De-Heilige-Geest-en-doorbraak

Gods beloften over de Heilige Geest

‘De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten bidden. Daarom behartigt de Geest onze belangen met verzuchtingen waarvoor geen woorden zijn. En God, die weet wat er in ons hart leeft, begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat Hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil.’ – Romeinen 8:26-27

Ken je dat gevoel dat, ondanks al je inzet, het gewenste resultaat niet zichtbaar wordt? Je doet je best om iets te bereiken, maar het lukt niet. Je wilt heel graag en je intenties zijn goed. Je doet zo je best, maar door het uitblijven van de vrucht, het resultaat, raak je gefrustreerd.

Ik ken dit gevoel maar al te goed. Ik herinner mij dat ik door een periode van mijn leven ging waarbij ik zo gefrustreerd was door het uitblijven van zichtbaar resultaat. Het leek alsof ik zand naar het strand aan het dragen was. Ik begon te twijfelen aan mijzelf en of God mij wel had geroepen.

Tijdens een dienst op het POINT zomerkamp, ging ik naar voren om te bidden. Ik voelde mij zo zwak en waardeloos. Hoe was het toch mogelijk dat ik niet verder kwam in mijn leven? Ik zat op mijn knieën en was aan het bidden. Tijdens dit gebed gebeurde er iets bijzonders. Ik voelde de tegenwoordigheid van God.

Terwijl ik aan het bidden was in nieuwe tongen, voelde ik dat ik kracht ontving. Het was alsof ik de wind in de rug kreeg. Dit moment was heel belangrijk voor mij. De Here God herinnerde mij eraan dat ik een wapen had gekregen. Hij had mij een nieuwe taal gegeven waardoor ik de strijd kon aangaan.

Het was alsof de Heilige Geest mij op de schouder tikte en zei: ‘Gebruik wat je van Mij hebt ontvangen.’ Op dat moment ontving ik nieuwe kracht. Mijn geloof werd versterkt en mijn werk was zeker niet voor niets geweest. Ik moest leren om te strijden door de Geest.

De Heilige Geest hielp mij om de strijd te winnen door in nieuwe tongen te bidden. Dit was een kantelpunt voor mij, waarbij ik een doorbraak heb ervaren en vrucht heb mogen zien. Ik ben God nog steeds enorm dankbaar voor dit moment.

– Orfeo –

Lees ook: De innerlijke kracht van de Heilige Geest

Tags: