Nilesca

Gods beloften over de Heilige Geest

‘In die dagen zal God Zijn Geest ook uitstorten over allen die Hem dienen, mannen zowel als vrouwen, en zij zullen Zijn woorden spreken.’ – Handelingen 2:18

Ik heb deze Bijbeltekst zo vaak over mijn leven moeten uitspreken.

In 2006 ben ik tot bekering gekomen en heb ik mij in gehoorzaamheid laten dopen. Ik wist dat mijn bekering het werk was van de Heilige Geest. Daarom begon niet lang daarna het verlangen te groeien om vervuld te worden met de Heilige Geest.

Zelf ben ik in een christelijke familie opgegroeid. Ik kan mij nog herinneren hoe mensen in de kerk in nieuwe tongen spraken. Vanwege het verlangen dat ik had, begon ik te zoeken naar de voorwaarden van de vervulling met de Heilige Geest in de Bijbel. In Handelingen 2:38 staat:

‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’

Ik begon mij uit te strekken naar God om deze doop in de Heilige Geest te ontvangen. In die tijd leek het alsof iedereen al vervuld was met de Heilige Geest of vervuld werd, behalve ik. Daardoor kwam er twijfel in mijn hart. Ik begon te twijfelen of de doop in de Heilige Geest wel iets voor mij was.

Elke keer als de oproep werd gedaan, werd ik aangevallen door gedachten die zeiden: ‘De fouten die je in het verleden hebt gemaakt, zijn zo erg’, ‘Je bent niet goed genoeg’, of: ‘Het gaat nooit voor je gebeuren’. Ik moest leren om in geloof vast te houden aan de belofte in Handelingen 2:18:

‘In die dagen zal God Zijn Geest ook uitstorten over allen die Hem dienen.’

Niet over sommigen, maar over ALLEN. Dus ook over mij.

Ik was zo verlangend en zoekende dat ik mij telkens weer in geloof uitstrekte naar God. Opgeven was voor mij geen optie, omdat ik wist: als God iets heeft beloofd, dan doet Hij het ook. In Numeri 23:19 staat:

‘God is geen man, dat Hij zou liegen, Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft Hij ooit iets beloofd zonder Zijn belofte na te komen?’

Na een lange tijd kreeg ik een droom. In die droom voelde ik dat ik door iets naar beneden werd gedrukt. De druk was zo zwaar dat ik niet kon bewegen en zelfs niet kon praten. Opeens voelde ik de kracht van God over mij heen komen en ik begon plotseling in nieuwe tongen te spreken.


Op dat moment verdween dat wat mij zo naar beneden drukte. Ik kan mij als de dag van gisteren herinneren hoe ik God uit volle borst in nieuwe tongen ging loven en prijzen. Sinds die dag ben ik vervuld met de Heilige Geest. Mijn (geestelijk) leven is totaal veranderd. Telkens mag ik weer de vrijheid, liefde, vrijmoedigheid en de kracht van de Heilige Geest ervaren.

Verlang jij naar de doop in de Heilige Geest en heb je het nog niet ontvangen? Dan wil ik tegen je zeggen: Geef niet op! Strek je uit in geloof en houd vast aan de belofte dat God Zijn Geest ook over jou wil uitstorten. God verlangt er veel meer naar om jou te vullen met Zijn Heilige Geest dan jij ernaar verlangt om vervuld te worden met Zijn Heilige Geest.

– Nilesca –

Lees ook: ‘Gods beloften over de Heilige Geest’ van Orfeo

Tags: