Gods-ogen-zijn-op-de-rechtvaardigen

Gods ogen zijn op de rechtvaardigen DEEL 3

Gods ogen zijn op de rechtvaardigen en Hij hoort hun hulpgeroep. God verandert de beproeving in een getuigenis. Dit komt zo duidelijk naar voren in het getuigenis van broeder A.N. Trotter. Hij was er slecht aan toe en zijn situatie zag er menselijk gezien hopeloos uit (lees hier DEEL 2). Maar de Here was met hem en deed een wonder.

Het vliegtuig bracht hem naar een hulppost waar een Deense dokter dienstdeed samen met zijn vrouw, een Australische verpleegster. Er was ook een tweede verpleegster, die een medische zendeling was van de Assemblies of God.

Toen de Deense dokter naar broeder Trotter keek, zei hij: ‘Onmogelijk. Ik heb niet de benodigde spullen om iets voor je te doen.’ Hij deed zijn best. Maar na ongeveer een uur draaide hij zich om en zei: ‘Deze man is dood. Er is geen hartslag.’ Ze trokken het laken over hem heen. En de dokter zei: ‘Morgen help ik jullie hem te begraven.’

De dokter en zijn vrouw gingen slapen. Maar die Assemblies of God pinksterverpleegster, Deda Butler, ging naast het dode lichaam zitten en begon te bidden. Dit is wat zij bad:

‘Heer, U heeft broeder Trotter hiernaartoe gestuurd om het evangelie te prediken, de zendelingen te bemoedigen en opwekking te brengen onder de christenen in Afrika. Hij heeft meer succes gehad dan wij durfden te dromen. Ik geloof dat dit het werk van de duivel is, om het plan van God te dwarsbomen en voortijdig de bediening te stoppen die U heeft opgericht en gezegend. Heer, ik vraag om een wonder. Ik vraag U om broeder Trotter weer terug te brengen. En ik vraag U niet alleen om hem terug te brengen, maar dat U hem nog vele lange jaren geeft in de bediening voor het Koninkrijk van God.’

Om vier minuten na middernacht had zuster Butler in het gebed de overwinning. Want terwijl ze aan het bidden was, voelde ze plotseling Iemands aanwezigheid. Toen ze naar de deur keek, zag een Man staan. Hij liep naar binnen. Het was Jezus Christus! Hij liep naar het bed, boog Zich over broeder Trotter en keek naar hem. Hij draaide Zich om naar haar en zei: ‘Het komt goed met hem.’

Ze begon te schreeuwen, waardoor de vrouw van de dokter naar binnen rende en vroeg wat er aan de hand was. Zuster Butler zei: ‘Hij heeft een hartslag!’ Ze antwoordde: ‘Nee, dat kan niet. Zijn hersenen hebben meer dan vijf uur geen zuurstof gehad. Hij is dood.’ Zuster Butler herhaalde het nog een keer en zei: ‘Ik heb een hartslag gevonden.’ De Australische verpleegster legde haar vingers op zijn hals. Ze draaide zich om en riep haar man. ‘Kom hier! Hij leeft! Hij is niet dood. Hij leeft!’

Ze probeerden broeder Trotter te helpen. Drie uur lang sloegen ze hem op verschillende plaatsen om een ader te vinden. Hij had bijna al het bloed in zijn lichaam verloren. Ze moesten een ader vinden voor bloedtransfusie, bloedplasma en zoutoplossing.

De dokter had een ader gevonden en zei: ‘Breng het infuus in voor bloedtransfusie. Hier is nog een ader. Breng een infuus in voor bloedplasma.’ Hij begon te slaan op zijn benen en voeten, op zoek naar meer aders. ‘Er is een ader tussen zijn tenen. Breng nog een infuus in voor de zoutoplossing.’

Toen de zon de volgende ochtend opkwam, was A.N. Trotter nog steeds in leven. Maar hij had ondraaglijke pijn. Bij elke kleine beweging schreeuwde hij het uit. Hij kon alleen een paar woorden fluisteren: ‘Heel veel pijn.’

Ze kregen hem uiteindelijk in Monrovia en van daaruit werd hij met het vliegtuig naar New York City gebracht. Daar hadden ze alles voorbereid in het Presbyteriaanse ziekenhuis in Columbia University. De dokters wachtten hem op en begonnen hem te onderzoeken. Ze maakten een röntgenfoto van zijn hersenen. Ze bekeken de foto en zeiden: ‘Dit kan niet kloppen. Doe het opnieuw.’ Ze maakten een nieuwe röntgenfoto. ‘Nee, dit kan niet. Doe het nog een keer.’ Ze maakten een derde röntgenfoto. ‘Dit röntgenapparaat is kapot. Haal iemand om het te repareren.’

Ze haalden iemand erbij, maar die persoon zei: ‘Er is niets mis met dit apparaat.’ Volgens hen zouden er namelijk door de ernst van de breuken van de schedel zwellingen in de hersenen moeten zijn. Maar  zijn hersenen waren niet opgezwollen, zelfs niet één centimeter!

