeilijk uit zijn woorden komen. Maar als de mensen naar voren kwamen voor gebed, dan bad hij met hen. Ze hadden een gelukkig huwelijk. Ze vulden elkaar aan en baden samen voor alles, ook voor de geboorten van hun 5 kinderen. Daarnaast had Smith een succesvol loodgietersbedrijf.

Hij haalde graag de woorden van Paulus aan uit de Romeinenbrief:

‘Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen.’
– Romeinen 12:1

Op 13 februari 1904 kwam James Berry een samenkomst van Smith Wigglesworth binnen en knielde bij het zondaarsbankje neer om zijn leven aan Jezus te geven. Voordat hij met pensioen ging, was Berry een beul geweest. Zijn gedrag en taalgebruik waren zo gemeen, dat iedereen hem ontliep. Jaren nadat hij met pensioen was gegaan, bleven de gedachten aan de mensen die ter dood veroordeeld waren, hem achtervolgen. Om aan deze gedachten te kunnen ontsnappen, besloot hij om zelfmoord te plegen door zichzelf voor een rijdende trein te gooien. Maar God had een ander plan met hem.

In het treinstation was er een jongen. die de avond ervoor in een samenkomst van Wigglesworth geweest. De jongen zag Berry alleen op het perron staan, en besloot hem te vertellen over Jezus. Uiteindelijk wist hij de beul te overtuigen om naar de avonddienst te komen.

Tijdens de avonddienst werd Berry overtuigd van zijn zonden en gaf zijn leven aan God. Smith Wigglesworth bad toen in stilte: ‘Heer, wat wilt U dat ik zal doen?’ En God zei: ‘Laat hem niet alleen. Ga met hem mee naar huis. Daar kwam ook Berry’s vrouw tot geloof. Later zei Smith hierover: ‘Ik zeg je dat het anders was geworden in dat gezin. Zelfs de kat merkte het verschil.’

Om materiaal voor zijn bedrijf te kopen, ging Smith elke week naar Leeds. Hij ontmoette daar enkele christenen die in de stad genezingsdiensten hadden. Zijn interesse werd gewekt en elke week ging hij naar hen toe. Dankzij Polly kon hij nu de Bijbel lezen en werd hij ervan overtuigd dat Gods genezing ook voor vandaag is.

In een samenkomst kwamen 15 mensen naar voren voor gebed. Daarbij was een Schot, die met krukken liep. Op het moment dat Smith met hem bad, gooide hij zijn krukken weg en liep opgewonden de zaal rond. Dat was het begin van de bijzondere en unieke genezingsbediening van Smith Wigglesworth.

Een andere bijzondere genezing was die van mevrouw Clark, de vrouw van de baptistenpredikant in Bradford. Mevrouw Clark lag op sterven en haar man had geen hoop of geloof meer. Dus ging hij voor hulp naar Smith. Nadat meneer Clark bij hem was geweest, kon Smith niet stoppen om erover na te denken.

Maar omdat hij niet alleen durfde te gaan, vroeg hij een broeder om hulp. Maar die broeder wilde niet mee gaan en zei: ‘Als je wilt gaan, zal God genezen.’ Dit bemoedigde Smith, en hij ging naar het huis van de Clarks. Onderweg kwam hij Nichols tegen, ‘iemand die, als hij de kans krijgt, de hele wereld drie keer rond bidt en dan opnieuw begint’.

Bij de zieke vrouw gekomen, vroeg Smith hem te blijven bidden tot hij klaar was met zijn genezingsbediening. Dat was een unieke kans voor Nichols om een marathongebed te houden. Smith had al snel spijt van zijn vraag, want Nichols bad dat God de arme man zou helpen wanneer zijn vrouw er niet meer was en voor de kinderen, die zonder moeder zouden achterblijven. Smith vroeg hem te stoppen en vroeg de echtgenoot om te bidden. Weer was het een verdrietig gebed. Ook hem liet Smith ophouden.

Nu kende hij de verzen van Jakobus 5 over het zalven met olie wel. Maar hij wist niet hoeveel hij van de olie moest gebruiken. Hij had een flesje met 250 milliliter bij zich. Toen hij zelf voor de vrouw begon te bidden, goot hij al biddend het hele flesje leeg over het hoofd van de half bewusteloze vrouw.

Daarbij morste  hij over het hele bed. De uitwerking was geweldig, zowel voor Smith als voor mevrouw Clark. Hij zag plotseling de Here Jezus vriendelijk glimlachend aan het voeteinde staan. Een moment later was dat beeld verdwenen. Dit veranderde zijn hele leven en het leven van de familie Clark. Mevrouw Clark werd helemaal genezen. Ze kreeg nog een paar kinderen en leefde langer dan haar man.

Lees ook: Getuigen van Jezus: Smith Wigglesworth DEEL 2′

Tags:
Vorig artikel

Het huwelijk: Laat de romantiek beginnen

Volgend artikel

Zonde