God-wil-je-genezen

God wil je genezen! DEEL 1

Veel mensen zijn ziek. Ze kunnen niet van het leven genieten. Ze zijn ongelukkig. De hoop om beter te worden, hebben ze opgegeven. Toch hebben ze ergens een verlangen om genezen te worden. Maar de vraag is: hoe?

In het Bijbelboek Exodus lezen we een geweldige belofte van God:

‘Ik, de Here, ben je Heelmeester.’ – Exodus 15:26

Deze tekst zegt zo duidelijk dat God onze Heelmeester is. Hij heeft het over vandaag; niet over het verleden of de toekomst. God is de grote ‘Ik Ben’. Hij is NU onze Heelmeester! De Bijbel zegt:

‘Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven, Hij is de bron van alle licht. Hij is een en al licht en verandert nooit.’ – Jakobus 1:17

God verandert nooit; Hij blijft voor eeuwig Dezelfde. God is onze Vader en geen enkele vader ziet graag dat zijn kind ziek is. Als we onze zonden aan Hem belijden en we vragen Hem om vergeving, dan worden we Zijn kinderen. God is een goede Vader die goed zorgt voor Zijn kinderen.

In plaats van de dood, wil Hij je het eeuwige leven geven. In plaats van angst en vrees, geeft Hij rust en vrede. In plaats van verdriet en wanhoop, geeft Hij blijdschap en hoop. In plaats van ziekte wil Hij je gezondheid geven!

Jezus genas de zieken
Toen Jezus op aarde wandelde, ging Hij niet rond om mensen ziek te maken of om hen verdrietig en ongelukkig te maken. In de Bijbel lezen we:

‘Hij (Jezus) trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem.’ – Handelingen 10:38

In Lucas 4:18-19 vertelt Jezus dat Gods Geest op Hem is om aan armen het goede nieuws te brengen, om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, blinden zullen zien en om onderdrukten te bevrijden. Jezus kwam om satans werken te verbreken en de mensen uit zijn greep te verlossen. Hij kwam om de mensen leven en overvloed te geven (Johannes 10:10).

VRAAG: Waarom zijn vandaag zoveel mensen ziek?

1) Omdat ze niet weten dat God nog steeds geneest
Veel mensen zijn ziek, omdat ze niet weten wat de Bijbel over genezing zegt. Ze denken dat de Bijbel een geschiedenisboek is, waarvan Jezus een historisch figuur was. Maar dat is niet zo, want Jezus is vandaag Dezelfde als 2.000 jaar geleden en Hij wil je VANDAAG genezen.

Ga de Bijbel lezen. Ontdek wie Jezus is en wat Zijn beloften zijn voor degenen die Hem liefhebben. Blijf niet ziek door onwetendheid!

2) Omdat ze volharden in de zonden
Er kunnen veel redenen zijn waarom iemand ziek is. Zonde opent de deur voor ziekte. Ziekte is niet een straf van God voor de mens die zondigt. Ziekte is een van de natuurlijke gevolgen van de zonde. Een hardnekkig volharden in zonden is de toegang tot stress, ziekte, angst en ellende. Daarom is het belangrijk dat we de zonde de rug toekeren.

3) Omdat ze gebonden zijn door satans machten
Er zijn veel ziektemachten die de mensen kwellen. Maar Jezus heeft die machten overwonnen toen Hij aan het kruis van Golgotha stierf voor onze zonden. Zijn bloed heeft ons vrijgekocht en rein gemaakt, waardoor de duivel geen macht meer over ons heeft.

4) Omdat ze onwaardig deelnemen aan het Heilig Avondmaal
Paulus vertelt ons dat er veel christenen ziek zijn, omdat ze onwaardig deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Neem geen deel aan het Heilig Avondmaal met zonde in je hart waarvoor je geen vergeving hebt gevraagd. Of als je het voornemen hebt om toch weer te zondigen. Als je dat toch doet, dan loop je het risico om ziek te worden.

5) Omdat ze niet opmerkzaam zijn en slechte gewoonten hebben
God heeft ons een gezond verstand gegeven, zodat wij verstandige beslissingen kunnen maken. Als je bewust iets doet waardoor je ziek kunt worden, dan kun je niet van God verwachten dat Hij je wel zal beschermen. We moeten God niet verzoeken!

Er zijn mensen ziek, omdat ze niet op tijd op de ‘rem’ getrapt hebben. Dan is het logisch dat een mens lichamelijke klachten krijgt. Voldoende rust en gezonde voeding zijn belangrijk voor een goede gezondheid.

Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die we niet moeten afbreken door drugs, drank, sigaretten, tegennatuurlijke seks enzovoort. Gelukkig is God genadig. Ook als we door eigen schuld ziek zijn geworden, wil God onze Geneesheer zijn. Maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

6) Omdat ze vol zijn van angst, vrees, verdriet en stress
Mensen hebben allerlei klachten, omdat ze geestelijk of emotioneel in de knoop zitten. Ze hebben allerlei angsten, intens verdriet, en naar de mens gezien onoplosbare problemen. Hierdoor krijgen ze vaak last van hun maag, hoofd enzovoort. Daarom moeten we leren om onze lasten, problemen en zorgen aan Jezus over te geven. Hij zegt:

‘Als de lasten je drukken en je vermoeid bent, kom dan bij Mij. Ik zal je rust geven.’ – Mattheüs 11:28

7) Omdat ze door hun ziekte aandacht krijgen
Het is moeilijk te geloven, maar er zijn mensen die hun ziekte gebruiken om aandacht te trekken. Aan de ene kant klagen ze over hun toestand; aan de andere kant vinden ze het diep in hun hart wel prettig, omdat ze hierdoor elke keer weer in de belangstelling staan. Ze vinden het fijn dat anderen medelijden met hen hebben.

8) Omdat ze moegestreden zijn
Er zijn veel mensen die niet meer de wil of de kracht hebben om tegen hun ziekte te vechten. Ze zijn doodop en hebben hun ziekte uiteindelijk aanvaard. Ze hebben het gevoel dat ze de strijd verloren hebben. Wat is het dan nodig dat wij hen dragen door onze gebeden. Dat we hen in liefde en medeleven voortdurend voor Gods troon brengen.

Lees in deel 2 wat je moet doen om genezing te ontvangen.

Tags: