Het-is-weer-tijd-om-te-hopen-

Het is tijd om weer te hopen!

Elk mens heeft te maken met tegenstand in het leven. Je kan dan een gevoel van hopeloosheid ervaren. Toch is er hoop: al het zichtbare is namelijk tijdelijk en gaat voorbij. Het is vandaag tijd om weer te hopen!

‘De zekerheid dat wij gered zullen worden, is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven. Daardoor zijn wij verbonden met God Zelf, achter het gordijn van de hemelse tempel.’ – Hebreeën 6:19

Tegenstand in het leven
In het leven hebben we allemaal te maken met tegenstand. Denk alleen al aan het afgelopen ‘coronajaar’. Maar misschien heb je persoonlijk ook veel tegenstand meegemaakt. Tegenstand in je werk en financiën. Tegenstand door ziekte. Tegenstand door verslaving. Tegenstand in je familie. Door die tegenstand lopen veel mensen vandaag rond met het gevoel van hopeloosheid. Ze hebben het gevoel dat er geen hoop meer is. Dit speelt niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld.

Gevoel van hopeloosheid
Ik noem hopeloosheid een ‘geestelijke pandemie’. De pandemie van hopeloosheid is groter en gevaarlijker dan de pandemie van corona. Hele volksstammen hebben er last van. Deze hopeloosheid wordt gekweekt door al het nieuws van de toestanden en ellende in de wereld. Door te luisteren naar alle negatieve gepraat, zinkt de moed je in de schoenen.

Hopeloosheid geeft geboorte aan een hele hoop ziekten en psychische problemen. Hopeloosheid voedt de gedachte dat het leven er niet meer toe doet. En daaruit komen zelfmoordgedachten voort. Hopeloosheid geeft voedsel aan giftige tongen. Deze tongen zijn heel besmettelijk. Luister niet naar dit negatieve gepraat en stop ermee om zelf zo te denken en te praten.

Het zichtbare is tijdelijk
De Bijbel zegt:

‘Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven.’ – 2 Korinthiërs 4:18

Dit lijkt tegenstrijdig. Hoe kun je niet kijken naar de dingen die je wél ziet? En hoe kun je kijken naar de dingen die je niet ziet? Hoe is dit mogelijk? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Hier staat dat alle zichtbare dingen tijdelijk zijn. Dat wil zeggen: Ziekte is tijdelijk. Verdriet is tijdelijk. Pijn is tijdelijk. Zorgen zijn tijdelijk. Ellende is tijdelijk. Een crisis is tijdelijk.

Dit geldt ook voor jouw ziekte, verdriet, pijn, zorgen, ellende en crisis. Dus alles wat de duivel op jouw pad gooit, is tijdelijk. Alles wat je kunt zien, is van voorbijgaande aard. Het is moeilijk om dit zo te zien wanneer je er middenin zit. Je ziet geen uitweg en je denkt dat het altijd wel zo zal blijven. Maar ook voor de coronacrisis geldt: het gaat voorbij.

Hoop is het anker voor je ziel
De bekende prediker Martin Luther King deed een mooie uitspraak:

‘Tijdelijke teleurstellingen moeten we accepteren, maar onze eeuwige hoop mogen we nooit verliezen.’

Ditzelfde wil ik tegen jou zeggen vandaag. We kunnen niet anders dan tijdelijke teleurstellingen accepteren. Maar we mogen onze eeuwige hoop nooit verliezen. Met andere woorden: teleurstellingen zijn tijdelijk, maar mijn hoop is eeuwig. De Bijbel zegt:

‘Ik verwacht alles van de Here. Ik ken Zijn Woord en heb er alle vertrouwen in.’ – Psalm 130:5

God geeft ons hoop door Zijn Woord. Al Zijn beloften zijn ‘ja’ en ‘amen’ in Jezus Christus. Hoop is het anker voor je ziel. De zekerheid dat je gered bent, is een betrouwbaar anker voor je leven. Hoop doet leven. Hoop zegt altijd: ‘Het komt goed. Met God kom ik hieruit.’ Laat je geloof niet gebaseerd zijn op wat je ziet, maar op het Woord van God. Gods Woord is ons fundament en houdt voor eeuwig stand.

‘Dor wordt het gras en bloemen verwelken, maar het Woord van onze God houdt voor eeuwig stand.’ – Jesaja 40:8

2021, lentejaar!
Geloof dat 2021 jouw lentejaar zal zijn, waarin er een einde komt aan bepaalde dingen waarmee je worstelt. Geloof dat er een nieuwe fase van groei en bloei zal aanbreken in je leven, je huwelijk, je gezin, je zaken enzovoort. Misschien heb je een ‘sprinkhanenplaag’ meegemaakt in je leven, waardoor alles is kaalgevreten. Reken vandaag af met het gevoel van hopeloosheid en zeg: ‘Gevoel van hopeloosheid, ik vervloek jou. Tot hier en niet verder. Ga weg in de naam van Jezus Christus en kom nooit meer terug!’

Tijd om weer te hopen
Gooi vandaag de deur dicht naar de negatieve geest van hopeloosheid en open de deur voor jouw lentejaar. Begin te geloven in de dingen die je hoopt. Hoop op gezondheid. Hoop op doorbraak. Hoop op overwinning. Hoop op de bekering van je familie, vrienden en collega’s. Hoop op een (betere) baan. Hoop op een huis. Hoop op promotie. Activeer vandaag jouw geloof en zeg: ‘2021 is mijn lentejaar! Ik gooi de deur dicht voor al die obstakels en open hem voor mijn lentejaar, vol van zegeningen, groei en bloei.’

Gebed
Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, dank U voor deze boodschap van hoop. Ik gooi vandaag de deur dicht voor het gevoel van hopeloosheid en open de deur voor mijn lentejaar. Dank U dat hoop het anker is voor mijn ziel. Ik baseer mijn geloof niet op wat ik kan zien, maar op Uw Woord, dat voor eeuwig standhoudt. Ik spreek vandaag mijn hoop in U uit. Ik verwacht groei en bloei, zegeningen en overvloed. Ik neem het aan in geloof en ik dank U ervoor. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Lees ook: ‘Er is hoop!’

Tags:
Vorig artikel

Nieuw Leven Maart

Volgend artikel

Verander je levensstijl!