Het onlogische van geloof

Vaak horen wij preken over het geloof en geloven. Maar op het moment dat God de mens vraagt om te geloven, dan vraagt Hij eigenlijk iets wat boven het vermogen van de mens uitgaat. Geloof is feitelijk iets onlogisch.

‘Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet.’ – Hebreeën 11:1

Geloof is in de ogen van een mens met gezond verstand iets heel onlogisch. Er staat met andere woorden: ‘Je moet iets geloven wat je niet kan zien en waarvoor geen tastbaar bewijs is dat het bestaat.’ Toch vraagt God ons om geloof te hebben en Hem te geloven. Het is onlogisch om in iets te geloven waarvoor men geen bewijs heeft.

Veel christenen gaan vandaag door een diep dal. Zij gaan door een dal van teleurstellingen, van strijd, ziekten en veel problemen. Maar als je deze boodschap en de ‘onlogische’ natuur van het geloof gaat begrijpen, dan zal je geloof je door die moeilijke tijden heen helpen.

Noachs onlogische geloof
Noach leefde in een generatie die door en door slecht was. Noach vond genade in de ogen van God. God vertelde Noach dat Hij hem en zijn gezin zou redden door middel van een ark (boot). Het enige wat God tegen Noach zei, was:

‘Ik heb besloten de hele mensheid uit te roeien, want zij is de schuld van alle geweld en slechtheid. Ja, Ik zal de bewoners van de aarde vernietigen. Bouw een ark van acaciahout en bestrijk het hout met pek om het waterdicht te maken.’ – Genesis 6:13-14

Noach begon te bouwen in gehoorzaamheid. Na 10 jaar, 20 jaar hout kappen, was er nog een lange weg te gaan. Het bouwen van de ark duurde wel 120 jaar. Denk je dat Noach tijdens het bouwen nooit heeft gedacht of hij God misschien verkeerd had verstaan?

Het enige wat Noach van God had gehoord, was dat God de mensen zou uitroeien; dat Hij een enorme watervloed zou zenden en dat Noach een ark moest bouwen. Verder was er geen bewijs, geen zekerheid. Helemaal niets dan alleen de woorden die God gesproken had. De Bijbel zegt:

‘Noach vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde, geloofde Noach Hem, hoewel niets erop wees dat er een grote overstroming zou komen. Hij deed wat God hem opdroeg en bouwde een ark om zijn gezin te redden. Zijn vertrouwen maakte het ongeloof van de wereld zichtbaar en door dat vertrouwen werd hij een van hen die voor God rechtvaardig zijn.’ – Hebreeën 11:7

Noach zette door, zonder een teken van regen. Hij vertrouwde op Gods Woord, want ‘hij leefde in nauwe verbondenheid met God’ (Genesis 6:9). Noach geloofde God op Zijn Woord en God deed wat Hij gezegd had.

Abrahams onlogische geloof
Het enige wat God tegen Abraham zei, voordat hij vertrok uit zijn vaderland, was:

‘Verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat Ik u zal wijzen. Dan zal Ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn. Als iemand u zegent, zal Ik hem zegenen en als iemand u vervloekt, zal Ik hem vervloeken. U zult voor alle volken een zegen zijn.’ – Genesis 12:1-3

God had niet gezegd waar Abraham naartoe moest, hoe hij daar moest komen of wanneer hij moest gaan. Maar de Bijbel zegt dat Abraham God gehoorzaamde en vertrok met zijn vrouw, zijn neef Lot en al zijn bezittingen.

Als je hierover nadenkt, is het behoorlijk onlogisch. Hoe zou jij hierop reageren? Zou jij, net als Abraham, gewoon vertrekken, zonder te weten waarheen? Ik denk dat veel mensen het niet gedaan zouden hebben, want het was onlogisch. Of ze denken dat het niet van God was, waardoor God niet kan doen wat Hij wil.

