Lifestyle - Het geloofsgetuigenis van prinses Wilhelmina

Het geloofsgetuigenis van prinses Wilhelmina

Na 50 jaar geregeerd te hebben als koningin van Nederland, deed prinses Wilhelmina in 1948 afstand van de troon. Haar regeringsperiode werd gekenmerkt door dienstbaarheid aan het volk. Ze had een sterke geloofsovertuiging en besefte het belang van goddelijke leiding in haar leven.

‘Ik heb lange tijd nodig gehad om tot innerlijke rust te komen na mijn troonsafstand. Het heeft de hele winter van 1949 geduurd voordat ik zekerheid kreeg of er nog een roeping voor mij was weggelegd en zo ja, welke. Opeens werd ik aangeraakt door die liefde voor de hele mensheid, die uit Jezus Zelf voortkomt. Vanaf dat moment begreep ik dat ik, met mijn bescheiden kracht, met Hem moest samenwerken.’

Mijn roeping
‘Alle mensen bij Jezus brengen’, van alle volken en rassen, zoals Jezus dit bedoeld en Zijn volgelingen bevolen heeft. Niet volgens een of ander patroon door mensen bedacht, maar een zuiver uitvoeren van Zijn opdracht. Hier gaat het om de opwekking tot levend geloof, waardoor een echte en persoonlijke relatie met Jezus kan ontstaan.

De vele zorgelijke gebeurtenissen in de wereld worden veroorzaakt door een leegte, een ‘God-kwijt-zijn’. Het gevolg: men handelt zonder zich te storen aan de leiding van God. Dit veroorzaakt een geestelijke nood die het tot God uitroept. Het was te midden van die leegte dat ik mij bewust werd dat God een taak voor mij had.

Ondanks al het trieste dat wij om ons heen zien gebeuren, heeft Jezus het kwaad tot in zijn diepste wortels aangetast. Mijn werk met Hem bevindt zich midden in de samenleving van vandaag. Dáár wil Hij dat wij Hem dienen. Ik nam mijn bescheiden plaats in, in een tijd waarin het verlangen van de mens groeide om de leegte op te vullen.

Er is over de hele wereld een geest van zoeken en vinden van Jezus gaande. Men streeft naar verbroedering en eenheid in Hem, zowel binnen als buiten de kerken. Deze geest van zoeken en vinden is vooral zichtbaar bij jongeren. Ze hebben het diepste verlangen om wat Jezus ons predikt, toe te passen. Ze verlangen ernaar om te komen tot een levend, actueel en invloedrijk christelijk geloof.

Gods leiding
Bij mijn nieuwe taak, na mijn troonsafstand, beheerst de leiding van God mijn hele persoon, en daarmee ook mijn daden. Voor mij gaat mijn persoonlijke relatie met Jezus boven alles. Door deze relatie kon ik de taak volbrengen, die ik bijna 50 jaar te midden van mijn volk heb mogen vervullen. Het was mijn verborgen kracht in de vele moeilijke momenten van mijn leven.

Vaak beweren mensen dat het christelijke geloof alleen een van de vele godsdiensten en stromingen is. Maar het christendom is geen godsdienst in de gewone zin van het woord. Waar de andere godsdiensten een leer nastreven die alles beheerst, is Christus Zelf de Weg, de Waarheid en het Leven.

Hij is de vervulling van wat de andere godsdiensten nastreven. Hij is het hoogste antwoord op de diepste vragen. Waar de menselijke geest en waar menselijk denken niet verder kunnen, daar komt God Zelf als Christus Zijn schepselen te hulp en geeft Zijn goddelijk antwoord.

De boodschap van het evangelie komt tot een ieder persoonlijk. Allemaal staan we voor de vraag: ben jij bereid om de redding die Jezus jou aanbiedt, aan te nemen? Jezus staat aan de deur van jouw hart en klopt. Als jij Zijn stem hoort en de deur opendoet, zal Hij bij jou binnenkomen.’

Meer lezen?
De autobiografie van prinses Wilhelmina: Eenzaam maar niet alleen is verkrijgbaar bij theblessingfamilybookstore.nl

Tags:
Next Post

ZUID-KOREA: Seoul