Gods WOW-factor DEEL 3

God is zo groot dat je alleen maar ‘WOW!’ kunt zeggen. We hebben gekeken naar hoe groot God is door te kijken naar de dingen die Hij heeft gemaakt, zoals de zon, de miljarden sterren (en Hij kent al hun namen), de aarde, enz.  

‘Dit is nog maar de buitenste franje van Zijn werken, waarvan we alleen maar een zwak gefluister horen. Wie zou dus kunnen standhouden onder het geweld van Zijn donder?’ – Job 26:14

God alleen is de machtige

‘Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft Hij beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven, Hem het pad van het recht zou leren, Hem kennis bij zou brengen of Hem de weg van veel verstand zou doen kennen? … Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal … Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.’ – Jesaja 40:12-15, 25-26

Hoe groot is God?
Al die getallen over hoe groot de dingen zijn die God gemaakt heeft, geven ons hoofdpijn; we kunnen het niet allemaal bevatten. En de Bijbel zegt dat God zo ongelooflijk veel groter is dan al de dingen die Hij gemaakt heeft, waarvan wij maar een deel weten en kunnen zien. Maar wat zegt dit tot ons? Ik bedoel: wat hebben wij aan al deze informatie?

In hetzelfde hoofdstuk, Jesaja 40, zegt God tot ons mensen dat Hij geweldig groot is, Hij alles weet en overal is. Hij zegt ook helemaal op de hoogte te zijn van de situatie van ieder mens! Ons leven en wat wij meemaken, is niet verborgen voor God, alsof Hij er niet vanaf zou weten.

‘Waarom zegt u dan, Jakob, en spreekt u, Israël: Mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’ – Jesaja 40:27-31

Zou voor God iets te wonderlijk zijn?
Met andere woorden zegt God: ‘Als Ik de sterren ken en hen in hun juiste baan kan houden, als voor Mij miljarden lichtjaren als één stap zijn, en als eeuwen voor Mij één ogenblik zijn, dan kan ik zeker ook jouw probleem oplossen!’ Als wij maar konden zien en geloven dat God zo groot is als Hij zegt dat Hij is, dan zouden we ons geen zorgen maken over ons leven en onze toekomst. God zegt:

‘Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?’ – Jeremia 32:27b

Wij beschrijven meestal hoe groot ons probleem is in plaats van hoe groot God is. Wij moeten leren kijken door de ogen van onze grote, machtige God. Onze berg is voor Hem een stofje. Hij is groot en in staat ons te helpen uit ieder probleem. Zelfs als de duivel zelf onze tegenstander is: God rekent met hem af!

‘Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.’ – Jeremia 32:17

‘De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.’ – Psalm 145:3

God kan jou helpen
Neem de leugen niet aan die zegt dat jij of jouw situatie niet te veranderen is. Zeg niet dat je niet genezen zult worden, of dat je niet uit je problemen zult komen. God kan jou uit je depressie halen; Hij kan jou vrijmaken van je verslaving; Hij kan jou uit je financiële problemen halen; Hij kan je ongelukkige en verwonde hart genezen; Hij kan jou helpen!

Bid en roep Hem aan. Zeg:

‘God, ik geloof dat U bent wie U zegt dat U bent. Ik geloof dat U geweldig groot bent en dat U mij kunt helpen. Help mij! Vergeef mij, genees mij, bevrijd mij; doe een wonder in mijn leven. Ik dank U dat U nu met mij bent en dat niets onmogelijk is voor U! Amen.’

Lees hier het volgende deel, waar ik enkele voorbeelden zal geven van geweldige dingen die God gedaan heeft om Zijn kinderen uit de problemen te helpen.

Tags:
Next Post

Eindtijdstudie DEEL 4