Lifestyle - Het verhaal van Jaime Barkwell

Het verhaal van Jaime Barkwell

Jaime Barkwell, de oudste kleindochter van Johan en Willy Maasbach, kreeg op 22-jarige leeftijd te horen dat ze kanker aan de lymfklieren had. Haar wereld stortte in. Hoe is ze hiermee omgegaan en wat heeft haar erdoorheen geholpen?

De diagnose
Jaime studeerde aan de Universiteit in Binghampton, New York (USA), en was hoofd van de zondagsschool in de kerk. Eigenlijk was er geen vuiltje aan de lucht. Ze had een druk leven en was gezond. Totdat ze plotseling op 22-jarige leeftijd bultjes in haar nek voelde.

Na verschillende tests werd bij haar de ziekte van Hodgkin geconstateerd, een kanker aan de lymfklieren. Jaime: ‘Ik was overweldigd. Kanker verwacht je misschien bij een ander, maar niet bij jezelf. Zeker niet als je jong en gezond bent.’

Er spookten allemaal gedachten door haar hoofd: ‘Wat nu? Wat betekent dit voor mijn toekomst, mijn dromen en mijn plannen?’ Ze wilde nog zo veel doen en was in veel dingen betrokken. Ze kon niet geloven dat alles plotseling zou stoppen.

Nadat ze van de schrik bekomen was, bad Jaime samen met haar moeder. Ze vroegen God om hun wijsheid en richting te geven en hen te helpen om te gaan met hun emoties. Vanaf dat moment werden ze steeds herinnerd aan de volgende Bijbeltekst:

‘Deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Iedereen kan zien dat de buitengewone kracht in ons niet van onszelf is, maar van God. Wij worden van alle kanten bestookt, maar zitten niet in het nauw. Wij krijgen veel moeilijkheden te verduren, maar worden niet wanhopig. Wij worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek.’ – 2 Korinthiërs 4:7-9

Toen hadden ze de zekerheid: ‘Al gaan wij door moeilijkheden heen, God laat ons niet in de steek en we worden niet wanhopig. We hebben hoop door ons geloof in Jezus.’

Rust en vrede van God
Ondanks de diagnose had Jaime rust en vrede in haar hart. ‘Ik wist vanaf het begin: als je niet kunt zien, moet je Degene vertrouwen die dat wél kan. Niemand kon de toekomst zien, maar God wél.’Het enige wat ze kon doen, was haar hoop en vertrouwen op God stellen.

God sprak vanaf het begin tot Jaime dat Hij hiermee een doel had, namelijk dat iedereen zou weten dat Hij God is. ‘Ik wist: als anderen door mijn beproeving heen bemoedigd zouden worden en in God zouden gaan geloven, dan zou het het allemaal waard zijn. Als je een doel hebt in je leven, kom je door alles heen.’

God zei ook dat de genezing zou volgen, wanneer het doel bereikt was. ‘Ik moest door dingen heen gaan, maar ik had de zekerheid dat God mij erdoorheen zou helpen en dat het eindresultaat goed zou zijn.’

Tijdens het behandelingsproces leerde Jaime God te vertrouwen door de moeilijkheden heen. Ze was bijna dagelijks in het ziekenhuis. God liet haar telkens door de kleine dingen heen zien dat hij van haar hield. Hij was elke stap bij haar. ‘De moeilijkheden, het lijden, de pijn en de angst waren zwaar, maar Gods vrede was sterker. Zijn hoop was genoeg voor mij en droeg mij erdoorheen.’

Haar 23e verjaardag
Jaime onderging chemotherapie, waardoor ze haar haar verloor. Toen ze wakker werd op haar 23e verjaardag, vond ze haar laatste plukje haar op haar kussen. Ondanks dat God al die tijd bij haar was geweest, werd ze verdrietig en boos tegelijk.

Ze begon haar gevoelens met God te delen. ‘Heer, moest ik nu per se op mijn verjaardag mijn laatste plukje haar verliezen? Kon dat niet morgen of een paar dagen later gebeuren?’ Ze verwachtte de vrede die ze telkens ontving, maar in plaats daarvan voelde zich alleen.

Nadat ze een tijdje door was gegaan met bidden, hoorde ze een stem dat ze haar verjaardagspsalm (de Psalm van je leeftijd) nog niet had gelezen. Ze sloeg direct haar Bijbel open, zonder te beseffen dat het Psalm 23 was. Het moment dat ze begon te lezen, huilde ze.

‘De HERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, Ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HERE blijven tot in de lengte van dagen.’
– Psalm 23 – 

De woorden:‘U zalft mijn hoofd met olie’  leken van het papier af te spatten. Ze wist dat God haar haar verving met de zalving van Zijn olie, wat staat voor Zijn tegenwoordigheid, Zijn Geest en alles wat Hij is.

‘Op dat moment wilde ik mijn haar niet eens terug. De zalving van Zijn olie was voor mij veel belangrijker en een veel mooier geschenk.’ Ze was zelfs dankbaar dat God dit speciaal op haar 23e verjaardag deed. Hij wist natuurlijk dat ze die Psalm zou gaan lezen en daardoor weer vrede in haar hart zou krijgen.

Haar genezing
Na de chemotherapie goed afgerond te hebben, dacht Jaime dat het proces voorbij was. ‘Tijdens het behandelingsproces heb ik veel mensen mogen bemoedigen. Ik leerde wie God echt was. Ik dacht dat het doel vervuld was.’

God had haar beloofd dat de genezing zou volgen, wanneer het doel was bereikt. Maar toen ze een paar maanden later terugkwam voor controle, kreeg ze te horen dat de kanker was teruggekomen bij de lymfklieren rond haar hart.

Opnieuw was ze geschokt en opnieuw keerde ze zich tot God. Weer moest ze zeggen: ‘God, ik vertrouw op U.’ Toen sprak God: ‘Mijn belofte blijft.’ Op dat moment wist ze dat de kanker toch zou verdwijnen.

Ze moest opnieuw een operatie ondergaan. Volgens de dokter was er een kans van 90 procent dat de kanker zou terugkomen en dat ze nog zwaardere chemotherapie moest ondergaan. Maar Jaime zei: ‘Dan zit ik in die 10 procent.’ God maakte Zijn belofte waar en ze werd volkomen genezen verklaard.

Gods beloften falen nooit
Jaime heeft geleerd dat beproevingen geen vijanden van ons geloof zijn, maar juist gelegenheden voor Gods trouw. ‘Het is een gelegenheid om dichter tot Zijn hart te groeien, Zijn stem te horen en Zijn plan te vertrouwen.

Je mag met je angst en pijn naar God toegaan. Zijn liefde antwoordt altijd degene die Hem zoekt. Juist midden in je moeilijkheden wil Hij Zichzelf laten zien. Gods beloften falen nooit!’

Tags:
Next Post

Smith Wigglesworth – Geloofslessen van de Oude Leermeesters