Het bewijs dat God bestaat!

De Amerikaanse christelijke auteur Lee Strobel was vroeger atheïst en geloofde in de evolutietheorie van Darwin. Totdat hij zelf op onderzoek uitging. Tot zijn eigen verbazing kwam hij tot de conclusie dat er wel een Schepper moet zijn.

Eens was ik atheïst. Ik was ervan overtuigd dat Darwins evolutietheorie waar was. Ik dacht dat ik dit onderwerp genoeg had onderzocht, na mijn studies biologie, scheikunde, geologie, antropologie en andere wetenschappen. Er was geen twijfel over mogelijk: natuurlijke selectie op grond van willekeurige variatie maakte God overbodig.

Maar toen besloot ik verder te kijken dan het voor de hand liggende en mijn vooroordelen opzij te zetten. Ik begon vragen te stellen die ik nooit eerder had gesteld. Ik zou de wetenschappelijke en historische feiten volgen, waar deze mij ook zouden leiden. Ik stond open voor alle mogelijkheden.

Eerlijk gezegd was ik niet voorbereid op wat er zou komen. Mijn bevindingen zorgden ervoor dat het fundament van het darwinisme compleet instortte. Ik kon dus niet langer bij mijn atheïstische conclusies blijven. Na twee jaar van intensief wetenschappelijk onderzoek kwam ik tot een verrassende conclusie: de feiten van de fysieke wereld wijzen duidelijk op het bestaan van een Schepper.

MOGELIJKHEID 1: EVOLUTIE

Terwijl ik de wetenschappelijke bewijzen opnieuw bestudeerde, kwam ik al snel tot de conclusie dat de evolutietheorie te vergezocht is om geloofwaardig te zijn. Ik zou het volgende moeten geloven:

  • Niets brengt alles voort
  • Niet-leven brengt leven voort
  • Willekeurigheid brengt fijngevoeligheid voort
  • Chaos brengt informatie voort
  • Onbewustzijn brengt bewustzijn voort
  • Niet-rede brengt rede voort

Ik moest wel concluderen dat je voor het darwinisme heel veel geloof nodig hebt. Een voorbeeld: er is nooit een verklaring gevonden hoe niet-levende chemicaliën op een of andere manier zelf zijn veranderd in de eerste levende cel.

MOGELIJKHEID 2: SCHEPPING

Ik ontdekte de volgende bewijzen in mijn nauwkeurige onderzoek.

Het bewijs van kosmologie
William Lane Craig gaf een eenvoudig argument: ‘Ten eerste, alles wat begint te bestaan heeft een oorzaak. Ten tweede, het universum had een begin, en daarom heeft het universum een oorzaak.’ Zelfs de eens agnostische astronoom Robert Jastrow gaf toe dat de essentiële elementen van het christendom en de moderne kosmologie met elkaar overeenkomen.

Het bewijs van natuurkunde
Het is een feit dat de natuurkundige wetten en constanten op een bovennatuurlijke manier samenwerken om het universum bewoonbaar te maken. Natuurkundige-filosoof Robin Collins zei: ‘Zwaartekracht is zo verfijnd afgesteld, tot één deel in honderd miljoen miljard miljard miljard miljard miljard.’

Het bewijs van sterrenkunde
De positie van de aarde in het universum en zijn ingewikkelde geologische en chemische processen werken op zo’n voortreffelijke manier met elkaar samen, dat er leven mogelijk is op onze planeet. ‘Als het universum niet met zo’n nauwkeurige precisie was gemaakt, zouden we nooit zijn ontstaan’, zei astrofysicus John A. O’Keefe van NASA. ‘Het is mijn visie dat deze omstandigheden erop wijzen dat het universum gemaakt was voor de mens om in te leven.’

Het bewijs van biochemie
Darwin zei: ‘Als er bewezen kan worden dat elk complex orgaan dat bestaat nooit gevormd kan zijn door talloze opeenvolgende kleine wijzigingen, zou mijn theorie absoluut instorten.’ Dit is precies wat biochemicus Michael Behe heeft bewezen in zijn omschrijving van ingewikkelde microscopische constructies, zoals trilharen en bacteriële flagella. Deze kunnen simpelweg niet ontstaan zijn door darwinistische processen. Andere voorbeelden zijn het ingenieuze transportsysteem van eiwitten in cellen en het ingewikkelde proces van bloedstolling.

