Hanna-een-ouderwetse-moeder

Hanna, een ouderwetse moeder

Hanna, de moeder van Samuël, was een gewone vrouw. Zij woonde in een eenvoudige omgeving. Maar omdat zij zo Godvrezend was, staat zij door alle eeuwen heen bekend als een rolmodel voor ‘de christelijke moeder’.

‘Elk jaar maakte zijn moeder een mantel voor hem en bracht hem die wanneer zij en haar man hun offer kwamen brengen.’ – 1 Samuël 2:19

Hanna was de vrouw van Elkana. Hij was een man die in verschillende opzichten op Hanna leek. Beiden waren zij eenvoudig en, zover wij weten, zonder een heldhaftig verleden. Hanna en Elkana waren gewone mensen zoals jij en ik. Het heerlijkste moment in de geschiedenis van dat huisgezin was de geboorte van de kleine Samuël.

Toen Samuël oud genoeg was, ging Hanna met een blij en dankbaar hart naar Jeruzalem om een dankoffer aan God te brengen. Ook nam zij de jonge Samuël mee en liet hem, zoals zij aan God beloofd had, in de tempel achter. Daar zou hij namelijk zijn hele leven blijven en God dienen in het heiligdom.

Een ijverige moeder
Hanna is vandaag voor mij, en ik denk en hoop voor ons, christelijke moeders, een rolmodel van een ijverige moeder. De Bijbel zegt:

‘Elk jaar maakte zijn moeder een mantel voor hem en bracht hem die wanneer zij en haar man hun offer kwamen brengen.’ – 1 Samuël 2:19

Met toewijding en liefde maakte zij elk jaar een manteltje voor haar zoon, van wie ze zielsveel hield.

Ik kan mij nog goed herinneren dat onze oudste dochter voor een jaar in Amerika woonde, omdat zij daar naar een Bijbelschool ging. Elke week stuurde ik haar per post een brief, die ik met de hand schreef. Ik had de brief natuurlijk ook kunnen typen en e-mailen. Maar voor mijn gevoel liet ik mijn liefde meer zien door met de hand te schrijven en hem naar de brievenbus te brengen. Dan doe je daar meer moeite voor.

Ook Hanna hoefde dit eigenlijk helemaal niet te doen, want Elkana was geen arme man en had best geld genoeg om iets voor Samuël te kopen. Terwijl ik Hanna zo voor mij zie in haar huiskamer, terwijl ze die mantel aan het maken is voor haar jongen, kan ik alleen maar bedenken dat zij dit deed uit liefde en toewijding voor Samuël. Daarom is zij voor ons, christelijke moeders, een rolmodel!

Een verstandige moeder
Aan de manier waarop zij tot haar zoon Samuël spreekt en hem leidt, kun je zien dat zij een verstandige moeder was. Als moeder heb je veel wijsheid nodig. Want kinderen opvoeden is vandaag geen makkelijke taak. Het is ook niet zo dat ik het zelf altijd zo makkelijk vind, of het foutloos doe. Het is duidelijk dat we veel moeten bidden, de Bijbel moeten lezen en wijsheid en verstand moeten gebruiken!

Een kind dat onbeschoft is, moet gecorrigeerd worden om excuses aan te bieden en beleefd te zijn. Een kind dat dwaze dingen doet, moet gecorrigeerd worden en uitleg krijgen waarom het niet goed is. Een kind dat nonchalant is, moet netheid en orde worden bijgebracht, elke keer opnieuw!

Soms met consequenties. Je moet kinderen belonen en straffen. Wat voor het ene kind voordelig is, is voor het andere nadelig. Wat een wijsheid, zorg, verstand en beleid is er nodig voor het opvoeden van kinderen. Gelukkig zijn er in onze tijd best veel boeken over dit onderwerp te koop. Geen vader of moeder hoeft onwetend te zijn als het gaat om het grootbrengen van kinderen.

Het is droevig om hierin in onze dagen geen vooruitgang, maar achteruitgang te zien. Terwijl wij zoveel mogelijkheden hebben om ons juist in de opvoeding van kinderen te verbeteren. Laten we Hanna hierin als rolmodel nemen. Zij was een verstandige moeder.

Een gelovige moeder
Uit haar gebeden en de manier waarop zij haar zoon Samuël aan God toewijdde, zien we dat zij heel gelovig was. Een moeder kan al het geld van de wereld bezitten, in het mooiste huis wonen en in de mooiste auto rijden. Maar als zij niet een gelovige moeder is, die God op de eerste plaats stelt in haar leven, kan zij haar moederlijke verplichtingen niet vervullen zoals God het wil.

Er zal een grote leegte in het huis zijn als dat huis niet een verblijfplaats is van een christelijke en gelovige moeder die bidt voor en met haar kinderen. Die gebedslast is zo zwaar dat alleen God de moeder kan helpen die last te dragen. Alleen God kan zo’n biddende moeder troosten en Zich over haar ontfermen als zij weer met haar kind tot Gods troon komt. Zo’n gelovige moeder staat voor het bed van haar slapende kind en zegt: ‘Dit kind heeft God mij gegeven.’

Waarom heeft God jou dit kind gegeven? Om het op te voeden voor de eeuwigheid! Misschien ben je bang als je bedenkt wat er later van jouw kind zal worden. Dan verwijs ik je naar mama Hanna, de gelovige moeder van Samuël. Denk niet dat jouw kinderen vanzelf wel goed terechtkomen. Het kwaad ligt op de loer! De Bijbel zegt:

‘Je moet de situatie goed inzien en op je hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen.’ – 1 Petrus 5:8-9

Hoe belangrijk is het voor een moeder, en ook vader, om de tijd te nemen om het kind voor het slapengaan de Bijbelverhalen te vertellen. Jouw gebeden aan de bedrand spelen ook een grote rol in de opvoeding. Hoeveel kinderen zijn de hemel niet binnengebracht door gelovige en biddende moeders.

Een beloonde moeder
Als laatste is Hanna vandaag voor ons, christelijke moeders, ook een rolmodel van een beloonde moeder. Voor al die mantels die zij voor Samuël maakte. Voor al die gebeden die zij voor hem opzond tot God. Voor al haar Godvrezende onderwijs dat zij haar zoon bijbracht. Hanna ontving daarvoor een overvloedige beloning in de vorm van de Godvruchtige bediening en ook de populariteit van haar zoon Samuël. Dat is een kostbare beloning, die voor eeuwig doorwerkt.

Iedere moeder wordt door God ten volle betaald voor al haar tranen en gebeden voor haar kinderen. Ouders horen zo graag goed nieuws over hun kinderen. Het beste nieuws dat zij ooit over hun kinderen kunnen ontvangen, is dat zij als oprechte christenen opgroeien en de weg van de Heer bewandelen en Gods geboden gehoorzamen.

Wat een beloning en wat een voldoening had Hanna toen zij Samuël dienst zag doen bij het altaar in de tempel. Wat een beloning en voldoening voor mama Eunike toen zij haar zoon Timotheüs het Woord van God zag bestuderen en prediken. Ook mijn schoonmoeder is zo dankbaar dat haar zoon David, samen met mij, het werk van de Here voortzet en dat al haar kinderen, kleinkinderen en tot zover achterkleinkinderen de Here dienen.

Ja, het is een geweldige beloning voor een moeder als haar kinderen bezig zijn met het werk van de Heer. Ik kan er zelf ook zo van genieten als ik mijn eigen kinderen en kleinkinderen de Here zie dienen en aanbidden. Wat een zegen voor een moeder om te zien hoe haar (klein)kinderen God liefhebben met heel hun hart en ziel!

Daar zit zij dan, de oude christelijke en gelovige moeder, rijp voor de hemel. Haar ogen zijn nagenoeg blind, maar de pracht van de hemelse stad doet haar in de geest de prachtigste dingen zien. Ze zit de hele dag thuis, omdat ze te oud is om nog naar het huis van de Here te gaan.

Terwijl ze in haar stoel zit, keert het verleden tot haar terug. Ze denkt aan haar kinderen, die zo’n veertig jaar geleden om haar stoel heen krioelden met hun gekibbel, hun kleine smarten en vreugde. Zij zijn nu allemaal het huis uit. Haar laatste levensdagen zijn vol vrede, rust en blijdschap.

Haar taak als moeder heeft zij volbracht. Haar grauwe haarlokken zijn naar achteren gestoken over haar gerimpelde slapen. Diep gebogen onder de last van de zorgen die zij altijd aan haar kinderen heeft gewijd, wacht zij totdat de poorten van de hemel voor haar zullen opengaan en zij Jezus zal zien van aangezicht tot aangezicht.

Daar bij Jezus zijn de fonteinen van eeuwige rust en de eeuwige jeugd, waar de ledematen geen pijn meer doen en waar de ogen nooit meer dof worden. Ja, waar de kroon van het leven op haar wacht, die zij zal ontvangen uit Jezus’ hand.

Tags: