God-houdt-van-jou-RM

God houdt van jou!

‘Oppermachtige HERE! U hebt met Uw grote kracht de hemel en de aarde gemaakt, niets is voor U onmogelijk! U bent liefdevol en vriendelijk tegenover duizenden.’ – Jeremia 32:17-18

De tekst hierboven is het prachtige gebed van de profeet Jeremia tot God. Jeremia gelooft dat Gods liefde eeuwig is en voor alle generaties. Hij noemt God de Oppermachtige, die alles kan en voor wie niets onmogelijk is. In Maleachi 3:6 zegt God ons:

‘Ík, de HERE, ben niet veranderd.’

Dit is toch geweldig nieuws. Gods grote liefde is eeuwig! Dat betekent: Gods liefde geldt ook voor ons vandaag en ons nageslacht. Focus je daarom niet op al je problemen en moeilijkheden, maar focus je op Gods grote liefde voor jou en dat er voor God niets onmogelijk is.

Laat God elke stap in jouw leven leiden. Hij weet namelijk wat het beste voor jou is. Wandel verder in gehoorzaamheid aan Gods Woord. Houd je oog op Jezus en vertrouw op Hem met heel je hart. Als je dit moeilijk vindt, ga jezelf er dan in trainen. Want het is de enige manier om gelukkig te zijn wanneer je door de stormen van het leven heen gaat.

Laat Jezus vandaag jouw Leidsman zijn. Dan zal Hij jou in alle omstandigheden moed en kracht geven om door te gaan.

Lees ook: ‘Doe je best en God doet de rest’

Tags: