Het-huwelijk

Het huwelijk: Laat de romantiek beginnen

We zien het regelmatig om ons heen: jonge, verliefde stellen die in het huwelijksbootje stappen en elkaar het jawoord geven. In de maatschappij van vandaag lijkt het huwelijk nog maar weinig waarde te hebben. Maar wat is de betekenis van het huwelijk zoals God het bedoeld heeft? Deze maand het vierde deel van deze serie.

‘Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Efeze: Dit zijn de woorden van Hem, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampen loopt: Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en geduldig bent. Ik weet dat u geen slechte mensen kunt verdragen; u hebt die zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak gesteld. Ik weet dat u Mij dwars door alles heen trouw bent gebleven; u hebt het niet opgegeven. Toch heb Ik één ding op u tegen. U houdt niet meer zoveel van Mij als in het begin. Denk er aan hoe diep u bent gevallen. Keer daarvan terug en doe weer dezelfde dingen als vroeger. Anders zal Ik uw lamp wegnemen.’
– Openbaring 2:1-5

1. Gods volmaakte liefde
God weet hoe je iemand het hof moet maken (versieren), hoe je iemands hart wint, hoe je een vuur aansteekt en passie opwekt, waardoor je helemaal wordt opgenomen in Hemzelf. Dit is hoe Hij ons gewonnen heeft. Hij ging achter ons aan en veroverde ons hart met Zijn perfecte liefde. Zijn liefde is volmaakt!

Deze innige liefdesband blijft leven en is intens. Als wij tenminste de zegeningen en liefde, die Hij elke dag over ons uitgiet, beantwoorden door Hem te danken, te eren, lief te hebben en tijd te geven. Krijg jij een beetje een beeld hoe onze aardse relatie kan zijn, als wij elkaar liefhebben vanuit Gods liefde?

Als wij deze dynamische romantische liefde niet hebben met onze partner, dan missen wij in de kern van onze relatie de sleutel waardoor wij elkaar steeds vernieuwen en opbouwen. Elkaar te achtervolgen in liefde en romantiek vraagt erom dat ons hart erin zit. We brengen onze toewijding aan elkaar op nieuwe en unieke manieren in praktijk. Dit zorgt ervoor dat onze relatie fris en nieuw blijft, en dat wij de liefde bij elkaar telkens weer oproepen en opwekken.

2. Seksueel gedreven relaties
We leven in een tijd dat veel relaties seksueel gedreven zijn. Daar begon de aantrekkingskracht, het is de grootste inhoud van de relatie, en het beweegt de relatie om maar gauw te trouwen. Er zijn heel wat jonge stelletjes die gauw trouwen, omdat ze niet in de zonde willen leven van ‘seks voor het huwelijk’ (wat men vandaag steeds ‘normaler’ vindt).

Seks is een belangrijk onderdeel van het huwelijk. Ja, belangrijk. Want laten we eerlijk zijn: als je partner vreemd gaat, zullen de meesten zeggen: ‘Ik hoef jou niet meer!’ Dit bewijst dat het wel een belangrijk onderdeel van het huwelijk is. Seks, door God gegeven voor de man en vrouw binnen het huwelijk, is een prachtig iets.

De duivel heeft het genomen en hij maakt er iets pervers van, zoals hij met alle mooie dingen doet die God de mens gegeven heeft. Maar wat een teleurstelling als die jonge stelletjes, na getrouwd te zijn, erachter komen dat het huwelijk veel verder en dieper gaat dan het seksuele contact. Dit kan en zou ook niet de basis moeten zijn van je relatie.

3. Eerste liefde
Ik heb het over ECHTE LIEFDE! In Openbaring hoofdstuk 2 roept Jezus Zijn Bruid op om te kijken hoe het staat met haar liefde tegenover Hem. Hij geeft complimenten aan de christenen in Efeze over hun goede en harde werken, hun geduld en hoe zij een hekel hebben aan het kwaad. Is dit niet genoeg? Wat missen zij dan nog? Hij zegt dat zij hun eerste liefde hebben verloren of verlaten.

De eerste liefde is de ‘verlovingsliefde’. Dat is dezelfde liefde tussen Christus en de Gemeente als tussen man en vrouw. De liefde die ons dwingt tot levenslange verbintenis en eenheid. Simpele, pure en gepassioneerde liefde. Jezus wijst de christenen erop dat zij religieuze handelingen hadden aangenomen in plaats van de eerste liefde. Dan houd je een liefdeloos huwelijk over met alle routine en daden, maar zonder de romantiek.

Ik denk dat de kerk in Efeze niet eens doorhad dat hun liefde voor Jezus koud was geworden. Zij waren zo bezig met van alles, maar misten het belangrijkste! Is dit ook zo in jouw relatie? Is er seksuele aantrekkingskracht, zijn jullie met van alles bezig, maar missen jullie eigenlijk het belangrijkste?

Wij kunnen alle juiste dingen doen zoals je mag verwachten in een relatie. Maar als de temperatuur gemeten zou worden van ECHTE LIEFDE, wat staat er dan op de meter? Vlam, waakvlammetje of… uit?

3 sleutels
Eerste liefde leidt de man en vrouw naar hun huwelijksdag. Maar als je niet uitkijkt en je vuur opgestookt houdt, dan kunnen de vlammen doven en uitgaan. Jezus geeft de gemeente van Efeze 3 sleutels om terug te keren naar je eerste liefde:

  1. Herinner: Kijk wie je nu bent, hoe je nu leeft en waar je was. Zie hoe ver je gevallen en/of afgeweken bent.
  2. Keer terug: Wat heeft de plaats ingenomen van de eerste liefde? Je werk, een hobby, iemand anders, ongeïnteresseerdheid? Bekeer je hiervan en ga terug.
  3. Doe dezelfde dingen: Zet je hart erop om terug te keren naar je eerste liefde. Dan zal God je helpen om een nieuw vuur in je hart aan te steken.
Tags: