Het huwelijk: Gods wil & Gods weg

We zien het regelmatig om ons heen: jonge, verliefde stellen die in het huwelijksbootje stappen en elkaar het jawoord geven. In de maatschappij van vandaag lijkt het huwelijk nog maar weinig waarde te hebben. Maar wat is de betekenis van het huwelijk zoals God het bedoeld heeft? Ontdek het in het eerste deel van deze serie.

‘En de Here God zei: ‘Het is niet goed voor de mens alleen te zijn. Ik zal iemand maken met wie hij zijn leven kan delen en die hem kan helpen.’ ‘Ja, dit is wat ik nodig had!’ riep Adam uit, ‘zij is echt een deel van mijn lichaam. Ik zal haar mannin noemen, omdat zij is genomen uit de man.’’ – Genesis 2:18, 23

Gods patroon voor het huwelijk
Misschien denk je dat God er niet bij is als je het huwelijksbootje instapt, maar dat is niet waar. De Bijbel laat zien dat God daar zal zijn wanneer jullie ‘JA’ tegen elkaar zeggen. Hij zal met jullie in jullie huwelijk zijn.

Het is Zijn doel om ons heilig te maken (dit betekent: apart gezet, anders dan hoe de wereld denkt en leeft). Gods patroon voor het huwelijk is geweldig en mooi. Je hoeft niet alleen aan je huwelijk te werken.

God kan en wil de LIEFDE meer waarde geven en beter maken. Hij wil dat wij meewerken met HEM, zodat we een geweldige relatie zullen hebben die Hij voor ons gepland heeft.

Hoe anders is het huwelijk als wij het bouwen op de principes van de ongelovigen en hoe men nu denkt, of naar ons gevoel handelen. En hoe moeilijk is het als wij ons eigen plan proberen uit te voeren en God zeggen wat Hij moet doen, en hoe en wanneer.

Wij moeten God de ruimte geven, want Hij heeft een perfect plan voor ons leven en Hij werkt in en aan ons. Willen wij Zijn plan voor ons in vervulling zien gaan? Dan moeten wij naar Hem luisteren en Hem volgen.

Hier volgen een paar belangrijke punten over het huwelijk zoals God het bedoeld heeft.

1. Vertrouw jezelf en je partner aan God toe
Naast je eigen leven, moet je je partner aan God toevertrouwen. We moeten ons helemaal aan Hem overgeven, maar bovenal ons hart. Hierdoor geef je God de ruimte om te werken. Het is namelijk de Heilige Geest die harten verandert.

Velen hebben een idee en/of beeld van hoe iemand moet zijn. En dan willen ze hun partner veranderen naar dat beeld. Maar wij moeten God laten werken in zijn/haar hart. En weet je waar Hij dan als eerste gaat werken? In jouw hart! Hij begint eerst jouw eigen hart te veranderen!

2. Het huwelijk is duurzaam
Duurzaam betekent: wat lang blijft bestaan, met lange levensduur. Bijvoorbeeld: ‘Duurzame energiebronnen’, een ‘duurzame relatie’, ‘duurzame ontwikkeling’ – iets wat permanent kan worden toegepast, omdat het de aarde niet uitput. Proefhoudend, bestendig, betrouwbaar, degelijk, gedegen, hecht, solide, stabiel, standvastig, voortdurend, blijvend, permanent en vast.

God wil dat de band die wij met elkaar hebben, vitaal (van levensbelang) voor ons zal zijn, onwankelbaar en vast. Hij wil dat het huwelijk zal standhouden door de band van de LIEFDE. God bedoelt daarmee niet de liefde zoals ongelovigen of mensen die zien of beschrijven. God bedoelt de Liefde naar Zijn voorbeeld – VERBONDSLIEFDE – een liefde van eeuwige, bindende toewijding.

3. Man en vrouw worden samen één
Wanneer mensen ‘JA’ tegen elkaar zeggen, denk ik niet dat men beseft wat dat kleine woordje allemaal inhoudt. Ik denk dat er weinigen zijn die alle regeltjes lezen als ze bij de installatie van nieuwe software op ‘akkoord’ klikken.

We weten dat het de bedoeling is om lang bij elkaar te blijven en dat we samen een huis gaan delen, eten, geld en tandpasta… Maar begrijpen we dat we niet alleen dingen met elkaar gaan delen, maar dat we samen één worden, echt deel van elkaar gaan uitmaken?

‘Toen zei de mens: ‘Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is.’’ – Genesis 2:23 (NBG)

In het begin, toen God de hemel en aarde maakte, maakte Hij elk levend wezen met een passende metgezel. Alleen Adam, de eerste mens, kon niemand vinden die bij hem paste. Adam had nog iemand nodig om hem compleet te maken.

Het recept was nog niet compleet; er miste nog iets… Totdat God Eva maakte, de eerste vrouw. Hij maakte haar als tweede, wat haar niet minder in waarde maakt. Zij werd gemaakt voor Adam; zij paste bij hem lichamelijk, emotioneel, intellectueel en geestelijk.

Gods antwoord op Adams eenzaamheid was niet een serie van ‘one night stands’, een samenwoningsafspraak, liggen in de armen van iemand anders’ echtgenote, enzovoort. God wil ons brengen in een gezonde, liefdevolle en toegewijde huwelijksrelatie.

4. We moeten groeien naar eenheid
Door de jaren heen wil God dat mannen en hun vrouwen meer naar elkaar zullen toegroeien. Meer en meer afgestemd op elkaar, elkaar accepterend en steeds meer passend bij elkaars natuur, karakter en eigenschappen. God wil ons ‘volwassen’ maken en ons meer en meer veranderen naar Zijn beeld van volmaaktheid.

Dit moet ook effect hebben op hoe wij reageren op elkaar. Dit is een proces van groeien naar eenheid – eerst met de Heer, daarna met elkaar. Ja, hoe meer wij lijken op Jezus, hoe meer wij leven met Hem, hoe beter onze relatie met elkaar wordt!

Lees hier deel 2 van deze serie.

Tags:
Next Post

Onze grote houvast, ook dit jaar!