God houdt van jou!

Veel mensen hebben een verkeerd beeld van God. Ze denken dat Hij vanuit de hemel op ons neerkijkt en klaarstaat om ons te straffen. Maar de Bijbel leert dat God een God van liefde is. Hij houdt van mensen. Hij heeft dit bewezen door Zijn Zoon, Jezus, naar de aarde te sturen.

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

Echte liefde
Echte liefde kan nooit onopgemerkt blijven. Echte liefde wil zich altijd uiten. Echte liefde gebruikt woorden, maar kan zich niet volkomen uitdrukken in de woorden van een menselijke taal. Echte liefde toont zich in daden. De liefde waarover ik spreek, verheerlijkt zichzelf in onvoorwaardelijk geven. Ze vindt het niet erg om zichzelf weg te cijferen voor de ander. Ze verheugt zich daarin!

Deze grenzeloze liefde zal nooit iets geven wat haar niets kost. Ik heb het over een hele bijzondere liefde. Deze liefde is uitgegoten als een offer aan het kruis om de verloren mensheid te redden. Dit offer ging gepaard met pijn, tranen en het kostbare bloed van een mens die nooit gezondigd had: Jezus Christus, Gods Zoon. Deze bovennatuurlijke liefde wil God aan elk mens geven, zodat wij anderen met Zijn liefde kunnen liefhebben.

Gods liefde achter Zijn daden
‘Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde.’ – 1 Johannes 4:8

Omdat God liefde is, kan Hij niet alleen over die liefde praten. God toont Zijn liefde in Zijn daden. Maar het probleem is dat de mens vaak die liefde achter al Gods daden niet ziet. Neem bijvoorbeeld een christelijke opvoeding. Je hebt veel reden om God te danken als je een liefdevolle, christelijke opvoeding hebt gehad. Je had namelijk net zo goed geboren kunnen worden in een crimineel gezin; ergens in de sloppenwijken van India of Brazilië; in een hutje ergens in Afrika.

Misschien kijken wij in het Westen weleens op die mensen neer. Maar zouden wij dan beter zijn geweest als wij net als zij waren opgegroeid? Misschien hebben zij in hun kinderjaren wel gestreden en gevochten tegen die kwade invloeden en tegen de verleiding van het kwaad. Maar ze hebben verloren, omdat ze niemand om hen heen hadden om het goede voorbeeld te geven, of om hen te helpen de verleiding te weerstaan.

Ben je God dan niet dankbaar, als je bent opgevoed in een liefdevol, christelijk gezin? Wanneer je er zo tegenaan kijkt, zie je ineens Gods liefde in je opvoeding. Ook als je ouders je misschien een wat strengere opvoeding hebben gegeven, omdat ze bang waren voor slechte invloeden. Dat is Gods liefde door je ouders heen.

Je kunt Gods liefde ook zien in de tien geboden die Hij de mens heeft gegeven. De wet is een gift van Gods grote liefde aan de mens. De wet vertelt ons hoe wij het meest gelukkig kunnen leven, als wij ons daaraan houden. De wet beschermt ons zoals een bord bij het zwembad, waarop staat: ‘Niet duiken’, of de woorden op een fles chloor: ‘Niet drinken.’

We kunnen Gods liefde ook zien in de dagelijkse voorzieningen. Het is God die ons het leven heeft gegeven. Het is Zijn genade dat je elke dag wakker mag worden; dat je niet ziek bent; dat je nog niet bent gestorven. Als je dat beseft, dan dank je God voor elke boterham die je eet; voor elk glas water dat je drinkt; voor elke ademhaling.

Het ultieme bewijs van Gods liefde
‘God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ – Romeinen 5:8

‘God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven.’ – 1 Johannes 4:9

Dit is het ultieme bewijs van Gods liefde. God gaf het beste, het mooiste, het grootste offer dat Hij ooit kon brengen: Hij gaf Zijn enige Zoon, Jezus, om te sterven voor onze fouten. Pas toen God dat gedaan had, kon Hij rusten in Zijn liefde. Met andere woorden: God komt vandaag niet alleen met Zijn woorden: ‘Ik hou van je’, ‘Ik hou van Nederland’, ‘Ik hou van de wereld’. Nee, Hij komt vandaag met een overvloed aan bewijs dat Hij écht van jou houdt.

Er is namelijk geen groter bewijs van echte liefde, dan iemand die zijn leven geeft voor het object dat hij liefheeft.

‘Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde.’ – Johannes 15:13

Terwijl Jezus hing aan een kruis als een misdadiger, vloeide Zijn goddelijk leven uit Zijn lichaam weg. De Bijbel zegt dat de dood geen macht had over Jezus. Het was dus pure, vrijwillige liefde. Hij koos er Zelf voor om voor ons te sterven.

Door de zonde – die in de wereld kwam toen Adam en Eva ongehoorzaam waren door van de verboden vrucht te eten – waren wij van God gescheiden. We waren vijanden van God geworden. Maar Gods oneindig grote liefde bracht Jezus naar het kruis. Hij gaf Zijn leven voor onze zonden. En als wij dat offer aannemen en Jezus in ons hart toelaten, wordt onze relatie met God hersteld. Jezus is de Brug tussen God en de mens. Door Jezus mogen we eeuwig leven ontvangen.

Wie je ook bent, waar je ook bent, en wat je ook gedaan hebt: God loves you! Ook in de gevangenis, God loves you! Ook jij die het evangelie haat, die niets van God wil weten. Jij die zegt: ‘Er is geen God.’ God loves you! En Jezus heeft dit bewezen door Zichzelf voor jou, voor Nederland en de hele wereld te geven. Vergeet het niet: God houdt van Nederland en de wereld, en God houdt van jou!

Gebed
Bid met mij mee

‘Here God, dank U voor Uw grote liefde voor mij. U houdt van mij, ondanks wat ik verkeerd heb gedaan. U heeft Uw liefde voor mij bewezen, doordat Jezus voor mij is gestorven. Hij nam de straf op Zich die ik verdiende. Ik vraag vergeving voor al mijn fouten en neem Jezus aan als mijn Redder. Dank U dat ik nu Uw kind mag zijn en dat ik eeuwig leven mag ontvangen. Help mij om U te volgen en U gehoorzaam te zijn. Ik bid dit in Jezus’ naam. Amen.’

Lees ook: ‘Jij bent geliefd’

Tags:
Next Post

Gered van de ondergang