Het bewijs van biologische informatie
De ongeveer 2 meter lange DNA die opgerold zit in elke cel van ons bijna 100 biljoen cellen tellende lichaam, bestaat uit 4 letters van een chemisch alfabet. Deze letters bevatten alle precieze instructies voor alle eiwitten waaruit ons lichaam bestaat. Zo’n complexe reeks van cijfers of letters wijzen altijd op een intelligente bron.

Het bewijs van bewustzijn
Veel wetenschappers concluderen dat de wetten van scheikunde en natuurkunde onze ervaring van bewustzijn niet kunnen verklaren. Professor J.P. Moreland omschrijft bewustzijn als onze zelfreflectie, gevoelens, gedachten, emoties enz. die ons levend en bewust maken. Hij zei: ‘Je kan niet iets uit niets creëren.’ Als het universum is begonnen met dode materie zonder bewustzijn, ‘hoe kan je dan iets totaal anders krijgen: bewustzijnde, levende, denkende en voelende schepsels?’

De identiteit van de Schepper
Voor mij persoonlijk zijn de bevindingen van kosmologie en natuurkunde op zichzelf genoeg om in de schepping te geloven. Alle andere gegevens ondersteunen deze theorie. Maar wie of wat is deze meester Schepper? Elk wetenschappelijk principe zegt iets over de identiteit van de Schepper.

Natuurkunde wijst erop dat de Schepper intelligent en betrokken is. Sterrenkunde laat zien dat de Schepper ongelooflijk precies is. Elk schepsel is met zorg en een doel voor ogen gemaakt. Biochemie en biologische informatie laten zien dat de Schepper creatief is. Ons bewustzijn toont aan dat de Schepper rationeel en alomtegenwoordig is en laat zien dat er leven is na de dood.

Al deze karaktereigenschappen van een Schepper komen helemaal overeen met de omschrijving van de God van de Bijbel. De apostel Paulus schreef 2.000 jaar geleden:

‘God is wel onzichtbaar, maar uit alles wat Hij geschapen heeft, blijken Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging.’ – Romeinen 1:20

Bij de evolutieleer moest mijn geloof tegen de stroming van bewijzen in zwemmen. Maar mijn vertrouwen in de God van de Bijbel stellen, was de meest rationele en natuurlijke beslissing die ik ooit heb genomen. Het enige wat ik deed, was de vele feiten volgen en zo tot de meest logische conclusie komen.

Geloof en reactie
Misschien ben jij nog sceptisch en zoekende. Dan hoop ik dat je het bewijs voor jezelf gaat onderzoeken en daarna reageert op grond van de feiten. Stel jezelf de volgende vragen:

1) Is er een God die het universum heeft geschapen?
2) Heeft God Zichzelf laten zien aan de mensheid door de Bijbel?
3) Is Jezus de Zoon van God en kan Hij mij helpen, zoals Hij gezegd heeft?

Je zult ontdekken dat het universum geregeerd wordt door fysieke en geestelijke wetten. De fysieke wetten wijzen naar een Schepper; de geestelijke wetten vertellen ons hoe we Hem persoonlijk kunnen leren kennen.

Ik zie geloof als een stap in dezelfde richting van het bewijs. Geloof gaat verder dan alleen erkennen dat de wetenschappelijke en historische feiten wijzen naar een Schepper. Geloof is reageren op deze feiten door je vertrouwen in God te stellen. Ik wil je uitdagen om iets met deze kennis te doen en de God van de Bijbel vandaag aan te nemen als jouw enige God. Alleen dan kun je Hem persoonlijk ontmoeten, dagelijks contact met Hem hebben en voor eeuwig met Hem leven, zoals Hij beloofd heeft.

Lees ook: ‘Gods WOW-factor DEEL 1’

Tags:
Next Post

Waarom wij Christus moeten blijven prediken DEEL 4