De familieleden vroegen: ‘Hoelang moet hij in het ziekenhuis blijven?’ De doktoren zeiden: ‘We moeten zijn schedel herstellen, als dat lukt. We moeten een nieuwe neus maken. We gaan zijn linkeroog verwijderen en opnieuw bevestigen aan de spieren van het oog die losgeraakt zijn. En we proberen een nieuwe traanbuis te maken. Zes maanden op zijn vroegst. We moeten hem in stappen opereren. Want zijn lichaam heeft zoveel shock meegemaakt, dat we bang zijn dat hij anders zal sterven op de operatietafel. Dit is wat we gaan doen: we opereren hem vandaag en wachten steeds twee à drie dagen tot de volgende operatie.’

Een van de beste traumachirurgen ging met hem aan de slag. Na een operatie van zes uur liep hij de operatiekamer uit naar de familie en zei: ‘Ik snap het niet. Ik kon in zes uur alles doen wat ik eigenlijk in zes à zeven verschillende operaties zou moeten doen.’

Na drie maanden liep A.N. Trotter zelfstandig uit het ziekenhuis. Na enkele maanden begon hij weer te prediken. God had hem op machtige wijze hersteld. Gods ogen zijn op de rechtvaardigen en Hij zorgt voor hen. En God hoort ook het hulpgeroep van de rechtvaardigen.

In 1950 predikte broeder Trotter in Fort Worth, Texas. Dit was niet eens een jaar na het ongeluk. Na afloop van de dienst kwam er een vrouw naar hem toe. Ze stelde zich aan hem voor en zei: ‘Broeder Trotter, u kent mij niet. Maar had u vorig jaar november op deze datum een probleem?’

Broeder Trotter keek haar aan en zei: ‘Vertel me wat je hebt meegemaakt.’ Ze zei: ‘Mijn man en ik gingen naar bed en waren diep in slaap. Plotseling maakte de stem van God mij wakker en zei: ‘Broeder Trotter zit in de problemen. Begin nu te bidden.’

Ze zei: ‘Ik begon zelf te bidden, maar binnen een paar minuten nam de Heilige Geest het over. Vanuit het diepst van mijn ziel en geest kwamen er verzuchtingen naar buiten. Ik wist dat de Heilige Geest de controle over mijn stembanden had overgenomen en door mij heen bad. Ik bad de hele nacht door. En de volgende ochtend was het voorbij. Het was alsof een stem zei: ‘Het is genoeg. Het is goed zo.’’

Daarna belde ze naar het hoofdkantoor van de Assemblies of God in Noord-Texas. Ze vroeg: ‘Kennen jullie ene A.N. Trotter?’ Ze zeiden: ‘We kennen die naam wel.’ Ze wisten toen nog van niets. ‘Is er iets ergs gebeurd met broeder Trotter?’ Ze zeiden: ‘We weten niet waar je het over hebt. We hebben geen idee.’ Ze antwoordde: ‘Oké.’ Ze was verbijsterd en wist niet wat er was gebeurd tot die opwekkingsdienst.

Broeder Trotter zei: ‘Rond welke tijd maakte God jou wakker? En hoe laat begon je te bidden?’ Ze vertelde het hem. Hij rekende het tijdverschil uit. ‘Dat was het moment dat mijn vliegtuig neerstortte. Wanneer stopte je met bidden?’ Ze vertelde hem de tijd. ‘Dat was het moment dat Jezus mijn kamer binnenliep.’ Halleluja!

Wat jouw beproeving ook is; God verandert het in een getuigenis. A.N. Trotter predikte daarna nog bijna 30 jaar het evangelie. Halleluja! Onze God is groter dan de beproeving. God hoort elk hulpgeroep en Zijn oog rust op de rechtvaardigen.

Beste lezer, ik weet dat alles goed komt. We dienen een grote God. We dienen een geweldige God. We dienen een machtige God. Er is geen boze macht in de hel, er is geen duivel die tegen Hem op kan. Hij is groter!

Bid dit gebed mee en verwacht een wonder van uitkomst, waardoor jouw beproeving zal veranderen in jouw getuigenis.

Vader, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon Jezus. Ik weet niet precies in welke omstandigheden en situaties men zit. Ik ken de problemen in hun leven niet. Maar Uw Woord zegt dat U precies weet wat wij nodig hebben, zelfs voordat wij het vragen. U vertelde ons tijdens de bergrede dat wij eerst het Koninkrijk van God moeten zoeken en Zijn gerechtigheid, en al het andere zal ons dan gegeven worden. Waar ze ook voor staan, ik vraag U om hun geloof te geven, hen te bemoedigen, hun geestelijke kracht te geven, meer dan ze nu hebben. Dat ze door de vallei, de schaduw van de dood, kunnen gaan zonder kwaad te vrezen, want Uw stok en Uw staf vertroosten hen.
Breng hen erdoorheen, wat hun situatie ook is. En verander hun beproeving
in een getuigenis voor de glorie van God. Amen!

Luister hier de hele boodschap of bekijk hier de preek met ondertiteling!

Lees ook: ‘Gods oog is op de musjes.’

Tags: