Studie - Heb jij weleens nagedacht over het kruis

Heb jij weleens nagedacht over het kruis?

Het kruis is over de hele wereld een bekend symbool. Je ziet het bij kerken, aan kettingen en andere sieraden. Toch weten de meeste mensen niet waar het kruis echt voor staat. Laten we kijken wat de Bijbel erover zegt.

In de Bijbel was het kruis een strafmiddel. Veroordeelde misdadigers stierven een lange en pijnlijke dood. Eerst werden ze aan een houten kruis geslagen met spijkers door hun handen en voeten. Daarna werden ze aan dat kruis opgetrokken om eraan te hangen totdat ze stierven.

Jezus Christus werd veroordeeld tot die verschrikkelijke dood. Hij werd letterlijk aan een kruis geslagen, zoals elke andere misdadiger. Zijn executeurs zagen Hem lijden, bloeden en in schande sterven voor een spottende menigte.

Maar in tegenstelling tot de misdadigers die aan het kruis stierven, had Jezus geen misdaad gepleegd. Hij verdiende het niet om te sterven. De Bijbel zegt dat Hij ‘niets misdaan had’ (1 Petrus 2:22) en ‘zonder zonde’ is (Hebreeën 4:15).

Het kruis en Jezus
Waarom stierf Jezus dan aan het kruis? Hij deed het, omdat Hij van ons houdt. De Bijbel zegt dat wij degenen zijn die hebben gezondigd. Hij stierf aan een kruis om te boeten voor onze fouten.

‘God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldigezondaars waren.’ – Romeinen 5:8

Jezus verdiende geen straf, maar een ieder van ons verdient straf voor onze rebellie tegen God. De Bijbel zegt:

‘Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.’ – Romeinen 3:23

‘De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ – Romeinen 6:23

Het loon van onze zonde is de dood. Maar Jezus nam de straf die wij verdienen en stierf in onze plaats. Drie dagen later stond Hij op uit het graf als bewijs dat Hij de dood heeft overwonnen. Jezus Christus veranderde het kruis, eens een symbool van de dood, in een symbool van leven.

Het kruis en jij
Nu je begrijpt wat het kruis betekent, biedt God jou de voordelen van Jezus’ dood aan het kruis. De Bijbel zegt:

‘God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ – Johannes 3:16

‘Geloven’ betekent simpelweg ‘vertrouwen’. Wanneer we in Jezus Christus geloven als onze Redder, stoppen we te vertrouwen op onze eigen goede werken om de hemel binnen te gaan. In plaats daarvan vertrouwen we op het offer van Jezus Christus als de complete betaling voor onze zonde. Alleen dan kunnen we vergeving ontvangen en Gods vrije gift van eeuwig leven aannemen.

Als we het eeuwig leven zouden kunnen verdienen door goed te doen of religieus te zijn, dan had Jezus niet hoeven sterven. Maar omdat we nooit goed genoeg kunnen zijn, moest Jezus de prijs voor ons betalen door te sterven aan het kruis voor onze zonden.

Misschien zie je elke dag allerlei kruizen op gebouwen of sieraden. Toch heb je nooit echt het kruis gezien, totdat je Jezus eraan ziet sterven voor jouw zonden.

En je hebt nog nooit echt nagedacht over het kruis, totdat je alleen op Jezus vertrouwt als de enige weg naar jouw vergeving en eeuwig leven. Jezus zei:

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader.’ – Johannes 14:6

Aan het kruis heeft Jezus de prijs betaald voor jouw eeuwig leven. Wil jij nu op Jezus vertrouwen als jouw enige weg naar eeuwig leven?

Gebed
Bid met mij mee:

God, dank U dat U zo veel van mij houdt, dat Uw Zoon, Jezus Christus, is gestorven aan het kruis om voor mijn zonden te betalen. Ik geloof in Jezus als de enige weg naar redding. Dank U dat U mij het eeuwige leven hebt gegeven als een vrije gift. Ik neem mijn vergeving aan op dit moment. Help mij om vanaf nu voor U te leven. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!

Tags: