Boodschap - God kan jouw verloren jaren weer goedmaken

God kan jouw verloren jaren weer goedmaken

Als je op je leven terugkijkt, zijn er altijd momenten dat je denkt: waarom heb ik dat toen niet gedaan? Veel mensen hebben in het verleden kansen gemist en denken dat ze zulke kansen nooit meer zullen krijgen. Maar God is een God van nieuwe kansen. Hij kan jouw verloren jaren weer goedmaken!

Gemiste kansen & nieuwe gelegenheden
Misschien vraag je je af: Waarom heb ik toen die baan niet genomen? Waarom heb ik toen die studie niet gevolgd? Waarom heb ik toen niet naar mijn ouders geluisterd? Waarom heb ik toen niet gedaan wat mijn voorganger mij zei?

Sommigen hebben kansen gemist in het verleden, vanwege de omstandigheden. Anderen omdat ze eigenwijs zijn geweest. Als de dingen in ons leven anders zijn gegaan dan wij verwacht hadden, dan denken wij meestal: ik heb mijn kans gemist; zo’n kans krijg ik nooit meer.

Maar lieve lezers, God is een God van nieuwe kansen en gelegenheden! God zegt:

‘Ik zal u de oogsten vergoeden die de sprinkhanen al die jaren hebben opgegeten.’ – Joël 2:25

Natuurlijk kan je niet je kinderjaren overdoen. Maar God kan wel zo’n genoegdoening geven in de rest van jouw leven, dat Hij al de verloren kansen weer goedmaakt. Voor elke kans die je gemist hebt, kan God je een nieuwe kans teruggeven.

Het verhaal van Hizkia
In 2 Koningen 20 lezen we de geschiedenis van Hizkia, die ernstig ziek werd. God had hem gezegd dat hij orde op zaken moest stellen, want hij zou gaan sterven. Met heel zijn hart bad Hizkia tot God. God hoorde zijn gebed en zei door de mond van de profeet Jesaja:

‘Ga terug naar Hizkia, de leider van Mijn volk, en zeg hem dat de HERE, de God van zijn voorvader David, zijn gebed heeft gehoord en zijn tranen heeft gezien. Ik zal hem genezen en over drie dagen zal hij alweer op zijn en de tempel kunnen bezoeken. Ik zal hem nog vijftien jaar te leven geven en hem en zijn stad beschermen tegen de koning van Assyrië. Dit zal Ik allemaal doen omwille van Mijzelf en omwille van Mijn dienaar David.’ – 2 Koningen 20:5-6

Dit was al een wonder, maar het is niet het grootste wonder. Hizkia vroeg namelijk een teken om zichzelf gerust te stellen.

‘In de tussentijd had koning Hizkia aan Jesaja gevraagd: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat de HERE mij zal genezen en dat ik over drie dagen weer naar de tempel zal kunnen gaan?’ ‘De HERE zal u een bewijs geven,’ vertelde Jesaja hem. ‘Wilt u dat de schaduw van de zonnewijzer tien graden naar voren of naar achteren gaat?’ ‘De schaduw gaat altijd naar voren,’ antwoordde Hizkia, ‘laat hem nu naar achteren gaan.’’ – vers 8-10

Hizkia vroeg iets aan God, wat Hij nog nooit eerder had gedaan. Hij vroeg God eigenlijk om het hele systeem van het universum de andere kant op te laten gaan. Dan lezen we:

‘Jesaja vroeg de HERE dit te doen en Hij zorgde ervoor dat de schaduw tien graden terugging op de zonnewijzer van Achaz.’

God kan jouw verloren jaren weer goedmaken
God kan ook de tijd in jouw leven terugdraaien. Hij wil de rest van jouw leven beter maken dan het verleden. Hij wil de uren, de dagen, de weken, de maanden, de jaren die je verloren hebt, weer goedmaken. De Bijbel zegt:

‘U bent een God die vergeeft, die genade schenkt en medelijden toont. U wordt niet snel toornig; integendeel, U bent vol liefde en genade.’ – Nehemia 9:17

Misschien heb je jouw droom al lang opgegeven. Misschien loop je rond met spijt in je hart over het verleden. Maar als je blijft denken aan het verleden, kom je nooit vooruit in je leven. De apostel Paulus zegt:

‘Eén ding weet ik zeker en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt.’ – Filippenzen 3:14


Misschien ga jij vandaag door een moeilijke periode in je leven heen. Het is dan belangrijk dat jij geen bitterheid toelaat in jouw hart en God blijft vertrouwen op Zijn Woord. Wees niet ontmoedigd: God heeft de tijd in Zijn hand. God kan de tijd in jouw  leven ‘resetten’. De Bijbel zegt:

‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’ – Efeziërs 3:20

Sta open voor Zijn zegen. God wil al die verloren jaren dubbel en dwars herstellen en jou zegenen. En niet alleen de verloren jaren, maar ook de verloren blijdschap, vreugde, vrede, overwinningen, kansen en gelegenheden. Geloof dat de zaken gaan draaien in jouw voordeel. God zal jouw verloren jaren weer goedmaken!

Gebed
Bid met mij mee…

… om vergeving
‘Machtige God, wees mij genadig en vergeef mij alle zonden die ik gedaan heb. Ik heb er spijt van en wil ze niet voor U verbergen. Was mij helemaal schoon door het bloed van Uw Zoon, Jezus Christus, die ook voor mij gestorven is aan het kruis op Golgotha. Here God, neem mij nu aan als Uw kind. Ik neem U aan als mijn Vader. Here Jezus, ik wil U volgen. In Jezus’ naam. Amen!’

… om genezing
‘Vader in de hemel, ik roep U aan in mijn nood in Jezus’ naam. Ik voel mij erg ziek (noem uw ziekte). Dank U, hemelse Vader, dat het offer van Uw geliefde Zoon Jezus niet alleen voor mijn zonden was, maar ook voor mijn ziekten. Ik dank U, geliefde Heer, voor de genezing die U mij biedt. In geloof neem ik Uw offer aan en ik loof en prijs U voor mijn genezing. Amen!’

… om de Heilige Geest
‘Grote God, in de machtige naam van Uw Zoon Jezus, die voor mijn zonden gestorven is aan het kruis op Golgotha, kom ik tot U. Vervul mij op dit moment met Uw Heilige Geest. Ik wil een levend getuige zijn van Uw genade en kracht. Maar ik kan dit niet in eigen kracht. Geef mij daarom Uw Heilige Geest. Vervul mij nu en laat mijn lichaam een tempel zijn van Uw glorie en kracht. In Jezus’ naam. Amen!’

Lees ook: ‘Bemoedigende Woorden: Ik kies voor het leven!’

Tags:
Next Post

Het verhaal van Charlie Coulson