God riep Abraham en beloofde hem een land, nageslacht en zegen. En Abraham geloofde God op Zijn Woord. De Bijbel zegt:

‘Abraham vertrouwde op God. Toen God hem zei dat hij zijn vaderland moest verlaten en naar een land moest gaan dat God hem zou geven, gehoorzaamde hij. Maar hij wist niet eens waar hij naartoe ging.’ – Hebreeën 11:8

Abraham ging op reis, zonder dat hij wist waarheen hij zou gaan. God ging met hem mee. Op een avond riep God Abraham ’s avonds naar buiten en zei:

‘Kijk naar boven en tel al die sterren eens als u kunt! Zo zal uw nageslacht zijn: ontelbaar!’
– Genesis 15:5

Abraham geloofde dat God hem nageslacht zou geven, ook al was dat menselijk gezien niet mogelijk. Sara was namelijk onvruchtbaar. Dat is toch onlogisch! De Bijbel zegt:

‘Sara vertrouwde op God en kreeg daarom een zoon, toen zij daar eigenlijk al te oud voor was. God had het haar beloofd en zij erkende dat Hij te vertrouwen is.’ – Hebreeën 11:11

Als God iets tegen je zegt, dan moet je Hem vertrouwen. Ook als het menselijk gezien onmogelijk is en onlogisch lijkt. Dat is het punt waar het om draait. Al gaat Gods Woord tegen je gezond verstand in en zie je allemaal obstakels; God doet altijd wat Hij zegt en Hij is te vertrouwen.

God maakt een weg door de Rode Zee
Geloof is niet iets makkelijks. Geloof eist veel van de mens. Geloof vraagt je om niet te zien op de obstakels of de onmogelijkheid. Geloof vraagt je om te vertrouwen op God en Zijn almacht. Het volk van Israël was na jaren van slavernij verlost uit Egypte. Dat was al een geweldig groot wonder. God had veel wonderen en tekenen gedaan om Zijn macht te laten zien aan het volk van Israël en andere volken.

God leidde het volk uit Egypte de woestijn in en uiteindelijk kwamen ze bij de Rode Zee. Ondertussen was het Egyptische leger achter hen, de Rode Zee voor hen en bergen aan beide kanten. Ze konden nergens heen; ze stonden vast. Maar in die onmogelijke situatie maakte God een weg. God splitste de Rode Zee en maakte een pad, zodat Zijn volk vrij kon zijn.

Ook jij en ik kunnen zulke momenten in ons leven meemaken. Momenten dat we met onze rug tegen de muur staan en geen kant op kunnen. Plotseling word je ernstig ziek; je kan je rekeningen niet betalen; je krijgt te maken met problemen.

De vraag is dan: ‘Wat doe je als alles vastzit?’ Dan komt geloof om de hoek kijken. Dan moet je gaan geloven wat God in Zijn Woord zegt. God vraagt je om op Hem te vertrouwen. Ook al is er geen bewijs en is er niets te zien, dan alleen het Woord van God. De Bijbel zegt:

‘Luister vandaag naar wat Hij u zegt en sluit uw hart niet af voor Hem zoals de mensen indertijd in de woestijn deden.’ – Hebreeën 3:7-8

Als je Gods stem hoort, sluit je dan niet van Hem af. Geef je leven over aan God en geloof wat Hij zegt. Zoek niet naar andere uitwegen, want die zullen je niet de zegen geven die God jou wil geven. Houd vast aan Gods Woord, want Hij zal doen wat Hij belooft.

‘God is geen man, dat Hij zou liegen, Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft Hij ooit iets beloofd zonder Zijn belofte na te komen?’ – Numeri 23:19

God is heel anders dan wij. Gods gedachten zijn zoveel hoger dan ons verstand ooit kan begrijpen. Zijn liefde, genade en goedheid zijn oneindig groot. Ga je door een dal in je leven? Blijf dan vasthouden aan God en de beloften die Hij ons heeft gegeven in Zijn Woord!

Lees ook: ‘Beloften Box’

Tags:
Next Post

Getuigen van Jezus: William Booth DEEL 1