Het-huwelijk

Het huwelijk: Communicatie

Wat is de betekenis van het huwelijk zoals God het bedoeld heeft? In het vijfde deel van deze serie over het huwelijk focussen we ons op onze woorden en de kunst van communicatie.
Wat maakt de communicatie tussen echtgenoot en echtgenote zo moeilijk?

‘Laat er ook geen vuile taal uit je mond komen, dat doet alleen maar kwaad. Zeg op het juiste moment het juiste woord, iets dat de mensen helpt en goed doet, zodat zij genade ontvangen.’
– Efeziërs 4:29

1. Een andere manier van communiceren
Als je in een ander land komt, kan het wel eens frustrerend zijn om de mensen over te brengen wat je echt bedoelt. Je spreekt elkaars taal niet! Met handen en voeten en soms door harder en langzamer te praten, proberen wij ons punt te maken. Maar dat lost ons taalprobleem niet op.

Wat maakt de communicatie tussen echtgenoot en echtgenote zo moeilijk? Vrouwen kunnen heel goed met elkaar praten. Ze kunnen een onderwerp van zo veel kanten bespreken. Mannen zeggen iets en gaan verder. Is de manier waarop een vrouw communiceert de juiste, of is het beter zoals een man communiceert? NEE!

We communiceren anders. Dit kun je niet ontkennen. Onze hersenen zijn opgedeeld in ruwweg twee gedeelten (linker- en rechterhelft). Wat de twee aan elkaar verbindt, zijn zenuwbundels. De vrouw heeft tot wel 40% meer zenuwbundels, waardoor zij de twee helften beter tegelijk kan gebruiken, terwijl de man er één per keer gebruikt.

2. Het verschil tussen mannen en vrouwen
Mannen zijn meer ‘doeners’. Zij springen ergens graag fysiek in om het op te lossen. De race rennen en winnen; de natuur overwinnen; het contract binnenslepen; het meisje versieren, enz. Dit soort activiteiten spreken tot de eigenwaarde van de man. Het geeft hem waarde tegenover zijn gezin, familie en de wereld. Hij focust op iets en gaat door tot hij het heeft bereikt. Daarna gaat hij naar het volgende project.

Vrouwen zijn meer ‘voelers’. Zij staan meer open om hun leven op te bouwen vanuit een relatie, gebouwd op hun emotie en innerlijke, geestelijke mens. Een vrouw wil haar gedachten, gevoelens en doeleinden delen. Haar verlangen naar een diepe relatie gaat meestal verder dan wat een man in de relatie zoekt.

Hierdoor zijn de manieren van communicatie zo anders voor beiden. De vrouw leest en praat graag als een romantisch boek; de man zegt het meer als een kogel en een sneltrein. De man is op een missie en wil iets/iemand overmeesteren; de vrouw wil iemand winnen.

Iedereen kan praten, maar niet iedereen kan goed communiceren. Goede communicatie is het fundament van een goed en gezond huwelijk.

Communicatie bouwt vertrouwen, helpt begrip voor elkaar te hebben, vergroot je kennis van elkaar en baant de weg naar diepere lichamelijke, emotionele, intellectuele en geestelijke intimiteit. Goede communicatie bouwt op, ruimt op, klaart op en vormt een relatie. Goede communicatie moet je leren. Er is geen betere Leraar dan de Heilige Geest.

3. Onze tong
Een Engels spreekwoord zegt: ‘Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me.’ Dit is een leugen! Woorden kunnen veel meer kapot maken; zij kunnen onze innerlijke mens onherstelbaar beschadigen. Jakobus zegt veel over de tong en zijn kracht in Jakobus 3:1-12. Wij kunnen dit krachtige onderdeel van ons lichaam positief en negatief gebruiken.

‘Net als het bit van een paard en het roer van een schip, is ook de tong een klein ding, maar wat kan het veel kwaad doen! Eén vonkje is genoeg om een heel bos in brand te zetten. Zo is ook de tong een vuur. Zij zit vol venijn en vergiftigt elk deel van het lichaam. En de tong zelf wordt in vlam gezet door de hel. Zij zet het hele leven in brand, met als gevolg verwoesting en ellende. De mensen kunnen allerlei dieren temmen, of het nu zoogdieren, vogels, reptielen of vissen zijn, en ze hébben dat ook gedaan. Maar geen mens heeft ooit de tong kunnen temmen. Zij kan elk ogenblik haar dodelijk vergif uitspuwen.’ – Jakobus 3:5-8

Jakobus zegt heel duidelijk dat het moeilijk voor ons is (bijna onmogelijk vanuit onszelf) om onze tong onder bedwang te krijgen. Veel huwelijken lijden onder het effect van schadelijke woorden, die blijven nawerken. Jakobus zegt ons dat dit niet goed is!

‘Als je zegt een christen te zijn, maar je tong niet in bedwang houdt, maak je jezelf iets wijs. Je godsdienst heeft niets te betekenen. De christen die zuiver is en op wie God onze Vader niets heeft aan te merken, zal wezen en weduwen bijstaan in hun nood. Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij zal zuiver blijven.’ – Jakobus 1:26-27

Onze tong en onze daden moeten één en hetzelfde zijn. Jezus zei ook:

‘Stelletje sluwe slangen! Hoe kunnen slechte mensen als u iets goeds zeggen? Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Of een mens vol goedheid of vol slechtheid zit, blijkt uit wat hij zegt. Onthoud dit: op de dag van het grote oordeel zult u zich moeten verantwoorden voor ieder nutteloos woord dat u hebt gezegd. Uw lot hangt af van uw woorden. Of u wordt erdoor vrijgesproken of u wordt erdoor veroordeeld.’
– Mattheüs 12:34-37

Als christen zou je alleen de woorden moeten spreken die Jezus’ tegenwoordigheid laten zien. We moeten opnieuw geboren zijn en ook leven als opnieuw geborenen. Hiervoor hebben wij de Heilige Geest nodig. Dit gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. Wandel jij op de weg van verandering en vernieuwing?

Tags: