God-is-

God is…

Het woord ‘God’ is een klein en kort woordje. Maar hoe beantwoord je de grote vraag: ‘Wie is God?’ in het kort? Denk je het eerst aan hoe Hij eruitziet of waarvan Hij ‘gemaakt’ is? Of zou je proberen te beschrijven wat Hij doet? Misschien gaat het bij jou meer om wie Hij is en wat Zijn karaktereigenschappen zijn. Ik kan me ook voorstellen dat je juist probeert uit te leggen wat en wie Hij niet is.

De vraag ‘Wie is God?’ roept in verschillende landen verschillende gedachten op. In sommige landen hebben de mensen een god voor ogen die meedogenloos en wraakzuchtig is. Altijd op zoek naar een gelegenheid om de mens te straffen. Sommigen geloven alleen in een soort van ‘kracht’.

Gelukkig kunnen wij antwoord geven op deze vragen. Jezus Christus, de Zoon van God, is gekomen om ons te laten zien wie God echt is. Hij zegt: ‘Wie Mij heeft gezien, heeft God gezien.’ God Zelf heeft Jezus de autoriteit gegeven (aangesteld) om de mens te laten zien wie Hij echt is. Zo riep Hij uit de hemel, nadat Jezus gedoopt werd:

‘Dit is Mijn geliefde Zoon. Hij verheugt Mijn hart. Luister naar Hem.’ – Mattheüs 17:5

En natuurlijk bevestigde God Zijn Zoon door de kracht en wonderen die Hij mocht doen. De mensen van Zijn tijd zeiden zelf:

‘Niemand kan de wondertekenen doen die U doet, als God niet met hem is.’ – Johannes 3:2

God is de Schepper van hemel en aarde en van alles wat er op de aarde leeft. Hij verlangt ernaar om een ontmoeting te hebben met alle mensen. Hij wil niets liever dan hen herstellen en hen maken tot Zijn kinderen. God is liefde!

Ben jij op zoek naar God? Wil jij erachter komen waar jij vandaan komt en wat jouw doel en bestemming is? Ga de Bijbel lezen! Lees de verhalen en woorden van Jezus. God zal door Zijn Geest tot jou gaan spreken. Hij zal jou ontmoeten en jij zal nooit meer hetzelfde zijn!

Lees ook: ‘Vaders liefdesbrief’ 

Tags: