Gods-beloften-voor-mama's-Daniëlle

Gods beloften voor mama’s

‘Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben.’ – Hebreeën 4:16

Enkele jaren geleden was ik met mijn man en kinderen in een Zwitsers bergdorp, aan de rand van de plaats Sion (wat een toepasselijke naam). Als wij ’s morgens op het balkon een ontbijtje namen, keken we uit op een hoge, imposante berg. Gods grootheid is zo zichtbaar in Zijn schepping! Het laat me denken aan enkele woorden van het prachtige lied ‘Tuinen van graven’: ‘Want de God van de bergen is ook de God van de dalen’.

Ben je daar niet blij om? Dat God bij je is als je op de bergtop bent, maar ook als je door een vallei gaat. Het lied zegt ook: ‘U keert zorgen in dansen. U geeft schoonheid, geen as, Heer. U keert schaamte in glorie. U alleen kan alles doen! O, er is niets, Heer, beter dan U!’

Dit lied en bovenstaande tekst maken mij blij! Simpelweg te weten dat ik, en ook jij, altijd met alles naar deze grote God, die onze hemelse Vader is, toe kan gaan! Hij zal ons helpen en genade geven. Hij keert zorgen in dansen!

Ik weet niet hoe jij Moederdag viert… Misschien is je moeder ziek of overleden. Of je hebt een moeilijke of verbroken relatie met haar. Misschien had je heel graag kinderen gekregen, maar je hebt ze nooit gehad. Of je wilt graag trouwen, maar je bent nog alleen.

Misschien heb je veel zorgen. Ik hoop dat je, hoe je situatie ook is, de dag ‘pakt’, een dansje doet en zal genieten. Want … als jij op de bergtop bent, is God daar. Als je door een dal gaat … Hij is daar! Hij is Dezelfde goede, trouwe Vader die tuinen van graven maakt!

Ik raak geëmotioneerd als ik denk aan Gods grote liefde, zorg, hulp en betrokkenheid in mijn leven en in het leven van ontzettend veel verschillende vrouwen. Als elke vrouw dit toch zou beseffen! Van Genesis tot Openbaring laat God keer op keer zien hoe Hij écht geeft om de vrouw. Zij is prachtig door Hem Zelf geschapen. Zijn Zoon Jezus is precies zo! Hij ontfermde zich altijd om de vrouwen die Hij tegenkwam. Al waren ze gebroken … Jezus zag hun waarde en had hen lief. Geen probleem was te moeilijk voor Hem.

Ik ben een super gezegende mama. Trots op mijn lieve man en prachtige kinderen. Ik tel mijn zegeningen! En ik ben dankbaar voor mijn moeder. Zij is inmiddels 93 jaar en nog altijd een echte bidmoeder. We hebben als gezin door de jaren heen mogen ervaren dat de God van de bergen, werkelijk ook God is van de dalen. O, er is niets, Heer, beter dan U!

Veel liefs en een gezegende Moederdag! Daniëlle

Beluister hier het lied ‘Tuinen van graven’ van Maasbach Worship!

Tags: