Het-huwelijk

Het huwelijk: Vrij om lief te hebben

We zien het regelmatig om ons heen: jonge, verliefde stellen die in het huwelijksbootje stappen en elkaar het jawoord geven. In de maatschappij van vandaag lijkt het huwelijk nog maar weinig waarde te hebben. Maar wat is de betekenis van het huwelijk zoals God het bedoeld heeft? Deze maand het derde deel van deze serie.

‘Wie Mijn geboden kent en zich eraan houdt, houdt van Mij. Wie van Mij houdt, zal ervaren dat Mijn Vader ook van hém houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie Ik ben … Zorg dat je in Mijn liefde blijft en dat doe je door je aan Mijn geboden te houden. Want de Vader is van Mij blijven houden, doordat Ik Mij aan Zijn geboden heb gehouden. Leef vanuit Zijn liefde. Ik heb dit gezegd met de bedoeling dat Mijn blijdschap in jullie zal zijn. Jullie zullen grote blijdschap ervaren.’ — Johannes 14:21 & 15:10-11

1. De uitwerking van onze gehoorzaamheid
God belooft hier dat als wij Hem gehoorzamen, Hij Zichzelf aan ons zal laten zien. Dat is geweldig mooi! Dit is de uitwerking van onze gehoorzaamheid. Je zult dit alleen ontdekken en meemaken als je echt gehoorzaam bent.

Als tweede belooft Hij dat als wij leven onder de autoriteit van Jezus, Hij grote blijdschap zal geven. Hij brengt ons op een plaats van vrede en zekerheid. Niet naar wereldse maatstaf of naar hoe het zou moeten zijn volgens onze eigen gedachten. Op deze plaats zijn we vrij om echt lief te hebben.

2. Een onoverkomelijke muur
Wij moeten voorbij onze gevoelens, onze (eigen) rechten gaan en de wil van God gaan begrijpen.

Stel dat je een lijstje zou maken van de dingen die je minder leuk vindt aan je partner; dingen die je misschien zelfs irriteren. Wat zou je dan met die lijst doen? Klem je je eraan vast? Gebruik je het om je eigen tekorten en fouten goed te praten? Geef je die dingen op die lijst de schuld dat je relatie niet is zoals die zou moeten of kunnen zijn? Is het de reden waarom jij zo veel verdriet en pijn hebt?

Dit kan ervoor zorgen dat je met elkaar in een spiraal van negatieve gewoonten komt, zoals zeuren, klagen, bekritiseren, manipulatie, terugtrekken enz. Met die houding kun je proberen elkaar te veranderen, maar meestal werkt het juist tegen. Hoe meer negativiteit je toelaat, hoe negatiever alles wordt.

Het is tijd om dit te doorbreken en los te laten en te vervangen met goddelijke principes. Al die irritatie en negatieve gedachten en gevoelens bouwen een schijnbaar onoverkomelijke muur van leugens, twijfel, onrust, hopeloosheid en boosheid. Maar de waarheid is dat er geen muur hoger of sterker is dan onze God!

Vertrouw op God en geloof in Jezus. Zal deze nieuwe manier van denken je partner veranderen? Misschien wel, misschien niet. Maar het zal jou zeker veranderen!

3. Vergeven en loslaten
Om iemand te vergeven betekent ‘je macht over iemand opgeven’. Je scheldt ze vrij van wat ze jou schuldig zijn. Als je iemand niet vergeeft, houdt ook de pijn van de dingen die ze jou hebben aangedaan, jou vast! Op deze manier ben je allebei vastgebonden en ligt er een last op je relatie. Door te vergeven, snijd je het touw los dat de last aan je vastbindt.

Breng je lijstje in gebed bij de Heer en laat het daar los. Vergeef en blijf het niet steeds opnoemen. Geef de boze niet de ruimte om jullie daarmee uit elkaar te drijven. Dit heeft te maken met een keuze in geloof maken. God te gehoorzamen, al gaat het in tegen je gevoelens en gedachten. Dan zul je daarin God en Zijn verlossing gaan zien! Hij zal jou/jullie brengen op een plaats van grote blijdschap in jullie relatie. Dit doe je niet in eigen kracht, maar in Gods kracht! •

Tags: