Studie - Gods verlangen om je vandaag te genezen

Gods verlangen om jou vandaag te genezen

Over Rev. Dr. V. Dilkumar
Pastor Dilkumar is de stichter van een van de grootste Volle Evangelie kerken in het Midden-Oosten: de King’s Revival Church International in Dubai,  de Verenigde Arabische Emiraten.

Het is Gods wil en verlangen dat het goed gaat met Zijn kinderen en dat wij gezond zijn. Jezus Christus is nog altijd Dezelfde. Hij kan jou genezen van elke ziekte. Ontdek hoe jij vandaag jouw wonder van genezing kunt ontvangen!

1. Vraag, zoek en klop in gebed
In gebed spreken we tot God en spreekt God, onze Vader, tot ons. In gebed openen we ons hart voor God en openbaart God ons Zijn hart. In gebed worden God en wij één. Vraag God om je te genezen wanneer je bidt. Zoek God en je zult Hem vinden wanneer je bidt. Klop (maak jouw aanwezigheid bekend bij God) wanneer je bidt. Gebed is een onmisbare voorbereiding en een eerste vereiste om je genezing te ontvangen.

2. Geloof
Jezus zei:

‘Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.’
– Marcus 11:24

Hoe groeit ons geloof? Hoe ontvangen we geloof? De Bijbel zegt:

‘Alleen door te luisteren naar wat Christus gezegd heeft, kunt u in Hem gaan geloven.’ – Romeinen 10:17

Gods Woord heeft kracht om geloof binnen in ons te scheppen. Daarom is het heel belangrijk dat we tijd doorbrengen met Gods Woord.

3. Vergeef en zegen
Als jij enige bitterheid of haat tegen iemand hebt, is het noodzakelijk dat je vergeeft. Begin te bidden voor die persoon en zegen hem in Jezus’ naam. Jezus zei:

‘Wanneer je staat te bidden en je hebt iets tegen iemand, moet je het hem vergeven. Dan zal je hemelse Vader ook jou vergeven wat jij verkeerd hebt gedaan.’ – Marcus 11:25

4. Nederigheid, berouw en je afkeren van de zonde
Wanneer we onszelf voor God en voor mensen vernederen, is Gods genade in overvloed voor ons beschikbaar. Wanneer we berouw hebben van onze zondige wegen en ons afkeren van de zonde (het nooit meer willen doen), zal God zeker ons gebed horen en onze ziekten genezen. De Heer zei:

‘… en Mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.’ – 2 Kronieken 7:14

5. Kom in Gods tegenwoordigheid met dankzegging, lofprijs en aanbidding
Jezus zei:

‘Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen.’ – Mattheüs 18:20

‘Op elke plaats waar Ik Mijn naam laat vereren, zal Ik bij u komen en u zegenen.’ – Exodus 20:24

God woont in de lofprijs van Zijn volk. Beslis om zelfs te midden van zware beproevingen, pijn, ondraaglijk lijden en hopeloosheid, God te danken en te prijzen voor Zijn nooit falende genade en trouw. Dan zal de kracht van de Heilige Geest jou vullen en zal de machtige kracht van God elk ziek orgaan in jouw lichaam doorstromen. Jij zult genezen worden door de ware tegenwoordigheid en kracht van God.

6. Spreek jouw geloof in Gods beloften in Gods Woord uit (Eigen het jezelf toe)
Veel mensen beweren dat ze in God geloven voor hun genezing, maar ze spreken nauwelijks hun geloof uit. Wanneer je Gods Woord (Zijn beloften) uitspreekt, begin je jouw geloof vrij te maken. Jaïrus kwam bij Jezus, aanbad Hem en zei:

‘Mijn dochtertje is net gestorven. Maar als U meegaat en haar aanraakt, zal zij weer levend worden.’ – Mattheüs 9:18


De vrouw die twaalf jaar lang aan bloedvloeiingen leed, kwam van achteren tot Jezus en raakte de zoom van Zijn kleed aan, want ze zei bij zichzelf:

‘Ik hoef alleen maar Zijn mantel aan te raken, dan ben ik genezen.’ – Mattheüs 9:21

Wanneer je de beloften over Gods genezing uitspreekt, eigen je jezelf de genezing toe en ontvang je het in jouw eigen lichaam. Dan zal het Woord van God jouw zieke lichaam compleet genezen.

7. Word een deelgenoot van het nieuwe verbond
Geloof en word gered door het bloed van Jezus Christus. Geloof dat God een eeuwig verbond met jou heeft gemaakt door Zijn enige Zoon, Jezus Christus, en dat dit nieuwe verbond voorziet in complete genezing van geest, ziel en lichaam. Wees daders van het Woord van God en niet alleen hoorders. Geloof dat genezing en bevrijding ook voor jou is. Sta daarna op en wandel, en wees genezen door de zegen van het nieuwe verbond en de kracht van God in Jezus’ naam.

Gebed

‘Lieve Vader in de hemel, wij houden van U en komen tot U in de naam van Uw enige Zoon, Jezus Christus. We vragen U om Uw heilige hand uit te strekken en ons te genezen. We geloven Uw Woord en ontvangen onze genezing van U, in de naam van Jezus Christus.’ Amen!

Tags:
Next Post

Het is tijd voor verandering!