Gods-beloften-voor-mama's-Godelief

Gods beloften voor mama’s

‘De Here geeft mij Zijn kracht, Hij is het schild waarachter ik schuil. Mijn hart heeft op Hem vertrouwd en Hij heeft mij geholpen. Mijn hart juicht en ik prijs Hem met mijn lied.’ – Psalm 28:7

Het leven vliegt voorbij en wat mis ik soms de tijd dat de jongens klein waren. Ik heb geweldige, mooie en leuke herinneringen. Maar het waren lichamelijk ook best zware jaren: 3 levendige kinderen en een man die 2 keer per maand op het zendingsveld was, betekent vooruitdenken en goed plannen. Maar ik zou voor geen goud die jaren willen missen of willen veranderen.

Er waren wel eens momenten dat het mij allemaal te veel werd. Op die momenten ging ik even beneden op de trap zitten en daarna wist ik: opstaan en verdergaan. Jaren later vertelde Micha dat hij dat hoorde en dat hij dan zo’n spijt had dat ze ondeugend waren geweest en hij zelf op zijn kamer moest huilen.

Ik heb veel moeite met afscheid nemen en elk keer dat John naar het zendingsveld ging, deed het pijn in mijn hart. Je zou denken: dat went wel. Maar nee, die gevoelens bleven opkomen bij zijn vertrek uit huis.

Maar elke keer als hij op reis was, daalde er een speciale tegenwoordigheid van God in ons huis neer. Het was God de Vader die dan de plaats innam als een papa voor mijn kinderen en een man die mij en de jongens beschermde en leidde. Er was altijd een bovennatuurlijke rust, blijdschap en vrede in ons huis.

Ook al was er heimwee, er was geen sombere sfeer, maar altijd veel blijdschap en vrolijkheid. De Here heeft niet alleen elke keer voor ons gezorgd, maar Hij deed ook iets speciaals in ons huis. En daar zag ik elke keer weer naar uit: die speciale tegenwoordigheid die alleen God kan geven. En ik wist: alles is goed!

Misschien ben je een alleenstaande mama of heeft je man een baan waardoor hij veel van huis is. Of heb je een man die er wel altijd is, maar je voelt je toch alleen. Ik denk dat elke mama het gevoel kent van onmacht, schuldgevoel of frustraties.

Juist op die momenten dat we ons niet perfect voelen, mogen we vertrouwen op de beloften van God. God heeft Zijn beloftes niet gegeven voor de perfecte mama, maar voor de mama die ze juist zo hard nodig heeft.

Hij geeft lichamelijke kracht als we moe zijn en we ons zwak voelen. Hij geeft rust in ons hart als we ons zorgen maken. Hij geeft ons wijsheid in het opvoeden. Als we verdriet hebben, troost Hij ons. Hij hoort onze gebeden en Hij hoort ze niet alleen, maar verhoort ze ook.

God heeft mij elke dag zoveel liefde teruggegeven door mijn kinderen heen. Laten wij mama’s zijn met een lied van blijdschap en dankbaarheid in ons hart. Zeg vandaag hardop: ‘Ik ben een gezegende mama, want God is goed voor mij!’

Tags: