Goddelijke-genezing

Goddelijke genezing

Door Jezus’ redding zijn wij nieuw gemaakt en gelden de beloftes van de Bijbel ook voor ons. Zo ook de belofte van genezing. Ontdek wat God in Zijn Woord zegt en ga staan in het geloof. Want goddelijke genezing is ook voor vandaag!

‘Toen zij daar aankwamen, zagen zij een man die al sinds zijn geboorte verlamd was. Elke dag werd hij naar de Mooie Poort (een van de tempelpoorten) gedragen om daar te bedelen … ‘Geld heb ik niet,’ zei Petrus, ‘maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop!’ Hij pakte hem bij de rechterhand en trok hem overeind. Op hetzelfde moment werden de voeten en enkels van de man stevig en sterk. Hij sprong op, stond even stil en begon toen te lopen. Daarna ging hij lopend met hen de tempel binnen en danste van blijdschap en loofde God.’ – Handelingen 3:2-3, 6-8

De verlamde lam kon weer lopen doordat Petrus en Johannes de naam van Jezus Christus van Nazareth uitspraken. Als gevolg van dit wonder en de toespraak van Petrus, geloofden velen die het Woord hoorden dat Jezus de Zoon van God is. De volgende morgen herhaalde Petrus deze woorden voor het Sanhedrin:

‘Dat deze man hier gezond vóór u staat, komt door de naam en de macht van Jezus Christus uit Nazareth.’ – Handelingen 4:10

En hij voegde eraan toe:

‘Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden.’ – Handelingen 4:12

Deze verklaring van Petrus maakt ons duidelijk dat de naam van Jezus geneest én redt. Wat ons hier wordt geleerd over goddelijke genezing is heel belangrijk.

Gezondheid is deel van de verlossing
We zien dat genezing en gezondheid deel zijn van de verlossing door Christus. Petrus legt dit duidelijk uit in zijn toespraak tot het Sanhedrin, waar hij over de genezing en over de redding door Christus sprak. De gezondheid van ons lichaam is een vrucht van de verlossing die Jezus voor ons heeft bewerkt.

Gezondheid en redding door geloof
Ook zien we dat gezondheid en redding ontvangen wordt door geloof. Van nature wil de mens gered worden door zijn eigen inspanning. Met moeite komt hij zover dat hij zijn redding in geloof ontvangt. Maar als het gaat om de genezing van het lichaam, heeft hij nog meer moeite om het te grijpen.

Gelukkig ben je als je inziet dat het Gods wil is om te genezen. Het is Gods wil om de kracht van Jezus te openbaren en om ons Zijn Vaderliefde te laten zien. Ook is het Zijn wil om ons geloof te testen en te bevestigen en ons de kracht van Jezus’ redding te laten ervaren, in het lichaam en in de geest.

Zelfs het lichaam is gered door Christus. Daarom wil onze Vader de kracht van de verzoening in ons lichaam openbaren en de mensen laten zien dat Jezus leeft. O, laten we toch geloven in de naam van Jezus! Was het niet in de naam van Jezus dat de verlamde volkomen gezond werd? En zei Jezus niet: ‘U bent genezen door uw geloof in Mij’ (Marcus 5:24), toen de bloedvloeiende vrouw werd genezen? Laten we ons daarom uitstrekken naar goddelijke genezing.

De Heilige Geest bewerkt goddelijke genezingen
Overal waar de Geest beweegt met Zijn kracht, vinden er goddelijke genezingen plaats. Als er ooit enorm veel wonderen waren, dan was dat met Pinksteren. Want toen werkte het woord van de apostelen op een machtige manier, en was er een overvloedige uitstorting van de Heilige Geest.

 

Het is juist omdat de Geest werkte met kracht, dat Zijn werking wel in het lichaam zichtbaar moest worden. Als we in de tijd waarin we leven nauwelijks wonderen zien gebeuren, dan komt dat doordat de Heilige Geest niet met kracht kan werken. Het ongeloof van de mensen in de wereld en het gebrek aan vrijmoedigheid in het geloof onder de gelovigen houdt Zijn werking tegen.

De genezingen die God hier en daar geeft, zijn alleen maar het begin van al de geestelijke zegeningen die Hij ons belooft. En het is alleen de Heilige Geest, die de almacht van de naam van Jezus laat zien, waardoor zulke genezingen plaatsvinden. Laten we ernstig om de Heilige Geest bidden. Laten we ons helemaal overgeven aan Zijn leiding. En laten we standvastig zijn in ons geloof in de naam van Jezus.

Geloof in de kracht van Jezus’ naam
Laten we streven naar genezing door Jezus, zodat Zijn naam verhoogd zal worden. Het is droevig om te zien hoe weinig de kracht van Zijn naam wordt erkend, hoe weinig Jezus het doel is van prediking en gebed. Schatten van goddelijke genade zijn verborgen in de naam van Jezus.


Het is de wil van God om Zijn Zoon in de Kerk te verheerlijken, en Hij zal dat overal doen waar Hij geloof vindt. God staat klaar om de almacht van Zijn Zoon te openbaren, in het lichaam en in de geest. Laten we dit geloven voor onszelf, voor anderen en ook voor de Kerk.

Laten we onszelf overgeven om met een standvastig vertrouwen te geloven in de kracht van de naam van Jezus. Laten we in Zijn naam grote dingen vragen, en vertrouwen op Zijn belofte. Dan zullen we zien dat God nog steeds wonderen doet door de naam van Zijn heilige Zoon. •

Lees ook: ‘De kracht van positief geloof’

Tags: