Jeconia

Gods beloften over de Heilige Geest

‘En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal jullie een andere Trooster geven, opdat Hij bij jullie blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.’ – Johannes 14:16-17

Het eerste woord wat in mij opkomt als ik denk aan de Heilige Geest, is: Vriend. De Heilige Geest is onze Vriend.

Als kind van een evangelist heb ik vaak campagnes en diensten meegemaakt. Tijdens een Afrikaanse avonddienst in Parijs sprak de Heilige Geest tot mij. Dit was niet de eerste keer dat de Heilige Geest tot mij sprak, want al eerder had Hij tegen mij gezegd dat ik de mensen over Jezus moet vertellen.

De Heilige Geest was tijdens die dienst weer zo duidelijk aanwezig. Ik kan me de dienst zelf niet meer herinneren, maar ik herinner mij wel het moment dat ik tijdens de worship een jongen van 8 jaar zag zitten achter het drumstel. Onder de voeten van deze jongen waren houten blokken getapet, want anders kon hij de pedalen niet bereiken.

Ik keek hoe deze jongen zat te drummen. Het was op dat moment dat de Heilige Geest iets in mij deed. Ik kan het niet precies uitleggen, maar het enige wat ik zelf kon zeggen was: ‘Wat deze jongen kan, kan ik ook!’ Met deze overtuiging ging ik naar mijn vader. Op dat moment hadden we in onze eigen kerk in Schiedam geen drummer.

Na deze ervaring met de Heilige Geest, ben ik gaan drummen. Het was een wonder, dat ik als een 6-jarige jongen drumde tijdens de diensten. Na deze ervaring heb ik veel uren geoefend en bleef ik mezelf verder ontwikkelen.

Later ben ik overgestapt naar de piano. Ook dat was iets wat de Heilige Geest op mijn hart had gelegd. Dit was heel belangrijk, want hierdoor kon ik later naar de School voor Jong Talent op het Koninklijk Conservatorium. Daar heb ik veel mogen leren, wat ik later kon gebruiken voor het werk van de Here.

In mijn leven heb ik echt ervaren dat de Heilige Geest mijn Vriend is. Vaak vergeten we dat de Heilige Geest een persoon is. Mensen zeggen vaak: ‘Ik heb het ontvangen’, als ze vervuld worden met de Heilige Geest. Er wordt te vaak gedacht over ‘het’ dan over een Persoon.

In Johannes 14 spreekt Jezus over de Heilige Geest. De Heilige Geest is gekomen om ons te helpen en bij te staan als een echte, ware Vriend. Hij is gekomen om Jezus Koning te maken over ons leven!

Wij kunnen Jezus geen Koning maken over ons leven uit eigen kracht en vanuit onszelf. Hiervoor hebben wij de Heilige Geest, onze Vriend, nodig. Het is dankzij Hem dat we Jezus kunnen aanbidden en eren met ons leven en Hem kunnen danken als onze Redder voor alles wat Jezus, de Almachtige, voor ons heeft gedaan.

De Here heeft gezegd dat de Heilige Geest bij ons zal blijven. En niet alleen dat; Hij zal ook in ons zijn!

– Jeconia –

Lees ook: ‘Gods beloften over de Heilige Geest’ van Nilesca

Tags:
Vorig artikel

God wil je genezen! DEEL 1

Volgend artikel

De verloren glorie